Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Arcybiskup Jakub (Kostiuczuk) urodził się 22 października 1966 roku w Narwi.
W 1987 roku wstąpił do Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu. 19 sierpnia 1987 roku przyjął postrzyżyny w „rasę” i święcenia diakońskie. W tymże roku był oddelegowany na naukę w Moskiewskiej Akademii Teologicznej. W 1992 roku obronił pracę na temat: Świątobliwy synod w kwestii odtworzenia i wdrożenia starorosyjskiego systemu śpiewu i ukończył Akademię z tytułem „kandydat teologii” (mgr).

W trakcie studiów, 10 sierpnia 1989 roku, przyjął z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy święcenia kapłańskie. Po skończeniu studiów przebywał w Klasztorze Męskim Zwiastowania NMP w Supraślu. Tam również 17 grudnia 1993 roku złożył wieczyste śluby zakonne – „małej schimy”.

W latach 1992–1997 nauczał religii prawosławnej w Szkole Podstawowej w Ogrodniczkach.

W 1995 roku rozpoczął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako asystent w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej.

W latach 1994–1998 pełnił obowiązki opiekuna duchowego Stowarzyszenia „Prawosławne Bractwo św. Cyryla i Metodego”.

Pstanowieniem Świętego Soboru Biskupów PAKP w 1998 roku został podniesiony do godności archimandryty i z dniem 30 kwietnia mianowany przeorem Męskiego Klasztoru Zwiastowania NMP w Supraślu oraz proboszczem parafii przyklasztornej. Następnie 11 maja 1998 r. w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie został wyświęcony na biskupa z tytułem „biskup Supraski”.

W tymże roku został powołany na opiekuna duchowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Uchwałą Świętego Soboru Biskupów PAKP z dnia 30 marca 1999 roku został mianowany ordynariuszem Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

W latach 1998–2009 pełnił obowiązki przedstawiciela Świętego Soboru Biskupów PAKP w Prawosławnej Organizacji Sportowej w RP.

W 2003 roku został przewodniczącym Rady Fundatorów Fundacji „Oikonomos”, będąc równocześnie jednym z jej założycieli. Fundacja realizuje wiele projektów, w tym prowadzi powołaną w 2004 roku Akademię Supraską.

W 2008 roku został podniesiony do godności arcybiskupa.

W czerwcu 2011 roku obronił rozprawę doktorską na temat: „Dogmat chrystologiczny w tekstach liturgicznych św. Jana Damasceńskiego”.

W marcu 2019 roku, w toku postępowania habilitacyjnego, otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego.

Z dniem 1 lipca 2019 roku mianowany profesorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Obecnie pracuje w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na stanowisku profesora.  W 2015 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Ważniejsze publikacje:

Książki:

 1. O tajemnicy zbawienia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, ss. 176, (ISBN 978-83-7431-394-0).
 2. Bogoczłowieczeństwo Chrystusa w tekstach liturgicznych świętego Jana Damasceńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, ss. 244, (ISBN 978-83-7431-434-3).
 3. Społeczne nauczanie Kościoła prawosławnego, Warszawska Metropolia Prawosławna, ss. 160, (ISBN 978-83-65136-23-7).

 Artykuły:

 1. Kapłaństwo,„Cerkiewny wiestnik”, 1 (1999), s. 3-10.
 2. Spuścizna chrześcijańska dwóch tysiącleci, w: „Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich”, Białystok 2000, s. 7-16.
 3. Modlitwa jako mistyczne jednoczenie z Bogiem. w: „Prawosławie we współczesnym świecie”, Białystok  2001, s. 14-20.
 4. Monastycyzm wschodni, w: „Życie monastyczne w Rzeczypospolitej”, Białystok 2001, s. 11-22.
 5. Obrzęd pogrzebu Przenajświętszej Bogurodzicy, Elpis, Rocznik III (XIV), zeszyt 5 (18), 2001,  s. 65-73.
 6. Nauczanie i szkolnictwo prawosławne, w: „Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej”, Białystok 2002, s. 7-17.
 7. Eucharystyczny aspekt Kościoła, w: „Chrześcijaństwo Kościół Prawosławie”, Białystok 2003. s. 42-49.
 8. Eschatologiczny wymiar świata, Elpis, Rocznik VI (XVII), zeszyt 9-10 (22-23), 2004, s. 95-104.
 9. Problem kalendarza w życiu liturgicznym Kościoła,w: „Prawosławie a globalizacja i Unia Europejska”, Białystok  2005, s. 45-57.
 10. Reinkarnacja a chrześcijaństwo, Elpis, Rocznik VII (XVIII), zeszyt 11-12 (20), 2005, s. 91-97.
 11. Istota i rola monastycyzmu, w: „Z dziejów Monasteru Supraskiego”, OIKONOMOS, Białystok  2005, s. 17-26.
 12. Опыт работы с молoдежью, w: „Семья и будущее России”,Екатеринбург 2006, s. 8-15.
 13. Kościół a państwo, w: „Prawosławie i Współczesność”, Białystok 2007, s. 11-31.
 14. Naturalne prawo moralne, Tłumaczenie tekstu achimandryty Platona Igumnova, Cerkiewny Wiestnik, Warszawska Metropolia Prawosławna  2007, nr: 3, s. 16-24.
 15. Ekonomia zbawienia, w: „Wiara i poznanie”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok  2008, s. 36-44.
 16. Поняття святості і канонізаці, „Svitlo Pravosłav’a”, Vidannia  Lvivskoi eparchii Ukrainskoj Pravosławnoj Cerkwi nr 9 (167) 2008.
 17. Cerkiew jako miejsce duchowego rozwoju i zbawienia człowieka, w: „Wszechnica Kultury Prawosławnej VI”, redakcja A. Kuźma i J. Smyk, Białystok  2009, s. 51-58.
 18. Moralność chrześcijańska jako płaszczyzna współpracy katolicko-prawosławnej w jednoczącej się Europie, w: „Ekumenia a współczesne wyzwania moralne”, redakcja T. Kałużny SCJ, Z. Kijas OFMConv, Kraków 2009, s. 87-100.
 19. Od wzajemnego poznania do wspólnego świadectwa, w: „Ekumenia a współczesne wyzwania moralne”, redakcja T. Kałużny SCJ, Z. Kijas OFMConv, Kraków 2009, s. 165-167.
 20. Obrzęd pogrzebu przenajświętszej Bogarodzicy, w: „Prawosławie – Światło ze Wschodu”, redakcja K. Leśniewski, Lublin 2009, s. 117-124.
 21. Znaczenie świątyni. w: „Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje”, pod redakcją Grzegorza Kuprianowicza (seria „Archiwum Chełmskie”, t. IV), Chełm 2009, s. 23-32.
 22. Вызовы современной эпохи и их характер (Wyzwania współczesnej epoki i ich charakter). Opublikowany na stronie internetowej portalu Bogoslow.ru: http://www.bogoslov.ru/text/1243104.html (20.03.2011)
 23. Pojęcie świętości a kanonizacja, w: „Rocznik prawosławnej diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej”,  pod redakcją ks. Andrzeja Dudry i Stefana Dudry, Białystok 2012, s. 5-12.
 24. Kwestia niezmienności spuścizny kanonicznej Kościoła w kontekście współczesnych wyzwań, w: Studia Oecumenica 16 (2016) s. 453–466.
 25. Pojęcie świętości a kanonizacja, w: Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2011, Białystok 2012, s. 5-12.
 26. Вызовы современной эпохи и их характер, w: Жизнь во Христе: христианская нравственность, аскетическое предание Церкви и вызовы современной эпохи, Синодальная библейско-богословская комиссия, Москва 2012, s. 159-169.
 27. O tożsamość szkoły, w: Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2012, Białystok 2013, s. 17-21.
 28. Kalendarze używane w życiu liturgicznym Kościoła prawosławnego, w: Latopisy Akademii Supraskiej, vol. 4, Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty, pod redakcją: Marzanny Kuczyńskiej i Urszuli Pawluczuk, Białystok 2013, 59-68.
 29. Bogoczłowieczeństwo Chrystusa w ujęciu teologii prawosławnej, w: „Człowieczeństwo Boga”, pod redakcją ks. Andrzeja Proniewskiego i ks. Andrzeja Dębskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 23-36.
 30. Kilka istotnych kwestii dotyczących ekumenizmu. w: „O ekumenizmie w Roku Wiary”, pod redakcją ks. Przemysława Kantyki, Piotra Kopieca, ks. Marcina Składanowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 109-120.
 31. Календари используемые в литургической жизни Православной Церкви: календарная реформа, w: Церковь богословие история, Екатеринбург 2015, s. 220-231.
 32. Proces formułowania i doprecyzowania społecznej nauki w oficjalnych dokumentach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, w: Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, tom 20, 2018, s. 9-15.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij