Christian Theological Academy in Warsaw

Christian Theological Academy in Warsaw
Archbishop Professor Jerzy Pańkowski

Abp Professor Jerzy Pańkowski, PhD habil.

Jerzy Pańkowski (born 1974) – Bishop in the Polish Autocephalous Orthodox Church, Ordinary for the Polish Orthodox Military Ordinariate, Professor of Theology, Head of Division of Orthodox Theology at the Christian Academy of Theology. In 2012, he took the office of Deputy Rector of ChAT for a four-year term. In 2015, he was granted a full professorship.

In 1989, he joined the Annunciation Monastery in Supraśl. In 1993, graduated from the Orthodox Church Seminary in Warsaw. Then he studied theology at the Christian Academy of Theology in Warsaw and at the Faculty of Theology at the National University of Kapodistrias in Athens.

On 1 January 1995, he was ordained a deacon by the Archbishop of Białystok and Gdańsk, Sawa, and on 10 September 1998 he took lifelong monastic vows. On 15 October 1998, Patriarch of Constantinople Bartholomew ordained him a priest. On 28 November 2006, the Holy Council of Bishops of the Polish Autocephalous Orthodox Church elected him Bishop of Siemiatycze. The episcopal chirotonia took place on 28 January 2007. In 2010, the Holy Council elected HE Bishop Jerzy to the office of the Orthodox Ordinary of the Polish Army.

After being conferred a PhD in Theology in 2003 on the basis of his doctoral dissertation entitled “The mysticism of light in the tradition of the Eastern Church,” written under the supervision of HE Metropolitan Professor Sawa Michał Hrycuniak, he joined the academic staff at ChAT and at the Orthodox Church Seminary. In 2008 he obtained  a postdoctoral degree in theological sciences (habilitation). In the same year he was appointed Associate Professor of ChAT, Head of Department of Practical Orthodox Theology at the Faculty of Theology, ChAT and Head of Orthodox Theology Division of ChAT. On 5 June 2014, he was granted full professorship in theological sciences.

 

Selected Publications

 

Monographs

 

W poszukiwaniu Zbawienia. Bogactwo i piękno życia duchowego w ascetyczno-teologicznej myśli św. Iganacego Branczaninowa, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warsaw 2006 and Teologia kerygmatu, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warsaw 2012.

 

 

Selected articles

 1. Archimandrite Jerzy (Pańkowski), Mistyczny wymiar Kościoła[in:] Theological Yearbook, ChAT, Rok XLV, Zeszyt 2, Warsaw 2003 189-195.
 2. Archimandrite Jerzy (Pańkowski), Kenoza Przemienienia Pańskiego [in:] Theological Yearbook, ChAT, Rok XLVI, Zeszyt 1, Warsaw 2003 23-39.
 3. Archimandrite Jerzy (Pańkowski), Warunki mistycznego wzrastania [in:] Theological Yearbook, ChAT, Rok XLVI, Zeszyt 2, Warsaw 2003 37-74.
 4. Fr Jerzy Pańkowski, Pismo święte w świetle teologii Kościoła Wschodniego [in:] Księgi święte a słowo Boże, PAT, Cracow 2005, pp. 55-69; and also under the authorship, Archimandrite Jerzy (Pańkowski) [in:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik VII (XVIII), Zeszyt 11-12 (20), 2005, pp.173-184.
 5. Archimandrite Jerzy (Pańkowski), Prawosławne pojmowanie inicjacji chrześcijańskiej [in:] Przekroczyć próg Kościoła, Tydzień Eklezjologiczny 2005 – W trosce o Kościół, t. IV, KUL, Lublin 2005.
 6. Archimandrite Jerzy (Pańkowski), Monaszestwo pered licom wyzowow sowremiennogo mira [in:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik VII (XVIII), Zeszyt 11-12 (20), 2005, pp.185-192. (in Russian)
 7. Archimandrite Jerzy (Pańkowski), Obrządek postrzyżyn mniszych w Kościele prawosławnym  [in:] Theological Yearbook, ChAT, Rok XLVIII, Zeszyt 1-2, Warsaw 2006 85-95.
 8. Archimandrite Jerzy (Pańkowski), Życie, działalność i twórczość św. Ignacego Branczaninowa [in:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik VIII (XIX), Zeszyt 13-14 (26-27), 2006, pp.185-225.
 9. Bp Jerzy Pańkowski, A’ Kor. 15, Η Ανάστασις των νεκρών και η αθανασία της ψυχής κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον, Weria (Greece) 2007, pp. 3-15. (in Greek)
 10. Archimandrite Jerzy (Pańkowski), Duchowe bogactwo myśli teologicznej św. Ignacego Branczanionowa, [in:] Prawosławie i współczesność, Białystok 2007, pp. 33-50.
 11. Bp Jerzy (Pańkowski), Prawosławnaja siemia,[in:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik IX (XX), Zeszyt 15-16 (28-29), 2007, pp.269-283.
 12. Bp Jerzy (Pańkowski), Soteriologiczne znaczenie postrzyżyn mniszych,[in:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik IX (XX), Zeszyt 15-16 (28-29), 2007, pp.233-267.

 

 1. Bp Jerzy (Pańkowski), Bishop of Siemiatycze, CHAT, Teologia Kerygmatu. Prolegomena do homiletyki Kościoła Wschodniego, [in:] Wiara i poznanieKsięga pamiątkowa dedykowana Jego Eminencji Prof. Sawie (Hrycuniakowi), Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski, Białystok 2008, pp. 52-66.
 2. Bishop Jerzy (Pańkowski), Autorytet w Kościele,[in:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik X (XXI), Zeszyt 17-18 (30-31), 2008, pp.153-162.
 3. Biskup Jerzy (Pańkowski), Charakter i specyfika Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów,[in:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik X (XXI), Zeszyt 17-18 (30-31), 2008, pp.179-195 and [in:] Wszechnica Kultury Prawosławnej VI, Białystok 2009 and [in:] Prawosławie. Światło ze Wschodu, Krzysztof Leśniewski (ed.), Lublin 2009, pp. 331-343 and [in:] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2009,  5-14.
 4. Bishop of Siemiatycze Jerzy (Pańkowski), Duchowe podstawy posługi charytatywnej w Kościele Prawosławnym, [in:] Cerkownyj Wiestnik, Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna 2008, pp. 21-26 and [in]: Nic nie zastąpi miłości,Materiały z sympozjum naukowego poświęconego duchowości Caritas, wyd. „Pro Caritate”, Warsaw 2009, pp. 175-183. English edition: Spiritual Reasons for a sernice och Charity In the Orthodox Chuch[in]: Tamże,  183-191.
 5. Bp Jerzy (Pańkowski), Motywacja ofiarowania jałmużny [in:] Caritas. Kwartalnik poświęcony pracy charytatywnej, 02/2009, pp. 8-10 and [in:]Elpis,Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik XI (XXII), Zeszyt 19-20 (32-33), 2009, pp.247-251.
 6. Bishop Jerzy (Pańkowski), Nauka o Cerkwi według św. Hilariona Troickiego, [in:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik XI (XXII), Zeszyt 19-20 (32-33), 2009, pp.151-166.
 7. Bishop Jerzy (Pańkowski), Aktualny stan Kościoła Prawosławnego w Polsce [w:] Cerkownyj Wiestnik, Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna 2010 (2), ss. 24-31
 8. Bishop Jerzy (Pańkowski), Aktualny stan przygotowań do Soboru Panprawosławnego, „Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku” 2010, Rocznik XII (XXII), Zeszyt 21-22 (34-35), pp. 163-175.
 9. Bp Jerzy (Pańkowski), Znaczenie modlitwy w tradycji Prawosławia, [in:] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2010, Białystok 2011, pp. 23-31.
 10. Jepiskop Gieorgij (Pańkowskij), Wozrożdienije prawosławno ho wojenno ho duszpasterstwa w Polskoj Armii, [in:] Cerkownyj Wiestnik, Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna 1 (2012), pp. 28-36.
 11. Bp Jerzy (Pańkowski), Μυσταγωγικός χαρακτήρας της διακονίας των στρατιωτικών ιερέων”, [in:]  Epsimon deltion tes Ekklesias tes Hellados, Zeszyt 2, luty 2012, Ateny, pp. 81-85.
 12. Bp Jerzy (Pańkowski), „Współczesna” antropologia chrześcijańska, [in:] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2011, Białystok 2012, pp. 17-27 and Bishop Jerzy (Pańkowski), [in:] Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik XV (XXV), Zeszyt 25-26 (38-39), 2012, pp. 121-136, [w:] Chrześcijaństwo wobec problemów współczesnego świata, pod red. Hanny Kowalskiej-Stus, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, pp. 11-19.
 13. Jepiskop Gieorgij (Pańkowskij), Wyzowy i problemy sowremiennoj siemii, [in:] Cerkownyj Wiestnik, Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna 4 (2012), pp. 12-18.
 14. Jerzy Pańkowski, Duchowość w prawosławiu, [in:] Przegląd Religioznawczy. The Religious Studies Review, 2/244 , 2012, pp. 75-88.
 15. Bp Jerzy (Pańkowski), Ogólne pojęcie eschatologii wschodniej,[in:] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2012, Białystok 2013, pp. 26-36.
 16. Bp Jerzy (Pańkowski), Metanoias epangelma. Wybrane aspekty monastycyzmu wschodniego, [in:] Ku Słowu, ku Kościołowi, ku światu. Księga pamiątkowa ofiarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi (Janowi Anchimiukowi) w 70. rocznicę urodzin, red. Kalina Wojciechowska, Wsiewołod Konach, wyd. ChAT, Warsaw 2013, pp. 391-417.
 17. Bp Jerzy (Pańkowski), Ekklezjołogiczeskoje izmierenije sowremiennoho christianstwa, [in:] Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik XV (XXVI), Zeszyt 27 (40), 2013, pp. 5-8. Chrześcijaństwo a współczesne koncepcje człowieka, Hanny Kowalskiej-Stus (ed.), Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Kultury Słowian, Rocznik I, Kraków 2013, pp. 65-73.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij