Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Imię i nazwisko: Rafał Bodarski
Stanowisko: doktor nauk humanistycznych
Funkcja: prodziekan Wydziału Pedagogicznego,

Jednostka: Katedra Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji
E-mail: rafal_bodarski@wp.pl

Kariera naukowa:

 • doktorat: pedagogika, 2005, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1997 r. – Staż w National Institute for Working Life Solna Sweden.
 • 1997 – 1998 r. – Asystent w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Zakładzie Psychologii i Socjologii Pracy.

Zainteresowania naukowe: Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania człowieka dorosłego w procesie pracy. Andragogika; pedagogika i psychologia pracy; polityka edukacyjna państwa; psychospołeczne uwarunkowania efektywności pracy

Granty i projekty badawcze: 

 • Mobbinng we współczesnej szkole – diagnoza, uwarunkowania zjawiska oraz sposoby zapobiegania.  Projekt badawczy zrealizowany w 2015 r. w ramach funduszy badań statutowych finansowanego przez MNiSzW
 • Kryzys tożsamości w kontekście przemian społeczno-kulturowych jako źródło wyzwań dla młodych dorosłych Projekt badawczy zrealizowany w 2013 r. w ramach funduszy badań statutowych finansowanego przez MNiSzW
 • 1997  –  2003  r.  –  realizacja grantu naukowego przyznanego przez Komitet Badań Naukowych w ramach konkursu  na finansowanie projektów badawczych nr: 2 H01 F 015 25 – badanie wpływu determinantów osobowościowych na treść, zakres i preferowany kierunek kształcenia

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • w 2014 roku odznaczenie Medalem Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
 • 2015 Nagroda Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (nagroda II stopnia)

Współpraca międzynarodowa:

 • Erasmus plus – wyjazd studyjny do Uniwersytetu w Pardubicach

Działalność organizacyjna:

 • 2016 – Opracowanie projektu i nadzór nad Studiami Podyplomowymi  Organizacja i zarządzanie oświatą w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
 • 2012 – 2016 Kierownik Akademickiego Biura Karier ChAT
 • W latach 2014-2015 udział w projekcie dydaktyczno-naukowym w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej upowszechniającym dialog i wiedzę o Polsce i Izraelu, organizowanych wspólnie z Fundacją Living Bridge oraz Spark Pro.
 • 2006 – 2007 – współpraca z Instytutem Pracy i  Spraw Socjalnych w Warszawie – opracowanie projektu zajęć modułowych i prowadzenie wykładów i warsztatów: Rozwój osobowości i planowanie kariery zawodowej oraz Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy zawodowego. Projekt realizowany w ramach Studiów Podyplomowych z zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Eurodoradca – gwarantem świadomego planowania kariery zawodowej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 2006 – przygotowanie szkolenia i prowadzenie zajęć dla Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego z zakresu Prezentacji oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem  miejscu pracy
 • współpraca z Biurem Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy  opracowanie    projektu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i prowadzenie zajęć w czasie trzech konferencji szkoleniowych dotyczących rozwijania kompetencji osobowościowych i  umiejętności dydaktycznych w pracy metodą projektów.
 • 2006 – 2007 prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychopedagogicznej w ramach Kursu Kwalifikacyjnego organizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
 • 2004 – 2005 r. – Prowadzenie zajęć w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, przygotowanych dla nauczycieli różnych szczebli kształcenia z zakresu Rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w środowisku pracy
 • 2003 r. – Stała współpraca z Podyplomowym Studium Polityki i Zarządzania Oświatą Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Pedagogicznego–  autorskie zajęcia z zakresu Kreowania wizerunku publicznego.
 • 2003 r. – Przygotowanie projektu i prowadzenie zajęć o charakterze warsztatowym z zakresu Andragogiki i Ewaluacji kształcenia dla uczestników Studiów Doktoranckich na Politechnice Warszawskiej.
 • 2002 – 2003 r. – Przygotowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych, z zakresu Pedagogiki pracy na Podyplomowych Studiach Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku.
 • 2001 r. – Opracowanie projektu i organizacja Biura Karier na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2001 – 2005 r. – Kierowanie działalnością Biura Karier Wydziału Pedagogicznego UW.
 • 2000 r. – Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej – prowadzenie wykładów z Metodyki kształcenia dorosłych.
 • 2000 r. – Prowadzenie zajęć integracyjnych dla nauczycieli Szkół Przedmiotów Ojczystych w Wielkiej Brytanii w ramach współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie.

Działalność pozanaukowa, w tym popularyzatorska:

Działalność koncentruje na prowadzeniu projektów edukacyjnych, adresowanych do różnych grup odbiorców, przede wszystkim ludzi dorosłych. Specjalizuje się w problematyce rozwoju osobowości człowieka dorosłego, prowadząc zajęcia i programy rozwoju z zakresu terapii poznawczej oraz szkolenia i warsztaty; współpracownik wielu renomowanych uczelni, instytucji i ośrodków naukowo – badawczych (m. in. Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Narodowej, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Edukacji m. st. Warszawy, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń,Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Akademii Kultury Informacyjnej oraz firm doradczo – szkoleniowych EDUFIN i Intermedia – Centrum Kształcenia). Opracowane przez dra Rafała Bodarskiego programy i projekty wsparcia w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli, otrzymały rekomendacje Departamentu Spraw Nauczycielskich Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij