Christian Theological Academy in Warsaw

Christian Theological Academy in Warsaw
Prof. Renata Nowakowska-Siuta PhD habil.

Prof. Renata Nowakowska-Siuta PhD habil.

Name and surname: Renata Nowakowska-Siuta (born 11.11.1970)
Position: Professor
Function: dean of the Faculty of Social Sciences, head of the Department of Didactics and Comparative Education

Unit: Department of Didactics and Comparative Education
E-mail: r.nowakowska@chat.edu.pl
Scientific career:

  • Habilitation (postdoctoral degree): humanities, pedagogy, specialization: comparative education, 2009, Maria Grzegorzewska University in Warsaw, Poland
  • Doctorate: pedagogy, 1998, Faculty of Pedagogy, University of Warsaw
  • Master’s degree: pedagogy, 1994, Faculty of Pedagogy, University of Warsaw

Scientific interests: comparative pedagogy, European education policy, teacher training, school culture

Grants and research projects:
Principal investigator in the research project of the National Science Centre entitled “The rationality of school education in the perspective of the cognitive interests of its participants”. Project Leader: Prof. Bogusław Milerski.
Principal investigator in the project “To know – To understand – To experience. Practical preparation for the profession of early education teacher” project no. WND-POKL.03.03.03.02-00-020/10 implemented by the University of Łódź within Priority III – High quality of the education system, Measure 3.3, Sub-measure 3.3.2. Effective system of teacher education and in-service training – projects for the competition of the Human Capital Operational Programme.
Principal investigator in research financed by the State Committee for Scientific Research carried out in the Centre for the Studies in Research Policy and Higher Education “Problems and Perspectives of Higher Vocational Education in Poland”. (1 H01F 018 17). Grant manager: Prof. Maria Wójcicka PhD habil.

Scientific achievements (awards, distinctions for scientific activity):
2015, 2016 and 2018: 1st degree award of the Rector of the Christian Academy of Theology in Warsaw for scientific and organizational activity.
2015: nomination in the Eduinspirator 2015 competition of the Foundation for the Development of the Education System.
2014: Warsaw University Students’ Award – Academic Teacher of the Year in the category of social sciences.
2003 and 2004: Individual Award of the Rector of the University of Warsaw for significant scientific achievements.

Functions performed, including membership of scientific associations:
European Commission expert in Horizon 2020 programme: “Marie Skłodowska-Curie Actions Fellowships”.
Expert at the National Centre for Research and Development.
Since 2000 External expert of the Foundation for the Development of the Education System, evaluation of projects within the framework of European educational programmes: Comenius – Individual Pupil Mobility, Comenius – Regio, Comenius – School Partnerships, Scholarship and Training Fund (FSS EEA grants).
Since 2007 Member of the Comparative Education Society in Europe (CESE)..
Member of the Management Board of the Polish Association of Comparative Pedagogy.
Member of the Janusz Korczak Scientific Association.
In the years 2010-2013 secretary of the editorial office of the journal “Studia z Teorii Wychowania”, and from 2014 deputy editor-in-chief of this periodical.
Member of the Scientific Council of the Czech journal „Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu”.
Permanent reviewer of the quarterly magazines: „Studia Edukacyjne” and „Społeczeństwo-Kultura-Edukacja”.

International cooperation:
27.11. – 2. 12. 2005  Pedagogical Academy in Krems, participation in the international forum on teacher education.
03. – 8.04.2005 – participation in the Socrates Erasmus Teacher Studies programme, stay at the Faculty of Educational Studies of the Complutense University of Madrid.
05. – 14.05. 2001 – University of Hamburg. Bilateral exchange of the University of Warsaw.

Organizational activities:

In 2014-2016 coordinator of didactic and scientific projects at the Christian Academy of Theology promoting dialogue and knowledge about Poland and Israel for Polish and Israeli youth, organized jointly with the Living Bridge Foundation and Spark Pro.
In 2012 organizer of an international scientific conference “Alternative education – dilemmas of theory and practice” organized in cooperation between ChAT and the History Meeting House, Warsaw Centre for Education and Social Innovation and Training, Goethe Institute in Warsaw, Austrian Cultural Forum and Czech Centre.
In the years 1999-2005 organizer of Polish-German scientific conferences, organized by the Faculty of Pedagogy of the University of Warsaw and the University of Leipzig cyclically and alternately in Poland and Germany.

Non-scientific and popularizing activities:
Cooperation with many institutions of education, culture and state administration: Central Examination Board, Supreme Chamber of Control, Institute of Polish Culture in Vienna, Warsaw History Meeting House, Polish Radio, Museum of the History of Polish Jews POLIN.
In 1994 – a trainee of the Synapsis Foundation.
In 1993-1994 – a trainee at the Institute of Psychiatry and Neurology in the Clinic for Autistic Children and Their Families, working under the guidance of Magdalena Grodzka.

Most important scientific publications:
Nowakowska-Siuta, R. (2019). Pedagogika porównawcza. [in:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski: Pedagogika. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo PWN. Warszawa (pp. 287-307)

Nowakowska-Siuta, R. (2018). Romantyczny I pragmatyczny. Idea niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego I jej społeczne rekonstrukcje. Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa.

Nowakowska-Siuta, R. (2016). Miejsce “pedagogiki szkolnej” w naukach o wychowaniu. Anglosaskie dyskusje i kontrowersje. [in:] Studia edukacyjne39, 47–60. doi:10.14746/se.2016.38.3.
Nowakowska-Siuta, R. (2016). Kamień na kamieniu. O zasadzie kompletności w pracy szkoły. In S. Jaskulska (Ed.), [in:] Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? (pp. 205–225). Warszawa: Wolters Kluwer.
Nowakowska-Siuta, R. (2016). Maszyny i ludzie. O źródłach podmiotowości, perspektywach dialogu i technologicznym po(d)stępie w edukacji szkolnej. In D. Jankowska & M. Grzelak-Klus (Eds.), [in:] Pedagogika dialogu : dialog jako droga rozumienia i samorozumienia (pp. 142–152). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Nowakowska-Siuta, R. (Ed.) (2015). Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo. Closer to Each Other. Education and Dialogue in a Culturally Composite Group.. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
Nowakowska-Siuta, R. (2015). Racjonalność procesu kształcenia – teorie, problemy, dylematy. [in:] Studia z Teorii WychowaniaV(1), pp. 19–32. Retrieved from http://www.chat.edu.pl/downloads/SzTW/Studia_z_Teorii_Wychowania_tom_V_2015_1_10_druk_mniejszy.pdf
Nowakowska-Siuta, R. (2015). Współczesne wyzwania wielokulturowości w perspektywie pedagogicznej. [in:] R. Nowakowska-Siuta (Ed.), Closer to Each Other. Education and Dialogue in a Culturally Composite Group. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
Nowakowska-Siuta, R., & Śliwerski, B. (2015). Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Nowakowska-Siuta, R. (2014). Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Nowakowska-Siuta, R. (Ed.). (2014). Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Nowakowska-Siuta, R. (2012). Kilka uwag o problemach kształcenia nauczycieli w krajach Unii Europejskiej i Polsce. [in:] Studia z Teorii WychowaniaIII(1 (4)), 191–199.
Nowakowska-Siuta, R. (2011). Co to znaczy być nauczycielem, czyli o tworzeniu (nie)codzienności w klasie szkolnej. [in:] Bonar J., Buła A. (Ed.), Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć (pp. 11–30). Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
Nowakowska-Siuta, R. (2011). O roli kulturowych doświadczeń w konstruowaniu indywidualnego rozwoju uczniów. [in:] Studia edukacyjne, (15), pp. 25–37.
Nowakowska-Siuta, R. (2011). Mały człowiek – wielkie wyzwania. O nowych europejskich rozwiązaniach systemowych w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. [in:] PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI, (1), pp. 71–77.
Nowakowska-Siuta, R. (2009). Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach Europy Zachodniej po II wojnie światowej. Warszawa: Wydawnictwo IBE.
Nowakowska-Siuta, R. (2007). Kwestie historyczne w komparatystyce. Treści historyczne w nowej koncepcji studiów pedagogicznych. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
Nowakowska-Siuta, R. (2005). Uniwersytet w systemie szkolnictwa wyższego Niemiec na europejskim tle porównawczym. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Nowakowska-Siuta, R., Drogosz-Zabłocka, E., & Minkiewicz, B. (2002). Licencjat w uczelni i na rynku pracy. Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski.
Nowakowska-Siuta, R. (2002). Szkolnictwo w Polsce i Niemczech 1945 – 2001.Wybrane aspekty porównawcze. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Wywiad z Panią Prof. Renatą Nowakowską-Siuta

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij