Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

W 2019 roku Wydawnictwo Naukowe ChAT rozpoczyna publikowanie posiadającego wieloletnią tradycję czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. Funkcję redaktora naczelnego po prof. Karolu Karskim, wieloletnim profesorze i prorektorze Akademii, objął dr hab. Jerzy Sojka.

Czasopismo posiada Radę Naukową w składzie:

Ks. prof. dr hab. Józef Budniak – Uniwersytet Śląski
Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser – Uniwersytet Opolski
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła – Uniwersytet Opolski
Ks. dr hab. Tadeusz Kałużny, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Prof. dr hab. Karol Karski (przewodniczący) – emerytowany profesor ChAT
Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski) – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

wróć do góry