Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
dr Sławomir Stasiorowski

dr Sławomir Stasiorowski

Pracownik

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej, Pracownia Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Kariera naukowa:

 • Doktora nauk prawnych w zakresie prawa – postępowania karnego nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2013)
 • Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Prawa i Administracji – tytuł magistra prawa (2004)

Publikacje:

 • „Rola nauki i służb probacyjnych w resocjalizacji sprawców przestępstw”, Warszawa – Lublin,
  materiały pokonferencyjne, [w:] Probacja IV/2011, Warszawa 2011 r.
 • „Sądowy kurator zawodowy w świetle nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego” (współautor) [w:]
  Probacja II/12, Warszawa 2012 r.
 • „Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna sądowego kuratora zawodowego”,
  [w:] Studia Prawnicze i Administracyjne Nr (3) Rok 2012, Warszawa 2012 r.
 • „Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna sądowego kuratora zawodowego – o potrzebie zmian”, [w:] Probacja III/12, Warszawa 2012 r.
 • „Wybrane zagadnienia w zakresie usprawnienia wykonywania zadań przez kuratorską służbę sądową” [w:] Studia Prawnicze i Administracyjne Nr (3) Rok 2013, Warszawa 2013
 • Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń w świetle działań Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym [w:] Probacja II/13, Warszawa 2013 r.
 • Rola kuratora sądowego w systemie readaptacji społecznej skazanych w prognozowaniu przestępczości [w:] Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 2, red. Brunon Hołyst PWN 2018.
 • Rola Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych w społecznej readaptacji osób odbywających karę pozbawienia wolności. „Praca Socjalna” Wydawnictwo Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa (współautorstwo) 2019.
 • Mechanizmy finansowe wspierające oddziaływania Służby Więziennej na rzecz readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J (współautorstwo) 2019.
 • Podstawowe czynniki wpływające na funkcjonowanie systemu readaptacji społecznej skazanych – diagnoza i rozwój. UMCS Lublin 2019.
 • Deontologia zawodu kuratora sądowego w perspektywie 100-lecia kuratorskiej służby sądowej, wydawnictwo UKSW, 2019 r.
 • Geneza i rozwój kurateli sądowej w Polsce na przełomie wieków, Wydawnictwo Sejmowe 2019

Doświadczenie:

 • od 29 listopada 2019 radca prawny
 • od 1 czerwca 2006 – zawodowy kurator sądowy; od 1 lutego 2019 r. kurator specjalista Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie; w latach 2012-2018 delegowany do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości;
 • od 2013 współpracował jako wykładowca z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetem w Białymstoku, Wszechnicą Polską Szkołą Wyższą w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, obecnie związany  z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie;
 • od 2013 prowadzi zróżnicowane tematycznie szkolenia, w których biorą udział kuratorzy sądowi oraz aplikanci kuratorscy, sędziowie penitencjarni i wykonawczy, funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy służb pomocowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i inni związani z wymiarem sprawiedliwości oraz systemem readaptacji społecznej skazanych;
 • 2010-2013 delegat okręgu elbląskiego do Krajowej Rady Kuratorów
 • 2011-2013 zastępca przewodniczącego Komisji Legislacyjno-Prawnej Krajowej Rady Kuratorów;
 • 2008-2013 rzecznik dyscyplinarny dla zawodowych kuratorów sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu;
 • 2013-2014 współzałożyciel Fundacji „Probare” – na rzecz rozwoju probacji, wiceprezes;
 • 2015-2019 recenzent zewnętrzny kwartalnika „Probacja” Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • 18-20.03.2015 uczestnik wizyty studyjnej w Mołdawii, gdzie prezentował m.in. założenia prawne wdrożenia i rozwoju wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego oraz założeń prawnych systemu probacji i systemu penitencjarnego
  w Polsce;
 • 14-17.09.2015 uczestnik wizyty studyjnej w Norwegii, której celem było zapoznanie się z rozwiązaniami i doświadczeniami norweskiego systemu prawnego probacji i prawa penitencjarnego;
 • od 2017 wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 • 2018 kierownik projektu (według własnych założeń) oraz autor raportu nt. „Metod pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych”, zrealizowanego dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, dostępny na stronie: https://iws.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty/;
 • 2016-2018 powołany przez Prezesa Rady Ministrów do Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
 • 2013-2018 Sekretarz Prezydium Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, ustanowionej przez Prezesa Rady Ministrów;
 • 2012-2018 brał czynny udział w pracach legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • 2017-2019 redaktor tematyczny kwartalnika „Probacja” Ministerstwa Sprawiedliwości, między innymi w zakresie dotyczącym interdyscyplinarnej współpracy Służby Więziennej, kuratorskiej służby sądowej, instytucji rynku pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także społeczeństwa – poprzez organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe – w ramach systemu readaptacji społecznej skazanych oraz prawa karnego wykonawczego.

https://krpstasiorowski.pl/

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij