Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Normy prawne związane z bezpieczeństwem informacji zawarte są w wielu aktach prawnych. Przepisy szczegółowe można odnaleźć także w Kodeksach: Cywilnym, Karnym, Postępowania Administracyjnego, oraz przepisach regulujących poszczególne działy prawa jak np. prawo zamówień publicznych, prawo telekomunikacyjne etc. Bogatym źródłem wiedzy w tym zakresie jest również wykładnia przepisów, instrukcje i zalecenia wydawane przez właściwe merytorycznie Ministerstwa.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych na mocy RODO.pdf

 

wróć do góry