Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Adiunkt w Katedrze Pedeutologii i Psychologii Wychowania Wydziału Nauk Społecznych ChAT

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedeutologii i Psychologii Wychowania

Kariera naukowa:

 • doktorat: psychologia, 2009, Wydział Psychologii, Uniwersytet SWPS
 • magisterium: psychologia, 2002, Wydział Psychologii, Uniwersytet SWPS
 • od 2023 r. – obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Ukończone studia podyplomowe: Zarządzanie w biznesie (2022), Doradztwo zawodowe (2021), Zarządzanie oświatą (2022), Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych, Warszawa
 • Inne: Szkoła Trenerów Biznesu. Grupa SET. Warszawa; Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa; Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Studium Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków (roczny kurs wstępny)
 • Zainteresowania naukowe: psychologia pracy i organizacji, przekonania o naturze świata, cele życiowe, psychospołeczne aspekty otyłości, autodeterminacja, „life skills”

Pełnione funkcje i działalność organizacyjna:

 • 2021 – 2023 – prodziekan, opiekun praktyk dla studentów kierunku psychologia, członek Rady Programowej, członek Uczelnianej Komisji do spraw Zasad Etycznych i Organizacji Badań Naukowych redaktor tematyczny dyscyplin (psychologia) „Studia Społeczne”, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych, Warszawa
 • 2017 – opiekun specjalności na studiach magisterskich: Psychologia sytuacji kryzysowych, Psychologia w biznesie i zarządzaniu; komitet naukowy konferencji „Pedagogika i psychologia w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań
 • 2011 – 2014 – Kierownik zespołu ds. jakości kształcenia, recenzent „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, Opiekun studentów kierunku Psychologia, komitet naukowy i organizacyjny „II Ogólnopolskiej Konferencji „Diagnoza jako przedmiot badania i nauczania” oraz „Kierunki zastosowań współczesnej psychologii” Uczelnia Techniczno-Handlowa, Warszawa
 • Kierownik merytoryczny projektu studiów podyplomowych „Efektywna komunikacja w biznesie”(2011 – 2013, POKL, „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”, Uczelnia Techniczno – Handlowa, warszawa).

Granty i projekty badawcze:

 • Wykonawca: grant MEiN w ramach konkursu “Nauka dla społeczeństwa” Obraz ciała a wytrwałość z perspektywy moderacyjnej i mediacyjnej funkcji czynników psychologicznych (2022 – aktualnie, MANS)

Współpraca krajowa i międzynarodowa:

 • Współpraca stała: Polish Academy of Social Sciencies and Humanities w Londynie (adiunkt, recenzent w czasopiśmie „Archive of Social Sciencies”, koordynator i wykonawca projektu Erasmus+ „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” – szkolenia dla nauczycieli polonijnych, twórca szkoleń na platformie Moodle)
 • Od 2023 – realizator projektu „Innowacyjna szkoła” realizowanego w ramach programu Erasmus+, KA2 Partnerstwa na rzecz współpracy, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli polonijnych (Belgia), Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych.
 • Od 2021 (corocznie) – rada naukowa, komitet organizacyjny „Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej, Londyn (Polish Academy of Social Sciencies and Humanities, Londyn)
 • Od 2021 (corocznie) – rada naukowa, komitet organizacyjny INTERNATIONAL CONFERENCE (Polish Academy of Social Sciencies and Humanities, Londyn)
 • Webinary (2021): Psychospołeczne skutki pandemii dla środowiska wychowawczo – edukacyjnego dziecka”, Rada  Oświaty Polonijnej, Włochy; Szczęśliwy związek, szczęśliwe małżeństwo – czy to w ogóle możliwe? Polish Academy of Social Sciences and Humanities, Londyn.
 • Trener współpracujący w projekcie: Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych, Polska Akademia Oświaty. Warszawa (2015)
 • Wykonawca w projektach gier komputerowych z zakresu poradnictwa zawodowego dla dzieci i młodzieży: Perspektywy edukacyjno-zawodowe: narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej. Projekt realizowany na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej (POKL,3/3.4/3.4.3), TalentGame. Tajemnice Aeropolis (EFS,POKL/3.4.3/),
 • Wykłady podczas cyklu konferencji dla nauczycieli i dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (2009).

Publikacje naukowe:

 • Styk, W., Wojtowicz, E., Zmorzyński S. (2023). I don’t want to be thin! Fear of weight change is not just a fear of obesity. Research on the Body Mass Anxiety Scale. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(4), 2888
 • Borowiec, L, Wojtowicz, E., Oleszczuk, H. (2023) Orientacja pozytywna i samoocena a postawa wobec pieniędzy u młodych dorosłych. Journal of Modern Sciencies, 51(2):468-487
 • Styk, W., Wojtowicz, E., Zmorzyński S. (2022). Reliable knowledge about obesity risk, rather than personality, is associated with positive beliefs towards obese people. Investigating attitudes and beliefs about obesity, and validating the polish versions of ATOP, BAOP and ORK-10 scales .International Journal of Environmental Research and Public Health,1 9(22),14977
 • Wojtowicz, E. (2021) Stereotypes in management – does leadership have a gender? Humanities and Social Science, 28 (1), 125-134
 • Wojtowicz, E. (2017). Odkryjemy miłość nieznaną – czyli co wiemy o romansie w pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1 (114), 57-67
 • Wojtowicz, E. (2016). Kompetencje miękkie jako twarde podstawy planowania kariery. Edukacja dla Bezpieczeństwa 3, 379-390
 • Wojtowicz, E. (2014). Motywowanie do szczęścia. Fides et Ratio, 3(19), 29-37, (psychologia)
 • Wojtowicz, E. (2013). Cele życiowe ojców i dzieci w ujęciu teorii autodeterminacji. Forum Oświatowe, 48, 73-85,
 • Wojtowicz, E. (2012). Znaczenie miękkich kompetencji na współczesnym rynku pracy. Humanizacja Pracy, 1, 25-40

Inne:

 • Wojtowicz, E. (2022). a) Kompetencje psychospołeczne nauczycieli i dyrektorów; b) Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów. W: Aleksandra Jędryszek – Geisler (red.) „Kompendium nauczyciela– psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”. Wydawnictwo PASSH
 • Wojtowicz, E. Dębska, E., Marianowska A. (2015). Alternatywne rozwiązania w poradnictwie karier na przykładzie projektu Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe. (projekt dla ORE)
 • Dębska, E., Marianowska, A., Wojtowicz, E. (2015). Rola zainteresowań w konstruowaniu kariery edukacyjno-zawodowej z wykorzystaniem narzędzia. Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe (projekt dla ORE)
 • Paszkowska – Rogacz, A., Wojtowicz, E. (2012). Poradnik dla doradców zawodowych pracujących z wykorzystaniem gry Tajemnice Aeropolis (projekt nr 4/POKL/3.4.3/08 – bezpośredni nadzór MEN)

Najważniejsze konferencje i szkolenia:

Kursy i szkolenia:

 • Trening Umiejętności Społecznych – kurs I i II stopnia. Centrum Doskonalenia Stimulus (2023); Terapia EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Certyfikat pełnego szkolenia EMDR Europa (2023); Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs I stopnia TSR. Warszawa (2010); International Coach ICC (International Coaching Community), certyfikat (2009)

Dodatkowe szkolenia:

 • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo. Vademecum. Warszawa (2015), Zarządzanie zmianą – szkolenia dla kadry managerskiej. (2013), Wywiad motywujący – wzmacnianie motywacji do zmiany zachowań (2011), Developing skills for teaching management in English. Cypr. American College (2011), Employer Branding-jak wygrać wojnę o talenty?(2009), Assessment/Development Center (2008), Coaching jako proces wspierania w rozwoju (2007), Szkolenie na Trenerów. Planowanie i prowadzenie zajęć z różnymi grupami odbiorców (2003); Kurs dla trenerów „Spadochron” upoważniający do prowadzenia szkoleń dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód (2003)

Konferencje:

 • Wojtowicz, E. (2022). Coaching w edukacji. III Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej, Londyn
 • Wojtowicz, E., Styk, W. (2022). Osobowość organizacji – teoretyczna analiza i projekt badań konstruktu, IV Międzynarodowa Konferencja „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Nauka w służbie praktyki”, Warszawa, Wyższa Szkoła Menedżerska
 • Wojtowicz, E. (2021). Budowanie autonomii dziecka jako droga do szczęścia – perspektywa teorii autodeterminacji, II Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej, Londyn
 • Wojtowicz, E. (2020). Romans w organizacji. II Międzynarodowa Konferencja „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Człowiek w zmerkantylizowanym świecie, Warszawa, Wyższa Szkoła Menedżerska
 • Wojtowicz, E. (2015). ” Młodzi na rynku pracy – zrezygnowani, niedopasowani czy niezrozumiani? Czy już tylko emigracja? Szanse życiowe młodych bezrobotnych w dzisiejszej Polsce. Diagnozy i rekomendacje” Zarząd Główny PTS.
 • Wojtowicz, E. (2010). „Coaching w pracy z trudnym klientem”, konferencja „Przeciwdziałanie zachowaniom problemowym w Legionowie”. Patronat Prezydenta Miasta Legionowo.
 • Centrum Wolontariatu, projekt „Wolontariat Biznesu” . Artykuł: „Wolontariat – korzyści zawodowe, wykład wprowadzający na III Ogólnopolskiej Konferencji  „Wolontariat pracowniczy – inwestycja społeczna w dobro”. (11-12.2008).

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij