Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydawnictwo Naukowe ChAT zajmuje się publikacją prac nauczycieli akademickich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz osób współpracujących z Akademią w zakresie tematyki będącej przedmiotem działalności dydaktycznej i naukowej realizowanej w Akademii. Są to przede wszystkim dzieła z zakresu teologii, pedagogiki, pracy socjalnej, historii i prawa.

Obok monografii i innych opracowań książkowych, Wydawnictwo publikuje dwa periodyki naukowe, wpisane na listę czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to: „Rocznik Teologiczny” (9 punktów) i „Studia z Teorii Wychowania” (8 punktów). Czasopisma te stanowią otwarte forum dla osób z różnych środowisk zaangażowanych w rzetelną debatę naukową. Teksty nadsyłane do redakcji podlegają rygorom weryfikacji zgodnie z obowiązującymi standardami.

Programowanie i koordynowanie działalności wydawniczej w Akademii prowadzi Komisja Wydawnicza.

Komisja Wydawnicza posiada skład następujący:
Przewodniczący: Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski

 

Członkowie:

  • bp dr hab. Marcin Hintz prof. ChAT
  • prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko
  • dr hab. Renata Nowakowska-Siuta prof. ChAT
  • dr hab. Kalina Wojciechowska prof. ChAT
  • bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański
  • prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

Redaktorem naczelnym Wydawnictwa jest prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

wróć do góry