Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Adiunkt, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej, na postawie rozprawy Problematyka pozyskiwania embrionalnych komórek macierzystych w świetle żydowskiej refleksji religijno-prawnej nad statusem ludzkiego zarodka (2012). Jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (1998), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2001) oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Bioetyki i Prawa Medycznego UKSW w Warszawie. W latach 2001-2003 stypendysta Ostkirchliches Institut w Regensburgu. Wykładowca teologii moralnej, etyki stosowanej i bioetyki w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (od 2004), a także teologii moralnej w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie i Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku (od 2007). W latach 2007-2011 członek Komisji Dialogu Teologicznego Polskiej Rady Ekumenicznej z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Od 2009 r. członek Wszechprawosławnej Komisji Bioetycznej.

Zainteresowania badawcze ks. dr Artura Aleksiejuka koncentrują się wokół problematyki teologiczno-moralnej i etycznej, a w szczególności takich obszarów jak: bioetyka religijna, teologia moralna prawosławna i porównawcza, etyka wielkich systemów religijnych, antropologia teologiczna, relacje nauka-religia-wiara, psychologia i medycyna pastoralna. Ks. dr Artur Aleksiejuk aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz jest autorem kilku prac badawczych, a także ponad 40 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Prace badawcze (zrealizowane):

Status embrionu ludzkiego i problematyka pozyskiwania embrionalnych komórek macierzystych z perspektywy judaizmu, ChAT, 2009;
Problematyka pozyskiwania i wykorzystywania embrionalnych komórek macierzystych w dokumentach wybranych Kościołów protestanckich, ChAT, 2011.
Aktualnie prowadzone badania:

Starożytne cywilizacje basenu Morza Śródziemnego wobec życia ludzkiego w fazie prenatalnej;
Medycznie wspomagana prokreacja i macierzyństwo zastępcze z perspektywy religijnej bioetyki żydowskiej;
Zarys prawosławnej medycyny pastoralnej.
Wybrane artykuły naukowe:

Kościół prawosławny a problem zapłodnień in vitro, „Życie i Płodność”, 2 (2008) nr 2-3, s. 53-64;
Prawosławie a współczesne wyzwania moralne, [w:] Ekumenia a współczesne wyzwania moralne, BEiD, t. 31, PAT, Kraków 2009, s. 39-62;
Ormiański patriarcha św. Jan I Mandakuni – życie i dzieło, „Pro Georgia”, (2009) nr 18, s. 67-79;
Współczesne zagadnienia bioetyczne, „Elpis”, 11 (2009) z. 19-20, s. 55-72;
Der Archimandrit Heilige Grigol Peradze als Muster eines christlichen Märtyrertum und der Heiligkeit, „Pro Georgia“, (2010) nr 20, s. 77-86;
Znaczenie prawosławnego monastycyzmu dla formacji duchowej współczesnego człowieka, [w:] R. Dubec (red.), Duchowość jako socjalny czynnik rozwoju społeczeństwa w Polsce i na Słowacji, Gorlice 2010, s. 188-200 (wersja elektroniczna);
Wokół interdyscyplinarności dyskusji bioetycznych, [w:] R. Dubec, J. Husar (red.), Społeczny wymiar chrześcijaństwa we współczesnym konsumpcyjnym społeczeństwie, Gorlice 2011, s. 106-118, (wersja elektroniczna);
Judaizm wobec animacji ludzkiego embrionu, „Elpis”, 13 (2011) z. 23-24, s. 299-315;
Wolność religijna i poprawność europejska, „Elpis”, 14 (2012) z. 25-26, s. 109 – 117;
Prenatalny rozwój człowieka w Biblii hebrajskiej: perspektywa judaizmu, „Elpis”, 14 (2012) z. 25-26, s. 287-314.

wróć do góry