Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym na kadencję 2016-2020

  • Dr hab. Marek Piotrowski, prof. ChAT
  • Dr Rafał Bodarski
  • Dr Izabela Kochan
  • Dr Elżbieta Bednarz
  • Dr Rafał Kubicki
  • Dr Joanna Kluczyńska

Wydział Nauk Społecznych współpracuje z zewnętrznymi instytucjami w ramach współpracy stałej i okresowej. Dąży do budowania i rozwijania relacji z otoczeniem, jest otwarty na pomysły i sugestie studentów, wykładowców, pracowników biblioteki ale też środowiska zewnętrznego. Współpraca ta jest różnorodna ale zawsze odpowiada misji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wydział Nauk Społecznych dba o nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci reprezentują Wydział uczestnicząc w różnorodnych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym, naukowo-dydaktycznym, kulturalnym oraz popularyzatorskim.

Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi służy zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia na Wydziale. Interesariusze zewnętrzni wywodzą się m.in. ze: środowiska administracyjnego, oświatowego, organizacji pozarządowych, kulturalnych, pomocowych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych itp. Wydział współpracuje z otoczeniem zewnętrznym na podstawie ustnych i pisemnych umów oraz porozumień. Wydział w sposób formalny i pozaformalny współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie działalności poszczególnych pracowników naukowo-dydaktycznych, kół naukowych oraz organizacji praktyk studenckich. Pracownicy Wydziału wraz z interesariuszami zewnętrznymi w ramach współpracy: realizują wspólne prace badawczo – rozwojowe, mające na celu udoskonalanie istniejących oraz opracowywanie nowych programów kształcenia, rozwiązań metodycznych i programów o charakterze wychowawczym, edukacyjnym, terapeutycznym, profilaktycznym; zapewniają doradztwo naukowo – badawcze, konsultacje metodyczne oraz prowadzenie ekspertyz; organizują szkolenia, seminaria, konferencje naukowe; opracowują programy studiów wymieniają się materiałami naukowymi, publikacjami oraz innymi informacjami zwiększającymi poziom merytoryczno-metodyczny funkcjonowania partnerów; współpracują w przygotowywaniu i realizowaniu projektów naukowych; udostępniają pomieszczenia dla wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i organizacyjnych; realizują wspólnie podjęte przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji nauki i działalności kulturalnej; organizują przedsięwzięcia promocyjne; współorganizują i uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez instytucje państwowe, samorządowe i inne.

Zgodnie z programem kształcenia i planem studiów niektóre z zajęć prowadzone są lub współprowadzone przez interesariuszy zewnętrznych. Różne typy podmiotów przyczyniają się do budowaniu kapitału społecznego Akademii. Ale korzyści są obustronne, bo podmioty współpracujące, zyskują wsparcie merytoryczne, przyszłych pracowników czy pomoc wolontaryjną. Koncepcja kształcenia zakłada realizację kanonu akademickiej wiedzy pedagogicznej i jednocześnie zawiera treści sformułowane w misji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wynikające z chrześcijańskiego, ekumenicznego i wielokulturowego profilu uczelni. Istotną rolę odgrywa nie tylko przekaz wiedzy, umiejętności i kompetencji ogólnopedagogicznych i specjalnościowych, lecz również kształtowanie wiedzy i umiejętności kulturowych i ekumenicznych oraz kompetencji społecznych, m.in. w zakresie dowartościowania duchowego wymiaru życia ludzkiego, etosu odpowiedzialności społecznej, poszanowania godności i pomocy drugiemu człowiekowi. W kształceniu uwzględnia się treści etyczne, religijne i ekumeniczne. Studia wspomagają kształtowanie postaw zawodowych i moralnych związanych z pracą pedagogiczną, nauczaniem i wychowaniem oraz sprzyjają rozwojowi potrzeb i umiejętności dopełniania wiedzy i odnowy kwalifikacji.

Wydział współpracuje na stałe z licznymi placówkami zewnętrznymi, w których prowadzone są praktyki dla studentów. Bieżący wykaz posiadają opiekunowie praktyk i systematycznie dołączany jest on do dokumentacji z praktyk. Wydział podpisuje porozumienia o długoletniej współpracy i współpracy na czas trwania praktyki.

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij