Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydawnictwo Naukowe ChAT zajmuje się publikacją prac nauczycieli akademickich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz osób współpracujących z Akademią w zakresie tematyki będącej przedmiotem działalności dydaktycznej i naukowej realizowanej w Akademii. Są to przede wszystkim dzieła z zakresu teologii, pedagogiki, pracy socjalnej, historii i prawa.

Obok monografii i innych opracowań książkowych, Wydawnictwo publikuje dwa periodyki naukowe, wpisane na listę czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to: „Rocznik Teologiczny” (9 punktów) i „Studia z Teorii Wychowania” (8 punktów). Czasopisma te stanowią otwarte forum dla osób z różnych środowisk zaangażowanych w rzetelną debatę naukową. Teksty nadsyłane do redakcji podlegają rygorom weryfikacji zgodnie z obowiązującymi standardami.

Programowanie i koordynowanie działalności wydawniczej w Akademii prowadzi Komisja Wydawnicza.

Komisja Wydawnicza posiada skład następujący:
Przewodniczący: Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski

Członkowie:

  • bp dr hab. Marcin Hintz prof. ChAT
  • prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko
  • dr hab. Renata Nowakowska-Siuta prof. ChAT
  • dr hab. Kalina Wojciechowska prof. ChAT
  • bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański
  • prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

Redaktorem naczelnym Wydawnictwa jest prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

Aktualności

[16.07.2019] Jubileusz 90. urodzin prof. Michała Pietrzaka Nasz autor, wieloletni profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie a zarazem legendarna postać Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Pan Profesor Michał Pietrzak, obchodził 15 lipca 2019 r. 90. urodziny.  Z tej okazji w imieniu Akademii złożono Jubilatowi serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności. Prof. dr hab. Michał Pietrzak jest wybitnym specjalistą w zakresie historii prawa i prawa wyznaniowego. W minionym …

Z oferty wydawniczej

Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2019, ss. 487 ISBN 978-83-60273-49-4. Celem tej przygotowanej przez 17 autorów pracy zbiorowej jest zaprezentowanie obecnych i planowanych rozwiązań prawnych oraz poglądów i doświadczeń różnych związków wyznaniowych w zakresie prawa do prywatności, jak również zagadnień związanych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym …

Kontakt

Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Władysława Broniewskiego 48 01-771 Warszawa e-mail: wydawnictwo@chat.edu.pl

wróć do góry