Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kierunek Praca socjalna pozwala na zdobycie kwalifikacji do pracy w różnorodnych placówkach socjalnych i opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także w administracji samorządowej. Struktura studiów uwzględnia praktyczne prowadzenie pracy socjalnej i zarządzanie placówkami socjalnymi. Większość zajęć ma charakter warsztatowy i jest integralnie związana z praktykami zawodowymi realizowanymi w instytucjach pomocy społecznej i socjalnej. Absolwent kierunku praca socjalna ma uprawnienia do wykonywania  zawodu pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny. Program studiów spełnia wymogi kwalifikacyjne zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593). Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata pracy socjalnej. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2. Absolwent kierunku praca socjalna jest przygotowany do kompetentnej realizacji roli zawodowej w placówkach, organizacjach, instytucjach związanych z polityką społeczną, jej kształtowaniem i wdrażaniem, zarówno w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pożytku publicznego działających w sektorze pomocy społecznej. Absolwent posiada kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów w tych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebne jest profesjonalne wsparcie w ramach pomocy społecznej – w przypadku występowania niewydolności w funkcjonowaniu osobistym i społecznym wynikająca z ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnień, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji, uchodźstwa. Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy w ośrodkach i domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wychowawczych, zakładach karnych, poradniach, szpitalach, przychodniach, sanatoriach.

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pracy socjalnej.

 

  • O nas

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest jedną z uczelni wyższych, które kształcą przyszłych pracowników socjalnych. Na Wydziale Nauk Społecznych kierunek praca socjalna przygotowuje kadry dla pomocy społecznej, ale także dla innych instytucji, gdzie udziela się ludziom różnorakiej pomocy, dla organizacji pozarządowych i kościelnych zajmujących się niesieniem wsparcia potrzebującym. Program trzyletnich studiów licencjackich wypełniają przedmioty związane bezpośrednio z pracą socjalną (np. teoria i metodyka pracy socjalnej, praca socjalna z konkretnymi grupami klientów, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz administracyjne, etyka zawodu), ale również te, które przygotowują do jej prowadzenia (elementy psychologii, pedagogiki, socjologii, komunikacja interpersonalna) i rozszerzają perspektywę budowania relacji z klientem. Studenci realizują praktyki zawodowe, podczas których mają szansę zakosztować swoich przyszłych obowiązków. W nadchodzącym roku akademickim studenci rozpoczynający studia będą mogli wybierać spośród dwóch specjalizacji: pracy socjalnej z rodziną lub z osobami starszymi. Na uwagę zasługuje również szczególny klimat samej Akademii, w której współwystępujące wielowyznaniowość, wielokulturowość i różnorodność kształtują ważne dla przyszłych pracowników socjalnych cechy: otwartość, tolerancję i poszanowanie dla odmienności.

więcej: Sztuka pomagania NR 2/2017, ss. 26–29

Praca socjalna z rozszerzonym językiem angielskim

Praca socjalna z rozszerzonym językiem angielskim to trzyletnie studia, które przygotowują do podjęcia pracy w charakterze pracownika socjalnego w placówkach pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych. Studia pozwalają na rzetelne zapoznanie się z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami prowadzenia działalności pomocowej skierowanej do osób, grup oraz społeczności wymagających różnorakiego wsparcia. Rozszerzony zakres zajęć z języka angielskiego, …

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij