Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
dr hab. Marzanna B. Kielar, prof. ChAT

dr hab. Marzanna B. Kielar, prof. ChAT

Stanowisko: Prof. nadzw. ChAT
Funkcja: pracownik naukowo-dydaktyczny
Jednostka: Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Religii i Kultury
E-mail: marzannakielar@yahoo.com

Kariera naukowa:

 • habilitacja: dziedzina nauk społecznych ( 2013), Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • doktorat: dziedzina nauk humanistycznych (2002), Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • magisterium: dziedzina nauk humanistycznych (1988), Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe:

edukacja integralna, teoria integralna, teoria konstruktywistyczno-rozwojowa, postkonwencjonalny i postformalny rozwój osób dorosłych, zagadnienia twórczości i duchowości w ujęciu integralnym.

Granty i projekty badawcze:

 • Kierownik projektu „Integralny Pluralizm Metodologiczny” (2011–2012), Akademia Pedagogiki Specjalnej.
 • Uczestnik międzynarodowego projektu badawczego „Die soziale Konstruktion von Heimat: Symbolische Aneignung und interetnische Beziehungen im ländlichen Masuren” (1996–2000), Uniwersytet w Bielefeld oraz Uniwersytet Warszawski.

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • Nagroda Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej II stopnia za osiągnięcia naukowe (2013)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2007)

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Członkini Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu (1997–2015).
 • Kierownik Pracowni Heurystyki w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości, Akademia Pedagogiki Specjalnej (2006–2015).
 • Honorary fellow in Creative Writing, University of Iowa (od 2002).
 • Honorary fellow in Creative Writing, Hong Kong Baptist University (od 2007).

Współpraca międzynarodowa:

 • Członkini Komitetu Naukowego Integral European Conference, 8–11 maj 2014, Budapest, Hungary.

Działalność organizacyjna

 • Członkini Rady Programowej przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki (2013–2016).
 • Członkini Rady Programowej kwartalnika naukowego „LiteRacje” (2010–2014).
 • Sekretarz Komisji Habilitacyjnej (2014).
 • Przewodniczyła obradom sekcji problemowych na konferencjach:
 • I Toruńska Konferencja Integralna „Co może oznaczać integralność w edukacji?” (2016); 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „Uczeń zdolny i twórczy w środowisku szkolnym” (2011); 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji” (2008).

Działalność pozanaukowa , w tym popularyzatorska:

 • B. Kielar jest poetką, autorką książek poetyckich, a także wyborów wierszy w języku angielskim, niemieckim i bułgarskim. Otrzymała prestiżowe nagrody literackie w Polsce i Europie, m.in. Paszport „Polityki”, Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, Hubert-Burda-Prize (Niemcy) i Kryształ Vilenicy (Słowenia). Jej poszczególne wiersze były tłumaczone na 23 języki i znalazły się w blisko czterdziestu antologiach. Poezja Kielar stała się przedmiotem prac magisterskich i licencjackich.
 • Kielar prowadzi działalność popularyzatorską w dziedzinie upowszechniania wiedzy i kultury. M.in.: 1) USA, Chicago, University of Illinois (2011), na zaproszenie imienne The Hejna Chair in Polish Literature University of Illinois oraz Fundacji Tygodnika Powszechnego; 2) USA, Cambridge, Harvard University (2009), na zaproszenie imienne Harvard Slavic Department oraz Polish Culture Institute w Nowym Jorku.

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie:

 • Kielar M.B. (2012). Integralna wizja Kena Wilbera i jej zastosowanie w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ss. 348.
 • Kielar M.B., Gop A. (2012). Integralny Pluralizm Metodologiczny. Teoria i badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ss. 164.

Rozdziały w monografiach i artykuły w czasopismach naukowych:

 • Kielar M.B. (2016). Duchowość według AQAL. Przyczynek do edukacji integralnej. „Przegląd Badań Edukacyjnych” nr 22 (1/2016). 125–147.
 • Kielar M.B. (2016). Przeszkody na drodze ku postkonwencjonalnym poziomom moralności i poznania. „Forum Pedagogiczne” nr 2 cz. 1. 170–183.
 • Kielar M.B. (2015). Rozwój osób dorosłych w świetle teorii konstruktywistyczno-rozwojowej. „Pedagogika Społeczna” nr 2. 53–70.
 • Kielar M.B. (2015). Idee edukacji integralnej w polskiej pedagogice. W: S. Sztobryn, K. Kamiński, M. Wasilewski (red.) Pedagogika Filozoficzna t. VI: Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych. Łódź: Wydawnictwo Naukowe TPF „Chowanna”. 359–376.
 • Kielar M.B. (2014). Integralne poziomy mistrzostwa. Edukacyjne implikacje modelu rozwoju postkonwencjonalnego Susanne Cook-Greuter. „Pedagogika Społeczna” nr 4. 51– 62.
 • Kielar M.B. (2005). Über die Entstehung von Heimat in masurischen Dörfen durch symbolische Aneignung des Raumes. W: U. Mai (Ed.), Masuren: Trauma, Sehensucht, leichtes Leben. Zur Gefűhlswelt einer Landschaft. Bielefelder Geographische Arbeiten Band 6. Műnster: LIT Verlag. 110–140.

Najważniejsze wystąpienia konferencyjne:

 • Kielar M.B. (2016). Duchowość według AQAL. Przyczynek do edukacji integralnej. I Toruńska Konferencja Integralna „Co może oznaczać Integralność w edukacji?”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 25–26 luty 2016.
 • Kielar M.B. (2015). Rozwój osób dorosłych w świetle teorii konstruktywistyczno-rozwojowej. Referat na III Interdyscyplinarną Konferencję Rzeczywistość Edukacyjna „Centralne kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki”, Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. Trentowskiego, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Łódź 12 czerwca.
 • Kielar M.B. (2011). Myślenie postformalne i jego implikacje dla pedagogiki twórczości, 22–23 września, Warszawa, APS: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „Uczeń zdolny i twórczy w środowisku szkolnym”.
 • Kielar M.B. (2007). Learning from the ocean, 15 października, Chiny, Hongkong, Hong Kong Baptist University: Międzynarodowe Sympozjum „Learning from the ocean”.
 • Kielar M.B. (1999). Poza ideologicznymi podziałami. Wybrane aspekty procesu stawania się ojczyzny w mazurskich wsiach, 10–13 czerwca, Lubeck (Niemcy), Ostsee–Akademie Lubeck–Travemunde: Międzynarodowa Konferencja „Symbolische Aneignung und Ethnizitat: Empirische Befunde aus Masuren”.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij