Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Prestiżowe, ukazujące się od 1983 r., czasopismo „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” począwszy od rocznika 2019 będzie publikowane w ramach Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uczelnia zawarła umowę w tej sprawie z dotychczasowym wydawcą, Fundacją Ekumeniczną „Tolerancja’, która przekazała Akademii prawa własności do periodyku. Prof. Karol Karski, wieloletni redaktor naczelny „SiDE”, będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej czasopisma. Stanowisko nowego redaktora naczelnego objął dr hab. Jerzy Sojka, adiunkt w Katedrze Teologii Systematycznej ChAT.

wróć do góry