Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • CEL STUDIÓW
  Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie” mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych.  Zawierają treści programowe dotyczące praktycznego przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Są one niezbędne dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego (również psychologów którzy planują pracę w przedszkolu lub szkole a nie posiadają specjalizacji z zakresu psychologii wychowawczej). W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne obejmuje wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, w przypadku absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich obejmuje przygotowanie do pracy nauczycielskiej na wszystkich szczeblach edukacyjnych.
  Zajęciom merytorycznym towarzyszy praktyka w wymiarze 150 godzin. Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub innej placówce oświatowej realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych. Posiadamy sprawdzoną sieć współpracujących placówek, można również w uzgodnieniu z kierownikiem studiów podyplomowych zaproponować własną placówkę odpowiednią do profilu praktyk.
 • ADRESACI
  Adresatami studiów są absolwenci nienauczycielskich kierunków studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz. U. poz. 1450).  Program studiów podyplomowych uwzględnia zagadnienia merytoryczne i efekty kształcenia wskazane w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dotyczące m.in.:
  – pedagogiki ogólnej
  – pedagogiki specjalnej
  – etyki pracy nauczyciela
  – profilaktyki i bezpieczeństwa uczniów w szkole
  – diagnozy i terapii pedagogicznej
  – psychologii ogólnej
  – psychologii rozwoju człowieka
  – psychologii wychowawczej
  – dydaktyki ogólnej
  – planowania i ewaluacji pracy dydaktycznej
  – metodyka pracy pedagogicznej i psychologicznej w szkole
  – metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej
  – warsztat umiejętności wychowawczych
  – emisji głosu
  – zajęć pierwszej pomocy przedmedycznej W programie znajduje się praktyka dydaktyczna i praktyka opiekuńczo-wychowawcza, w wymiarze określonym przez standard kształcenia nauczycieli.
  Efekty uczenia się określone są ściśle przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym (nie obowiązuje praca dyplomowa), na ocenę końcową składa się również średnia ocen uzyskanych podczas toku studiów. Szczegółowe zasady określa Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w ChAT.
 • Studia realizowane w formie blended learningu (e-learning i zajęcia stacjonarne, 50/50 ECTS).
 • Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w związku z art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) kwalifikacje do nauczania w przedszkolu i klasach I-III  można uzyskać wyłącznie na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” prowadzonym w trybie studiów pięcioletnich (jednolitych magisterskich)

Dokumenty do pobrania:

Czas trwania: 3 semestry

Limit miejsc  – 25 osób

Odpłatność za studia podyplomowe: – 3300 zł
Terminy wnoszenia opłat:
– I rata 1100 zł do 30 września
– II rata 1100 zł do 15 lutego
– III rata 1100 zł do 30 września
Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 3000 zł.

Informacje i rekrutacja na studia: irk.chat.edu.pl

dr Katarzyna Dmitruk Sierocińska Kierownik Studiów Podyplomowych

dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska

tel. +48 506 002 321

e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

mgr Alina Kozakowska – administracja

tel. +48 506 002 321

e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij