Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej „Oblicza pentekostalizmu – konteksty kulturowe i społeczne”

Perspektywa międzywyznaniowa i religioznawcza

Konferencja skierowana jest do reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych, zainteresowanych pentekostalizmem. Planowana jest publikacja artykułów pokonferencyjnych.

Dynamiczny rozwój chrześcijaństwa pentekostalnego wywołuje pytania zarówno o jego specyfikę, jak również możliwości adaptacyjne. Stając się obecnie sposobem życia dla ponad półmiliardowej grupy zwolenników i narzędziem konstruowania tożsamości zmusza do namysłu nad atrakcyjnością tego ruchu oraz realnością promowanego paradygmatu egzystencjalnego definiującego pojęcia szczęścia, udanego życia i spełnienia. Tym samy również skłania do namysłu nad duchowością pentekostalną.

Duchowość pentekostalna odnosi się do egzystencji człowieka na wszystkich poziomach jego funkcjonowania — nie tylko somatycznym, ale również psychoemocjonalnym oraz intelektualnym, twórczym, społecznym, kulturowym, a także symbolicznym. Koncentrując się na ludzkiej egzystencji chrześcijanie pentekostalni zdają się wytwarzać ogromną liczbę znaczeń, symboli i treści będących immanentną częścią religijnej wizji świata, która jednak w swoich lokalnych odmianach kształtuje silnie subiektywne i indywidualistyczne wzorce społeczne i kulturowe wzmocnione poczuciem wyjątkowości koncepcji religijnych ukonstytuowanych na nadnaturalnym objawieniu.

Na najbardziej ogólnym poziomie ruch zielonoświątkowy stanowi odpowiedź na epistemiczną, kulturową i psychoemocjonalną potrzebę oswojenia nowoczesności kreując wyobrażenia na temat otaczającej rzeczywistości sacrum i profanum. Tym samym wytwarza on wzorce postępowania i przeżywania ludzkiej egzystencji, które nierzadko bywają przyczyną problemów w środowiskach zwolenników ruchu polegających na wynaturzeniach kerygmatu. Prowadzą one do przeakcentowania osobistych doświadczeń wywołując nieporozumienia i podziały.

Sytuując badania nad pentekostalizmem w kontekstach kulturowych i społecznych pragniemy pogłębić pytania o to, czym jest dziedzictwo pentekostalne, jak jest rozumiane, jakie problemy dotykają społeczności identyfikujące się z tym ruchem. Wywołując dyskusję nad tytułowymi zagadnieniami pragniemy skoncentrować się w trakcie konferencji na następujących zagadnieniach:

1. Specyfika pentekostalizmu wyrażana w rozlicznych sposobach definiowania tożsamości i przynależności.
Interesuje nas problematyka tożsamości pentekostalnej ujmowana i definiowana zarówno z perspektywy wewnętrznej, zaangażowanej, jak również międzywyznaniowej czy nawet międzyreligijnej. Innymi słowy, poszukujemy odpowiedzi na pytanie czy tożsamość pentekostalna ma charakter ponadwyznaniowy? A jeśli tak, to jakie zagrożenia i korzyści mogą się łączyć z tak definiowanym pentekostalizmem. Czy zatem możemy mówić o jednej, ustandaryzowanej wersji pentekostalizmu?

2. Pentekostlalizm a kultura.
Próbując umiejscowić pentekostalizm na mapie głównych paradygmatów opisujących relację chrześcijaństwa do otaczającej kultury, podążamy tropem H. Richarda Niebuhra („Chrystus a kultura”), zadając pytanie o to, w którym miejscu na mapie kulturowej sytuuje się pentekostalizm? Jak funkcjonuje on w różnych kontekstach kulturowych i w jakim stopniu tworzy, czy też wytwarza kulturę, kontr-kulturę? Dyskusję pragniemy również oprzeć na konkretnych przykładach pochodzących z życia politycznego (np. wyrazy poparcia politycznego) jak i tych, dotyczących działalności artystycznej (np. sztuki performatywne, muzyka, Hillsong).

3. Pentekostalizm wobec wyzwań społecznych.
Proponujemy tematykę związaną z wyzwaniami społecznymi niesionymi przez rasizm, dyskryminację (np. osób ze środowisk LGBTQ+), nierówności społeczne (np. marginalizację kobiet) oraz wyzwania stojące przed wspólnotami, które dotyczą członkostwa osób niepełnosprawnych (w kontekście pentekostalnego przekonania o uzdrowieniu ciała) oraz ubóstwa w kontekście głoszonej w niektórych wspólnotach pentekostalnych, ewangelii sukcesu. Innymi słowy, pragniemy zapytać co zostało w pentekostalizmie po inkulzywnej, egalitarnej wspólnocie z Azusa Street, czy Duch Święty ciągle pobudza wspólnoty pentekostalne do obejmowania wszystkich, bez wyjątku?

Prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień (tytuł oraz streszczenie) do 28 października 2023 r. na adres: irk@wsts.edu.pl

Konferencję organizuje Pracownia Badań nad Pentekostalizmem działająca na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Religioznawcza Pracownia Badań Pentekostalnych przy Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Współpracę naukową zadeklarował Zakład Interdyscyplinarnych Badań Nad  Religiami w Polsce, działający w ramach Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Zakład Studiów nad Religią działający w ramach Instytutu Antropologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja odbędzie się 24 listopada 2023 r., w trybie stacjonarnym w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48.

Plan konferencji

Rejestracja na konferencję

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij