Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Stanowisko: starszy wykładowca
Funkcja: nauczyciel akademicki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny, Katedra Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej
E-mail: j.kluczynska@chat.edu.pl

Kariera naukowa:

 • doktorat: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2005; rozprawa pt.: Sytuacja mieszkańców domów pomocy społecznej w terminalnym stanie choroby oraz udzielane im wsparcie”.
 • magisterium: magister teologii ewangelickiej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 1998; praca pt. Starość a religia. Znaczenie religii w życiu mieszkańców Ewangelickich Domów Opieki w Polsce. Studium pastoralne.
 • licencjat: pedagogika w zakresie pracy socjalnej, Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Warszawa 1999, praca pt. Instytucjonalna pomoc ludziom starszym na przykładzie Ewangelickiego Domu Opieki >Emaus< w Dzięgielowie k/Cieszyna.

 Zainteresowania naukowe:

 • Praca socjalna z rodziną, z osobami starszymi, z osobami z niepełnosprawnością; opieka paliatywna i ruch hospicyjny; piecza zastępcza; streetworking, etyczny wymiar pracy socjalnej, diakonia.

Działalność organizacyjna:

 • opieka nad praktykami studentów kierunków praca socjalna i wczesna edukacja z terapią pedagogiczną;
 • opieka nad studentami kierunku praca socjalna;
 • członkostwo w Komisji Programowej (2012/2013-);
 • członkostwo w Komisji ds. Zatwierdzania Tytułów Prac Dyplomowych i Magisterskich (2012/2013-);
 • nagrody Rektora ChAT II stopnia za dokonania w zakresie działalności organizacyjnej w 2015 i w 2016 r.;
 • współorganizowanie konferencji naukowych w ramach działalności Koła Naukowego i Katedry Pracy Socjalnej ChAT w latach 2005-2013;
 • koordynowanie współpracy ChAT z Ewangelickim Ośrodkiem Diakonijnym Johannesstift w Berlinie, reprezentowanie Uczelni podczas wizyt w berlińskim Ośrodku (2009, 2010), współorganizowanie wyjazdów polskich studentów na praktyki do Berlina ((2008,2009), oraz wizyty grupy niemieckich studentów w Warszawie (2009);
 • reprezentowanie ChAT podczas Warszawskich Targów Edukacyjnych – 2009-2013;
 • reprezentowanie ChAT podczas Tygodni Ewangelizacyjnych organizowanych przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP  – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
 • reprezentowanie ChAT podczas Spotkania Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej we Wrocławiu, 4-6 lipca 2014.

Działalność pozanaukowa , w tym popularyzatorska:

 • autorstwo  tekstów w tryptyku: Postylla kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo „Warto”, Dzięgielów 2014, Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo „Warto”, Dzięgielów 2015, Rozważania kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo „Warto”, Dzięgielów 2017;
 • referat pt. Pedagogiczne i prawne aspekty marginalizacji i wykluczenia społecznego osób starszych, konferencja pt. Kobiór łączy pokolenia, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej, Kobiór 27.05.2009;
 • referat pt. Refleksje na temat rodziny w Biblii, Forum Kobiet Luterańskich pt. Kościół wsparciem dla rodziny?, Warszawa 25-27.09.2009;
 • prowadzenie seminariów o tematyce społecznej („Niepełnosprawność”, „Ubóstwo”, „Przygotowanie do starości”) podczas Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie (2012, 2013) organizowanych przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP;
 • praktyki w polskich i niemieckich placówkach pomocowych dla osób starszych i z niepełnosprawnością;
 • ukończenie I stopnia Kursu Opieki nad  Chorym Geriatrycznym organizowanego przez Diakonat Żeński „Eben-Ezer” w Dzięgielowie – 01.10.2000-23.06.2001.

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Pracownik socjalny w poszukiwaniu nowych form pracy z klientem, w: Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości, red. J. Krzyszkowski, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015, s. 217-225.
 • Praca socjalna a działalność pomocowa Kościołów – cechy wspólne, różnice, inspiracje, w: Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 76-91.
 • Wybrane problemy współczesnej rodziny oraz możliwości ich przezwyciężania z perspektywy pracy socjalnej, w: W trosce o współczesną rodzinę. Teoria, badania, wsparcie. Ujęcie interdyscyplinarne, red. J. Izdebska, A. Popławska, NWSP w Białymstoku, Białystok 2013, s. 214-227.
 • Praca socjalna z ludźmi starszymi w środowisku zamieszkania, w: Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, red. A. Błasiak, E. Dybowska, N. Pikuła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 267-280.
 • Dzieciństwo z piętnem ubóstwa. Wybrane konsekwencje biedy w życiu dzieci i sposoby przeciwdziałania, w: Rodzina. Dziecko, red. D.M. Piekut-Brodzka, Wyd. ChAT, Warszawa 2012/2013, s. 85-104.
 • Sposób traktowania niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością, w: Zrozumieć odmienność, red. D.M. Piekut-Brodzka, Wyd. ChAT, Warszawa 2011/2012, s. 106-118.
 • Znaczenie działań pracownika socjalnego w środowisku klienta, w: Wybrane zagadnienia pracy socjalnej, red. D.M. Piekut-Brodzka, Wyd. ChAT, Warszawa 2010/2011, s. 174-185.
 • Sytuacja osób starszych – aspekty społeczne, opiekuńcze, edukacyjne, w: Wielowymiarowość diagnozy sytuacji i działań socjalnych. Wybrane przykłady, red. D.M. Piekut-Brodzka, Wyd. ChAT, Warszawa 2009/2010, s. 28-43.
 • Sytuacja i potrzeby rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, w: Nie w pełni sprawni, red. D.M. Piekut-Brodzka, Wyd. ChAT, Warszawa 2008/2009, s. 7-21.
 • konsultowanie materiałów szkoleniowych nt. „Opiekun osoby starszej” dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych – 2016 r.
 • Recenzja naukowa publikacji pod redakcją D.M. Piekut-Brodzkiej: Wprowadzenie do pracy socjalnej z wybranymi kategoriami wspomaganych, APS, Warszawa 2007/2008 oraz Wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, APS, Warszawa 2008.

Najważniejsze wystąpienia konferencyjne:

 • Stosunek do uchodźców w świetle etyki biblijnej; konferencja naukowa pt. Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Filozofii i Socjologii oraz Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka, Warszawa 17.03.2016.
 • Pracownik socjalny w poszukiwaniu nowych form pracy z klientem; konferencja naukowa pt. Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości na tle przemian społecznych i ekonomicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 18-19.09.2014.
 • „Wiara czynna w miłości” (Ga 5,6). Miłosierdzie i dobroczynność w perspektywie ewangelickiej, konferencja naukowa pt. Miłosierdzie Boże – miłosierdzie ludzkie, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Kraków 19.11.2013.
 • Znaczenie streeworkingu w procesie budowania więzi społecznych z osobami wykluczonymi społecznie, konferencja naukowa pt. Oblicza więzi społecznych – ujęcie interdyscyplinarne, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki i Katedra Psychologii Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, Białystok 24.05.2013.
 • Problemy współczesnej rodziny oraz możliwości ich przezwyciężania z perspektywy pracy socjalnej,  konferencja naukowa pt. W trosce o współczesną rodzinę. Teoria. Badania. Pomoc, Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Pedagogiki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, Białystok 29.03.2012.
 • Dzieciństwo z piętnem ubóstwa. Wybrane konsekwencje biedy w życiu dzieci i możliwości przeciwdziałania, konferencja naukowa pt. Rodzina. Dziecko, Koło Naukowe Pracy Socjalnej i Katedra Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej ChAT, Warszawa 13.11.2012.
 • Sposób traktowania niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością, konferencja naukowa pt. Zrozumieć odmienność, Koło Naukowe i Katedra Pracy Socjalnej ChAT, Warszawa 08.11.2011.
 • Znaczenie działań pracownika socjalnego w środowisku klienta, konferencja naukowa pt. Aspekty teoretyczne i działania praktyczne w pracy socjalnej, Koło Naukowe i Katedra Pracy Socjalnej ChAT, Warszawa 27.10.2010.
 • Wybrane uwarunkowania funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku, konferencja naukowa pt. Praca socjalna i pomoc społeczna wobec problemów współczesności, Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Koło Naukowe Pracy Socjalnej APS, Warszawa 22.01.2010.
 • Osoby starsze – różne aspekty ich sytuacji, konferencja naukowa pt. Wielowymiarowość wsparcia socjalnego, Koło Naukowe i Katedra Pracy Socjalnej ChAT, Warszawa 15.12.2009.
 • Sytuacja i potrzeby rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, konferencja naukowa pt. Nie w pełni sprawni, Koło Naukowe i Katedra Pracy Socjalnej ChAT, Warszawa 28.10.2008.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij