Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Katedra Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

uprzejmie zaprasza na sympozjum naukowe pt.

Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce
w kontekście wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego

Odbędzie się ono dnia 26 marca 2014 r. (środa) w siedzibie Akademii przy ul. Miodowej 21 c.

Podstawowym celem sympozjum ma być przedstawienie prawa wewnętrznego i innych norm Kościołów chrześcijańskich dotyczących małżeństwa, zwłaszcza tych, które odznaczają się doniosłością dla wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego. Znajomość małżeńskiego prawa kanonicznego (wewnętrznego) polskich Kościołów chrześcijańskich poza Kościołem Katolickim jest bowiem na gruncie naukowym nikła. Podczas omawianego sympozjum zaistnieje okazja do bliższego zaprezentowania tej istotnej problematyki. Zgodnie z zamysłem organizatorów ukazane tam być mają regulacje obowiązujące w Kościołach posiadających prawo stosowania wyznaniowej formy małżeństwa świeckiego czyli w 10 związkach wyznaniowych. Są nimi (w porządku wyznaczonym datą ustawowej regulacji obecnego położenia prawnego):

– Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej,
– Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
– Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej,
– Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej,
– Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej,
– Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,
– Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,
– Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej,
– Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
– Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezentacja porządku prawnego Kościołów chrześcijańskich w aspekcie małżeńskim będzie okazją nie tylko do poznania różnorodnych ujęć małżeństwa w odnośnych wspólnotach oraz reżimów prawnych z tego zakresu, ale stanowić może inspirację dla prawodawców w poszczególnych podmiotach konfesyjnych w zakresie optymalizacji przyjętych uregulowań. Sympozjum stworzy także możliwość do zgłoszenia wniosków de lege ferenda dotyczących prawa polskiego z zakresu formy wyznaniowej małżeństwa cywilnego.

Zaproszenie do udziału w sympozjum kierowane jest w szczególności do specjalistów prawa wyznaniowego, kościelnego (kanonicznego) oraz rodzinnego, duchownych i innych reprezentantów związków wyznaniowych, także spoza wyżej wskazanego kręgu Kościołów chrześcijańskich, przedstawicieli administracji publicznej (w tym urzędów stanu cywilnego), adwokatów, teologów i religioznawców, studentów prawa, teologii, religioznawstwa, politologii oraz wszystkich innych osób zainteresowanych instytucją małżeństwa w różnych tradycjach konfesyjnych chrześcijaństwa.

By utrwalić dorobek sympozjum, planowane jest wydanie wygłoszonych w jego trakcie wypowiedzi wraz z głosami wyrażonymi w przeprowadzonej dyskusji.

Szczegółowy program sympozjum zostanie ogłoszony w lutym br. Lista referatów została już zamknięta.

Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne. Zainteresowanym uczestnikom będą wydawane zaświadczenia o udziale.

Kontakt z koordynatorem sympozjum: dr hab. Tadeusz J. Zieliński, e-mail: tjz@onet.eu

    PLIKI DO POBRANIA

    W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

    Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
    Polityka prywatności

    Zamknij