Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie


Projekt realizowany przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie w ramach programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18: Welcome Point – information and service point for international students and lecturers. Projekt realizowany na podstawie umowy między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej a Chrześcijańską Teologiczną w Warszawie nr BPI/WTP/2021/1/00062/U/00001

Tytuł projektu: Welcome Point – information and service point for international students and lecturers
Okres realizacji projektu: 1.05.2022-30.04.2023
Wartość projektu: 384 889,98 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 384 889,98 PLN

Cele projektu: Celem projektu jest wsparcie do 30.04.2023 zmian organizacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry Wydziału Nauk Społecznych ChAT z zakresu szeroko rozumianej obsługi organizacyjno-administracyjnej studenta zagranicznego poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z zagranicy oraz działań z zakresu usprawnień funkcjonowania w Wydziale oraz usprawnienia procesu dydaktycznego osobom przyjeżdżającym z zagranicy.

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie atrakcyjności oferty dydaktycznej Uczelni i zwiększenie jej umiędzynarodowienia poprzez rozwój oferty kształcenia w języku angielskim, wzmocnienie organizacyno-administracyjne poziomu obsługi studenta zagranicznego na Uczelni, zwiększenie zdolności pozyskiwania zagranicznych akredytacji instytucjonalnych oraz akredytacji do programów kształcenia.

Planowane efekty:

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację 5 zadań w zakresie:

  1. Wzmocnienia infrastruktury i organizacji punktu informacyjnego dla wykładowców i studentów zagranicznych
  2. Wytworzenia materiałów informacyjnych w języku angielskim
  3. Kompleksowej obsługi administracyjnej studentów i wykładowców z zagranicy
  4. Wzmocnienia wiedzy i umiejętności kadry administracyjnej i dydaktycznej w zakresie współpracy międzynarodowej
  5. Wzmocnienia oferty programowej w języku angielskim

Koordynatorki Welcome Point | Welcome Point Coordinators
mgr Iwona Nowakowska | Iwona Nowakowska MA
i.nowakowska@chat.edu.pl
mgr Aleksandra Kujawska | Aleksandra Kujawska MA
a.kujawska@chat.edu.pl

Wsparcie administracyjne | Administrative support
mgr Bogumiła Wiktorska | Bogumiła Wiktorska MA
b.wiktorska@chat.edu.pl

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij