Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Stanowisko: starszy wykładowca
Funkcja: psycholog w Biurze Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ChAT
Jednostka: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Pedagogicznym ChAT
E-mail: jlewczuk@poczta.fmj.lewczuk@chat.edu.pl

Kariera naukowa:

 • uzyskane specjalizacje i certyfikaty: Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów (ISNS UW), Psychologia organizacji i pracy (WP UW), Pomoc społeczno-terapeutyczna (ISNS UW), kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Mazowieckiego Kuratorium Oświaty)
 • doktorat: psychologia, 2011, Wydział Psychologii UW
 • magisterium: psychologia, 2005, Wydział Psychologii UW; socjologia, 2003, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe dotyczą zasadniczo dwóch obszarów: psychologii społecznej i psychologii zdrowia. Najnowsze zainteresowania dotyczą zagadnień: 1) otyłości – pracy psychologicznej z pacjentami poddającymi się zabiegom bariatrycznym (chirurgicznemu leczeniu otyłości), 2) osobowościowych korelatów zachowań prozdrowotnych oraz 3) psychologicznych kontekstów ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży (w Internecie, seksualnych).

Granty i projekty badawcze:

 • 2017/18 „W poszukiwaniu czynników związanych ze skłonnością do prowadzenia zdrowego stylu życia. Czy osobowość determinuje zachowania zdrowotne sportowców amatorów?” – projekt badawczy nauczyciela akademickiego ze środków z dotacji podmiotowej ChAT, realizacja w trakcie.
 • 2016/2017 „Związek orientacji społecznych z percepcją mimicznych ekspresji emocjonalnych i postrzeganiem ludzi” – przygotowywanie książkowego opracowania badań – projekt badawczy nauczyciela akademickiego ze środków z dotacji podmiotowej ChAT.
 • 2015/2016Specyfika rozpoznawania zdegradowanych ekspresji mimicznych przy wykorzystaniu techniki morfingu” – projekt badawczy nauczyciela akademickiego ze środków z dotacji podmiotowej ChAT.
 • 2011grant Biura Edukacji m. st. Warszawy przyznany na finansowanie i realizację autorskiego programu zajęć dla gimnazjalistów „Bez walki i ucieczki – uczymy się jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych”.

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych: status członka zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Współpraca krajowa i międzynarodowa:

 • współpraca z profesorem Department of Psychology University of Delaware (USA) David’em Michael’em Kuhlman’em w obszarze badań nad związkiem orientacji społecznych z mimiczną ekspresją emocjonalną i postrzeganiem ludzi
 • współpraca z Kliniką Neurologii i Epileptologii przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (z dr hab. K. Owczarkiem) nt. zaburzeń konwersyjnych w postaci psychogennych napadów rzekomopadaczkowych
 • współpraca z Dziennym Oddziałem Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (z dr A. Kosewską), w celu konsultowania i poszerzania wiedzy w zakresie stosowania określonych zabiegów terapeutycznych w przypadku konkretnych rodzajów zaburzeń nerwicowych oraz w celu przeprowadzania badań wśród pacjentów z zab. lękowymi
 • współpraca z Polskim Centrum Mediacji w Warszawie, w celu nabywania praktycznych umiejętności z zakresu stosowania technik mediacyjnych

Działalność organizacyjna:

 • 2004-2008 praca w zespole prof. J. Grzelaka przy realizacji projektu badawczego „Dylematy społeczne. Prόby integracji” finansowanego w ramach grantu KBN; w tym współorganizacja 11th International Conference on Social Dilemmas, Kraków 2005, lipiec 24 – 28

Działalność pozanaukowa, w tym popularyzatorska:

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Lewczuk, J. (2018). Psychologiczne konsekwencje ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Wybrane problemy, [W:] M. Z. Jędrzejko, A. Szwedzik (red.), Pedagogika i profilaktyka społeczna. Nowe wyzwania, konteksty, problemy, Tom I, s. 221 – 245. Warszawa-Milanówek: Oficyna Wydawnicza von Velke & Oficyna Wydawnicza ASPRA.
 • Lewczuk, J., Jędrzejko, Z. (2017). Psychologiczne konteksty aktywności dzieci i młodzieży w sieci, [W:] S. Bębas, Z. Jędrzejko, K. Kasprzak, A. Szwedzik, A. Taper (red.), Cyfrowe dzieci. Zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy, s. 269 – 318. Warszawa-Milanówek: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Lewczuk, J. (2017). Zmiana orientacji społecznej pod wpływem obserwowanej ekspresji mimicznej partnera interakcji. Czasopismo Psychologiczne 23(1), 189-197.
 • Lewczuk, J. (2017). Specyfika rozpoznawania zdegradowanych ekspresji mimicznych przy wykorzystaniu techniki morfingu – implikacje pedagogiczne. Studia z Teorii Wychowania 3, 85-107.
 • Lewczuk, J. (2016). Evaluating the characteristics of partner interaction based on his facial emotional expression and depending on the social value orientation of the observer. Studia z Teorii Wychowania 4, 187-215.
 • Lewczuk, J. (2015). Twarz w dialogu międzykulturowym – złożoność problematyki percepcji ekspresji mimicznej w kontekście czynników kulturowych i indywidualnych, [W:] R. Nowakowska-Siuta (red.), Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo. Closer to Each Other. Education and Dialogue in a Culturally Composite Group, (s. 111–131). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
 • Lewczuk J. (2014). Orientacje społeczne a ocenianie cech partnera interakcji zależnie od jego mimicznej ekspresji emocjonalnej. Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica 18, 5-29.
 • Lewczuk J. (2014). The link between social value orientations and the interaction partner’s emotional facial expression as regards the perception of other individuals’ traits and a change in the observer’s social value orientation. E-methodology. The international scientific journal 1, 45-72.
 • Lewczuk J. (2011). Poziom orientacji kooperacyjnej a percepcja mimicznych ekspresji emocji mieszanych oraz postrzeganie osób prezentujących różne wyrazy twarzy, [W:] J. Czarnota-Bojarska i I. Zinserling (red.), W kręgu psychologii społecznej, Warszawa:

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Lewczuk J. (2008). Rozpoznawanie emocjonalnej ekspresji mimicznej a poziom neurotyzmu. Doniesienie z badań. Studia Psychologiczne 46(1), 79-85.
 • Lewczuk J. (2007). Rozpoznawanie mimicznej ekspresji emocji. Nowiny Psychologiczne  3,  5-32.
 • Lewczuk J. (2004). Terapeuta w nas. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4, 4, 28-35.
 • Lewczuk J. (2004). Zróżnicowanie środowiska rówieśniczego a ustosunkowania względem obcych dzieci z grupy integracyjnej i nie integracyjnej. Szkoła Specjalna 5, 337-346.
 • Masajło J. (2004). Zjawisko konwersji w ujęciu psychoanalitycznym. Nowiny Psychologiczne 2,  39-54.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij