Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • 17 czerwca 2016 r., o godz. 19.00, Kościół ewangelicki Św. Trójcy w Warszawie, Plac Stanisława Małachowskiego 1 – koncert z okazji zakończenia roku akademickiego, Wystąpi: Kameralny Chór Męski Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 • 31 maja 2016 r. – w Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się konferencja p. t. „Nauczyciel jako przewodnik po współczesnym świecie”. Innowacje w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”, zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej. Współorganizatorem konferencji było Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń. Patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.
 • 27 maja 2016 r., w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się I Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów zorganizowana przez organizacje studenckie ChAT oraz Samorząd Studencki Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Swoim patronatem konferencję objęły: Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, magazyn Ekumenizm.pl, kwartalnik Jednota i Miesięcznik Ewangelicki.
 • 14 maja 2016 r. – data pierwszego wydania książki pt.: Na początku był Chrystus, Trzech biskupów różnych wyznań – pierwsza taka rozmowa w historii! Katolik, luteranin i prawosławny w szczerym dialogu o polskim chrześcijaństwie wczoraj i dziś.
 • 10 marca 2016 r. – wybory władz Uczelni na kadencje 2016-2020.
 • 8 marca 2016 r. – „Korytarze” program zostanie wyemitowany w TVP 2 we wtorek 8 marca br. o godz. 6:35. Powtórka programu: TVP POLONIA – 9.03.2016 o godz. 7:00. Program poświęcony naszej uczelni. W programie przedstawione zostaną najważniejsze aspekty działalności uczelni, której symbolem są tytułowe korytarze – miejsce spotkań i integracji: otwarcie na studentów z różnych tradycji religijnych, współpraca międzynarodowa, polityczny wymiar międzynarodowych spotkań, wymiany studenckie i ekumenizm przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości.
 • 1 marca 2016 r. Biblioteka ChAT we współpracy z Kołem Naukowym Wielokulturowości uruchomiła kolejną edycję spotkań „Wieczory z pasją”. Wydarzenia odbędą się 1 marca, 12 kwietnia, 19 maja br. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przy ul. Miodowej 21 c w Warszawie.
 • 8 grudnia 2015 r. – kwartalnik naukowy Studia z Teorii Wychowania znalazł się ponownie na prestiżowej ICI Journals Master List pozytywnie przechodząc proces ewaluacji i uzyskując wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 71.05 pkt.
 • 7 grudnia 2015 r. – prof. Renata Nowakowska-Siuta otrzymała nominację w konkursie EDUinspirator organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Nominacja została przyznana za wysoką jakość działań podejmowanych w obszarze szkolnictwa wyższego.
 • 26 listopada 2015 r. – w sali nr VI, o godz. 14.00. – odbędzie się wykład p. prof. Adama Fijałkowskiego z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład będzie nosił tytuł: „Jan Amos Komeński – pedagog i teolog braci czeskich”.
 • 3-5 listopada 2015 r. – CYKL WYKŁADÓW – PROF. DORON NIEDERLAND – David Yellin Academic College of Education, Jerozolima.
  wtorek 3 listopada 2015 r.
  14.00–15.30 Rozwój rasizmu w XIX i XX wieku
  15.45–17.15 Historia Niemiec w nowych izraelskich podręcznikach: Czy Niemcy są wyjątkowe?
  środa 4 listopada 2015 r.
  14.00–15.30 Tolerancja i pluralizm: trzy modele koegzystencji z „innym”
  15.45–17.15 Żydowska pamięć jako konstrukt tożsamości
  czwartek 5 listopada 2015 r.
  14.00–15.30 Współczesne żydowskie ruchy religijne
 • 29 października 2015 r. – konferencja na temat „Człowiek jako zarządca i opiekun ziemi. Ekologiczne wyzwania XXI w.”, organizowanej w ramach ekumenicznego projektu zainicjowanego przez Światową Radę Kościołów „Pielgrzymka sprawiedliwości i pokoju”.
 • 12 października 2015 r. ˜uroczystość inauguracji (13.00 – nabożeństwo; godz. 14.00 – inauguracja)
 • 18 czerwca 2015 r. „Wstyd” dr. hab. Elżbiety Czykwin prof. ChAT Najlepszą Książką na Lato 2015!
 • 2 czerwca 2015 r. w murach Akademii odbyły się obrady Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). W obradach brali udział przedstawiciele 3 resortów w randze wiceministrów wraz z doradcami oraz prezydium PRE. Przyjęto stanowisko popierające dodatkowe finansowanie szczególnych zadań z zakresu polityki wyznaniowej państwa, realizowanych przez naszą uczelnię, oraz budowę nowej siedziby ChAT .
 • 28 maja 2015 r. miało miejsce posiedzenie Senatu ChAT w Warszawie. Podczas obrad wręczono odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki (patrz: wydarzenie z dnia 23 kwietnia 2015 r.).
 • 26 maja 2015 r. rektor ChAT podpisał umowę z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji o dodatkowej dotacji finansowej dla Akademii. Podpisanie porozumienia wieńczy długi proces debaty nad docenianiem roli Akademii jako uczelni realizującej szczególne zadania w zakresie polityki wyznaniowej RP.
 • 24 maja 2015 r. „ChAT jest atrakcyjną zawodowo uczelnią”, rozmowa Aleksandry Honczar z J.E. biskupem Jerzym, prorektorem ChAT.
 • 22 maja 2015 r. Wydział Teologiczny ChAT zorganizował konferencję pt. „Ordynacja kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP”.
 • 15 maja 2015 r. w siedzibie ChAT miało miejsce spotkanie z wykładowcami oraz studentami Fachbereich Erziehungswissenschaft – Universität Salzburg. Spotkanie zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Wielokulturowości Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 • 12 maja 2015 r. odbyło się sympozjum pt. „Grzech pierworodny”.
 • 23 kwietnia 2015 r. – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 roku o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, poinformowało o nadaniu następujących odznaczeń:
  ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI
  Abp dr Jakub Kostiuczuk
  Ks. dr prof. ChAT Jerzy Tofiluk
  SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
  Dr hab. prof. ChAT Jerzy Kalina Wojciechowska
  BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI
  Dr hab. prof. ChAT Jerzy Ostapczuk
  Dr Izabela Kochan
  Dr Katarzynę Dmitruk-Sierocińską
 • 14 kwietnia 2015 r. Wydział Teologiczny ChAT, zorganizował konferencję pt. „Hermeneutyka chrześcijańskiej lektury Starego Testamentu”.
 • 4 marca 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył panu Tadeuszowi J. Zielińskiemu, dziekanowi Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i kierownikowi Katedry Prawa Oświatowego i Socjalnego Wydziału Pedagogicznego ChAT, postanowienie o nadaniu tytułu profesora.
 • 13 marca 2015 r. miały miejsce gościnne wykłady prof. dr. Heinricha Assela
 • 2 lutego 2015 r. na portalu Facebook powstała nowa strona „Pedagogika ChAT”
 • 18 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie Adwentowo-Wigilijne.
 • 11 grudnia 2014 r. przeprowadzono szkolenie Pierwszej pomocy i podstaw ratownictwa medycznego.
 • 25 listopada 2014 r. rozpoczęła się wizyta studentów z Izraela (David Yellin College w Jerozolimie).
 • 9 października 2014 r. uroczystości jubileuszowe 60 rocznicy powołania Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. J.M. Rektor ChAT odczytał uchwałę Senatu ChAT w Warszawie, na mocy której specjalnie ustanowiony medal „Za zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie” został przyznany „w uznaniu dla dokonań w zakresie organizacyjnego rozwoju Uczelni, tworzenia więzi ekumenicznych, kształcenia kadr oraz badań teologicznych” byłym Rektorom i Prorektorom ChAT w osobach:
  Jego Eminencji Metropolity prof. zw. dr. hab. Sawy Hrycuniaka,
  Jego Ekscelencji Arcybiskupa prof. dr. hab. Jeremiasza Anchimiuka,
  Jego Ekscelencji Biskupa prof. zw. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego,
  ks. prof. zw. dr. hab. Mariana Bendzy,
  prof. zw. dr. hab. Janusza T. Maciuszki
  prof. dr. hab. Karola Karskiego.
 • 09 października 2014 r. Wiceminister Edukacji Narodowej p. Tadeusz Sławecki, z okazji jubileuszu 60 lat istnienia Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i w uznaniu dla działalności edukacyjnej zasłużonych pracowników naukowo-dydaktycznych ChAT w Warszawie odznaczył orderami resortowymi – Medalami Komisji Edukacji Narodowej:
  ks. bpa dr hab. prof. ChAT Marcina Hintza,
  dra hab. prof. ChAT Renatę Nowakowską-Siuta,
  dra hab. prof. ChAT Jakuba Slawika,
  ks. dra prof. ChAT Jerzego Tofiluka,
  dra hab. prof. ChAT Kalinę Wojciechowską,
  dra hab. prof. ChAT Włodzimierza Wołosiuka,
  dra hab. prof. ChAT Tadeusza J. Zielińskiego,
  dra Rafała Bodarskiego,
  dr Katarzynę Dmitruk-Sierocińską,
  dr Joannę Koleff-Pracką,
  ks. dra Adriana Korczago,
  dra Rafała Kubickiego,
  ks. dra Doroteusza Sawickiego.
 • 09 października 2014 r. wykład inauguracyjny pt. „Państwo demokratyczne a wolność sumienia” wygłosił Marszałek Senatu RP p. Bogdan Borusewicz.
 • 09 października 2014 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2014/2015 połączona z obchodami 60-tej rocznicy powołania Akademii.
 • 09 października 2014 r. odprawiono nabożeństwo ekumeniczne, celebrowane przez duchownych trzech tradycji chrześcijańskich: prawosławnej, starokatolickiej i ewangelickiej.
 • 25 września 2014 r. odbyło się 13. posiedzenie Rady Wydziału Pedagogicznego
 • 25 czerwca 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył J.E. ks. biskupowi Jerzemu (Pańkowskiemu), prorektorowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i kierownikowi Sekcji Teologii Prawosławnej Wydziału Teologicznego ChAT postanowienie o nadaniu tytułu profesora nauk teologicznych. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
 • 23 maja 2014 r. – na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odbyła się uroczystość nadania doktoratu honoris causa naszemu wybitnemu Wykładowcy – Panu Profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij