Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa, Michał (Hrycuniak) urodził się 15 kwietnia 1938 r. w Śniatyczach (woj. zamojskie) w rodzinie Włodzimierza i Natalii Hrycuniak. W 1957 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne. Edukację kontynuował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1957-1961). W 1961 r. obronił pracę magisterską nt.: „Trzecia podróż misyjna Św. Ap. Pawła”. Od 1962r. został zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego w ChAT. W maju 1965 r., został delegowany na studia doktoranckie na Fakultecie Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Belgradzie (Jugosławia). Po roku obronił rozprawę doktorską nt: „Św. Jan Chrzciciel w świetle odkryć w Qumran”. W tym okresie dojrzała Jego decyzja o życiu zakonnym. Za zgodą władz duchownych PAKP na ręce patriarchy serbskiego Hermana, w klasztorze Wprowadzenia do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy, złożył śluby zakonne, otrzymując mnisze imię w cześć Św. Sawy Serbskiego. Po powrocie z zagranicy był mianowany dyrektorem Kancelarii Metropolitalnej w Warszawie oraz wykładowcą i wychowawcą Warszawskiego Seminarium Duchownego. W latach (1970 – 1979) piastował stanowisko namiestnika Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. W latach (1974 – 1979) pełnił funkcję rektora Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego przy Klasztorze w Jabłecznej. W 1978r. obronił rozprawę habilitacyjną na temat: „Pojęcie małżeństwa w teologii prawosławnej”. W październiku 1979 r. decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Archimandryta Sawa otrzymuje tytuł docenta.

W 1979 Ks. Archimandryta Sawa został podniesiony do godności biskupiej i mianowany ordynariuszem Diecezji Łódzko-Poznańskiej (1979 – 1981), a od 1981 był ordynariuszem Diecezji Białostocko-Gdańskiej (1981 – 1998), gdzie rozwinął bardzo aktywną i wszechstronną działalność. Pomimo swych obowiązków nie zerwał ze światem nauki, w latach 1984 – 1990 był prorektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 1979r. pełni funkcję Kierownika Katedry Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zmiany ustroju lat 90 zmusiły go podjęcia nowych wyzwań. W latach 1993 – 1998 jako biskup polowy, ordynariusz Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego zajmował się organizacją życia religijnego w Wojsku Polskim w stopniu generała brygady. Oprócz tego rozwija działalność kulturalną, ekumeniczną, oświatową i charytatywną polskiego Prawosławia.

W 1999r. przyznano mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2002r. profesora zwyczajnego. Jest ponadto doktorem honoris causa: Seminarium Teologicznego im. Św. Włodzimierza w Nowym Jorku, USA (2000 r.), Uniwersytetu w Białymstoku (2001 r.), Arystotelesowego Uniwersytetu w Salonikach, Grecja (2002 r.) oraz Mińskiej Akademii Teologicznej na Białorusi (2003 r.), Akademii Moskiewskiej, Rosja 2011r.

Po śmierci Jego Eminencji Metropolity Bazylego w 1998r. został wybrany zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W trosce o rozwój teologii prawosławnej przyczynił się do otwarcia w 1999r. Katedry Teologii Prawosławnej uniwersytetu w Białymstoku, której kierownikiem był do 2012r. W ramach pracy w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku zorganizował również wiele konferencji międzynarodowych. Za aktywną i wszechstronną działalność został uhonorowany szeregiem odznaczeń kościelnych i państwowych włącznie z Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006r. otrzymał z rąk patriarchy Aleksego II otrzymał prestiżową nagrodę „Za wybitną działalność na rzecz umocnienia jedności narodów prawosławnych”.

Rokrocznie organizuje konferencje dla duchowieństwa i pracowników Kościoła; Ogólnopolskie spotkania dyrygentów; Konferencje mnichów i mniszek PAKP; Konferencje nauczycieli religii prawosławnej; Konferencje Wizytatorów i Doradców Metodycznych Nauczania Religii Prawosławnej z udziałem Ministra Edukacji Narodowej.

Oprócz pełnienia funkcji Kierownika Katedry Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT jest przewodniczącym trzech Komisji ds. aktywności naukowej pracowników naukowo-dydaktycznych ChAT; Komisji ds. nostryfikacji dyplomów oraz Komisji ds. kadr Akademickich ChAT.

W ramach promocji ChAT współpracuje z zagranicznymi instytucjami tj: Stowarzyszenie filologiczne „Parnassos” w Atenach, którego od 2012r. jest honorowym członkiem; Wydział Teologii Uniwersytetu Arystotelesa w Tesalonikach; Centrum Powszechnego Hellenizmu w Atenach.

W dorobku naukowym Ks. Metropolity znajduje się m.in.: ponad 100 prac; 20 wypromowanych doktorów, około 200 magistrów, recenzje 10 rozpraw habilitacyjnych. Najważniejsze publikacje książkowe i monografie z ostatnich lat, opublikowane w języku polskim i rosyjskim to: Prawosławne pojmowanie małżeństwa, Białystok 1994r; Chrystus najwierniejszy przyjaciel człowieka, Warszawa 2003r; Słowa i propowiedi, zbiór homilii w jęz. rosyjskim, Warszawa, 2004r; Supraski Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i jego rola w rozwoju społeczności lokalnej prawosławia, 2005r; Historia Kościoła Prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym, Elpis czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej UwB 2006r, Prawosławie i współczesność2007r; Bogosłowie, istorija i żyźń, Warszawa 2008r.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij