Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kierunek studiów „pedagogika” (studia I i II stopnia) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. 

Studia II stopnia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. Warto przypomnieć, że wyróżnienie w ubiegłym roku otrzymały studia I stopnia na kierunku pedagogika.

Certyfikaty przyznano w ramach IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

W Programie „Studia z Przyszłością”, oceniane i certyfikowane są kierunki oraz specjalności studiów wyróżniających się nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagradza kierunki  i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczynia się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.

wróć do góry