Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Drodzy Kandydaci, zapraszam do zapoznania się z ofertą studiów prowadzonych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT od roku akademickiego 2021/2022

Oferujemy: 

bezpłatne studia stacjonarne I i II stopnia oraz  jednolite studia magisterskie w Uczelni publicznej, elastyczny i nowoczesny program zajęć, unikalną atmosferę, kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami

 

studia podyplomowe w atrakcyjnej cenie

 

studia w nowoczesnym i przyjaznym kompleksie akademickim

 

wysoką jakość kształcenia potwierdzają uzyskane certyfikaty „Studia z Przyszłością” (2018, 2019, 2020), przyznawane kierunkom realizowanym według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Studia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.
 • Studia I stopnia (6 semestrów) na kierunku PEDAGOGIKA:

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pedagogiki.

 • Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa przygotowuje do zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wielokulturowości (więcej…)
 • Andragogika z doradztwem zawodowym pozwala zdobyć wiedzę  dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, determinujących go czynników, rozwiązań edukacyjnych. Wiedzę z zakresu edukacji dorosłych studenci uzupełniają wiedzą o funkcjonowaniu człowieka na współczesnym rynku pracy, zasadach doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi.  Celem studiów jest wyposażenie  uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu andragogiki i doradztwa zawodowego, które umożliwiają profesjonalną organizację przedsięwzięć edukacyjnych i doradczych dla osób dorosłych (więcej…)

 • Studia I stopnia (6 semestrów) na kierunku PRACA SOCJALNA dają kwalifikacje do pracy w różnorodnych placówkach socjalnych i opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także w administracji samorządowej. Struktura studiów uwzględnia praktyczne prowadzenie pracy socjalnej i zarządzanie placówkami socjalnymi. Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pracy socjalnej w zakresie Pracy socjalnej z językiem angielskim. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 (więcej….)

 • Studia II stopnia (4 semestry) na kierunku PEDAGOGIKA:

Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia I stopnia. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pedagogiki. Oferujemy następujące zakresy studiów:

 • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna przygotowuje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym (więcej…)
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu.  Program uwzględnia nowatorskie metody przekazywania wiedzy z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej (więcej…)
 • Pedagogika szkolna i nowe media przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego. Program uwzględnia nowatorskie metody przekazywania wiedzy z zakresu nowatorskiego wykorzystania mediów i nowych środków dydaktycznych w zakresie pedagogiki szkolnej (więcej…)
 • Pedagogika społeczno-kulturowa daje możliwość podjęcia pracy w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych itp. (więcej…)
 • Studia jednolite magisterskie (10 semestrów) na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA:

Studia kwalifikacyjne do nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w następujących zakresach studiów:

 • Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych  – klas I-III oraz oddziałach przedszkolnych (więcej…)
 • Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych  – klas I-III oraz oddziałach przedszkolnych (więcej…)
Kształcenie w Wydziale odbywa się również w systemie dla osób pracujących. Wydział oferuje następujące zakresy studiów:
 • Wydział oferuje następujące studia podyplomowe:
 • Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie (3-semestralne). Studia mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych (więcej…)
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą (2-semestralne). Studia pozwalają na otrzymanie uprawnień, które powinna spełnić osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (więcej…)

Zapraszamy do rejestracji na studia poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów od 3 maj 2021 r.

irk.chat.edu.pl – Internetowa rekrutacja kandydatów na studia
telefon/fax: +48 22 831-95-97 wew. 2
telefon kom.: +48 506-002-321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij