Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Drodzy Kandydaci, zapraszam do zapoznania się z ofertą studiów prowadzonych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT

Oferujemy: 

bezpłatne studia stacjonarne I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie w Uczelni publicznej, elastyczny i nowoczesny program zajęć, unikalną atmosferę, kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami

 

studia podyplomowe w atrakcyjnej cenie

 

studia w nowoczesnym i przyjaznym kompleksie akademickim

 

„Studia z Przyszłością”. Studia (I i II stopnia na kierunku pedagogika) wyróżnione certyfikatem – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.
 • Studia I stopnia (6 semestrów) na kierunku pedagogika:

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pedagogiki.

 • Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa przygotowuje do zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; wykonywanie zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wielokulturowości (więcej…)
 • Studia I stopnia (6 semestrów) na kierunku Praca socjalna dają kwalifikacje do pracy w różnorodnych placówkach socjalnych i opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także w administracji samorządowej. Struktura studiów uwzględnia praktyczne prowadzenie pracy socjalnej i zarządzanie placówkami socjalnymi. Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pracy socjalnej. Studenci mają możliwość wyboru dwóch modułów:
 • Praca socjalna z rodziną specjalność koncentruje się wokół kwestii pracy z rodziną doświadczającą szeroko rozumianych trudności, wynikających m.in. z bezrobocia, uzależnień, doświadczania przemocy, niewydolności w obszarze opiekuńczo-wychowawczym itp. (więcej…)
 • Praca socjalna z seniorami w programie specjalności znajdują się przedmioty pozwalające zapoznać się z różnymi aspektami pedagogiki osób starszych oraz pracy socjalnej z tą grupą klientów. (więcej…)

 • Studia II stopnia (4 semestry) na kierunku pedagogika:

Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia I stopnia. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pedagogiki.

 • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna przygotowuje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym (więcej…)
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu (więcej…)
 • Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego (więcej…)
 • Pedagogika społeczno-kulturowa daje możliwość podjęcia pracy w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych itp. (więcej…)
 • Wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną specjalność wszechstronnie i interdyscyplinarnie przygotowuje do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej (więcej…) Od roku akademickiego 2019/2020 dodatkowo nowa specjalność Wczesna edukacja i nowe media.
 • Studia jednolite magisterskie (10 semestrów) na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Od rekrutacji 2019/20 kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i klasach I-III będzie można uzyskać wyłącznie na studiach pięcioletnich (jednolitych) magisterskich.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) od roku akademickiego 2019/2020 kwalifikacje do nauczania w przedszkolu i klasach I-III będzie można uzyskać na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” prowadzonym w trybie studiów pięcioletnich (jednolitych). 

Oferujemy następujące specjalności studiów:

 • Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych  – klas I-III oraz oddziałach przedszkolnych (więcej…)
 • Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych  – klas I-III oraz oddziałach przedszkolnych (więcej…)
Kształcenie w Wydziale odbywa się również w systemie dla osób pracujących. Wydział oferuje następujące specjalności studiów:
 • I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową
 • II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
 • II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika społeczno-kulturowa
 • Wydział oferuje następujące studia podyplomowe:
 • Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3-semestralne) mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyska kompetencji w zakresie integracji sensorycznej. Przygotowują do pracy terapeutycznej w zakresie integracji sensorycznej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. (więcej…)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3-semestralne) mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyska kompetencji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat. (więcej…)
 • Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie (3-semestralne) nadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III szkoły podstawowej) (więcej…)
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą (2-semestralne) studia podyplomowe które pozwalają
  na otrzymanie uprawnień które powinna spełnić osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (więcej…)
 • Asystenta rodziny przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny (więcej…)

Zapraszamy do rejestracji na studia poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

irk.chat.edu.pl – Internetowa rekrutacja kandydatów na studia
telefon/fax: +48 22 831-95-97 wew. 2
telefon kom.: +48 506-002-321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

wróć do góry

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij