Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Godło polski

Witamy na naszych stronach

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną (państwową) o ponad 60-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Akademia kształci studentów na dwóch wydziałach – Wydziale Teologicznym i Wydziale Pedagogicznym. Standard edukacji potwierdzają oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami, tolerancja, ekumenizm i szacunek wobec odmienności – w murach Akademii studiują przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań. Jej cechą są również liczne kontakty międzynarodowe.

Zapraszam do obejrzenia filmu pt.: „Korytarze”, w którym zostały przedstawione najważniejsze aspekty działalności uczelni.

Rektor

JM Rektor ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski

  • Jubileusz Jego Eminencji Metropolity Sawy

    23 maja 2018

    W dniu 20.05.2018 r. (niedziela) w męskim monasterze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, profesor naszej Uczelni, Jego Eminencja Metropolita Sawa, świętował jubileusz 80 – lecia urodzin i 20 – lecia służby Zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wśród licznie zgromadzonych gości: przedstawicieli Prezydenta RP, parlamentu, władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego i służb mundurowych, …

Wydział Pedagogiczny

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego wydziału

Wydział Teologiczny

Zapraszamy na stronę Wydziału Teologicznego

wróć do góry