Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Stanowisko: starszy wykładowca
Funkcja: pełnomocnik Rektora ChAT ds. USOS
Jednostka: Katedra Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji
E-mail: i.kochan@chat.edu.pl

Kariera naukowa:

 • doktorat: nauki humanistyczne, pedagogika, 2005, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • magisterium: pedagogika, 1995, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zainteresowania naukowe:

geragogika, nowoczesne technologie w nauczaniu, działalność opiekuńcza PAKP

Granty i projekty badawcze:

 • „Starość w percepcji nauczycieli języka polskiego”, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej ChAT
 • „Wykorzystanie TIK w pracy dydaktycznej”, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej ChAT

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • 2015 Brązowy Krzyż Zasługi
 • 2009 Medal Komisji Edukacji Narodowej

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Członek Siedleckiego Towarzystwa Naukowego
 • Od 2004 roku sekretarz Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „ Z poprawną polszczyzną na co dzień”

Współpraca międzynarodowa:

 • 24.05-26.05.2016– udział w programie Erasmus + , Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement, Uniwersytet w Pardubicach

Działalność organizacyjna:

 • Organizacja procesu wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów w ChAT

Działalność pozanaukowa , w tym popularyzatorska:

 • Stała współpraca z Diecezjalnym Centrum Kultury Prawosławnej w Siedlcach

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Kochan I., (2015) Obraz starości w percepcji uczniów liceów ogólnokształcących kreowany przez treści programowe nauczania języka polskiego. Studia z Teorii Wychowania t. VI (1).
 • Kochan I., (2011) Działalność pomocowa organizowana w ramach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Rocznik Teologiczny ChAT, Zeszyt 1-2.
 • Bobryk A., Kochan I., (2010) Ślady przeszłości. Historia i teraźniejszość prawosławia na południowo-zachodnim Podlasiu w świadomości społecznej. Siedleckie Stow. Społeczno-Kulturalne “Brama”.
 • Kochan I., (2010) Starość w percepcji pracowników socjalnych, w: Wybrane zagadnienia pracy socjalnej, red. D.M. Piekut-Brodzka, Warszawa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
 • Kochan I., (2010) Процесс демографического старения общества и его педагогические импликации, Вестнiк Гродзенскага Дзяржаунага Унiверсiтета iмя Янкi Купалы (Навуковы часопiс, Cерыя 3, Фiлалогiа, Педагогiка. Псiхалогiя), Гродно, nr 1(93).
 • Bobryk A., Kochan I., (2007). Prawosławie w Siedlcach. Siedlce. Siedleckie Stow. Społeczno-Kulturalne “Brama”

Najważniejsze wystąpienia konferencyjne:

 • 19.05.2011, Материнство в восприятии работающих матерей, Научно-рпактичесмкая конференция с международнымс участиемс „Сохрани мне жизнь, проблемсы репродуктивного здоровья”,  Смоленск.
 • 15.12.2009, Psychiczne uwarunkowania procesu starzenia i starości w kontekście pracy socjalnej. Konferencja „Wielowymiarowość wsparcia socjalnego” zorganizowana przez Koło Naukowe Pracy Socjalnej ChAT, Warszawa.
 • 5-7.12.2007, Społeczne aspekty nauczania religii prawosławnej w szkolnictwie polskim, Konferencja „Forum o przemianach szkoły i zawodu nauczyciela” Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij