Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, dalej zwana Akademią, jest uznaną przez państwo i przez państwo prowadzoną publiczną szkołą wyższą z pełnymi prawami akademickimi, na której kształceni są studenci w ramach kierunków teologicznych (teologii ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej), pedagogicznych oraz pracy socjalnej. Naukowe, kulturowe i ekumeniczne formy współpracy należą do najważniejszych elementów misji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przyjętej przez Senat 23 marca 2000 roku określającej publiczną misję Akademii. Ten miarodajny dokument zgadza się w najważniejszych punktach z Deklaracją Polityki Erasmusa. Akademia jako ekumeniczna szkoła wyższa jest miejscem spotkania różnych tradycji religijnych, kulturowych i narodowych. Z tego wynikają także jej europejskie kontakty. Na podstawie partnerstw z uniwersytetami (np. w Bonn, Bernie, Atenach), różnych form indywidualnej współpracy (np. z założonym przez Uniwesytet w Lipsku oraz Gustav-Adolf-Werk Institut für Diasporawissenschaft) i udziału w kościelnych programach stypendialnych, będą rozwijane wspólne projekty współpracy, zarówno o charakterze naukowym, jak i skierowane do studentów. W Akademii został wprowadzony, zgodnie z procesem bolońskim, zarówno dwustopniowy system studiów licencjackich i magisterskich, jak i Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System – ECTS). Wszyscy studenci otrzymują bezpłatnie i bez specjalnego wniosku suplement do dyplomu. Prowadzone kierunki studiów zostały akredytowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną z najwyższymi notami. Ewaluacja potwierdziła poziom oferty akademickiej, a jednocześnie wniosła wkład w polepszenie jakości dydaktyki i badań. Wszystkie podejmowane przez Akademię środki otwierają przed studiującymi nowe możliwości kombinacji różnych kwalifikacji i elastycznego kształtowania studiów. W Akademii mobilność studentów jest wspierana przez ulepszane postępowanie dotyczące uznania rezultatów studiów i ich zakończenia, poprzez istniejące partnerstwa międzynarodowe i poprzez udział w programach stypendialnych. Wnioskowanie przez Akademię o przyznanie Karty Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego będzie te tendencje wspierać i intensyfikować. Akademia wspiera działania, które realizują ideę uczenia się przez całe życie. Nawiązuje do kształcenia ustawicznego (np. studia podyplomowe), przedstawianiezorientowanych na potrzeby rynku pracy ofert (moduły specjalizacyjne) i kooperacja z instytucjami publicznymi, w tym instytucjami diakonijnymi, instytucjami pracy socjalnej i pomocy migrantom oraz instytucjami z sektora pozarządowego. W Akademii podjęto też różnorodne środki dla realizacji celów niedyskryminacyjnych. Nierówności socjalno-finansowane są wyrównywane poprzez programy stypendialne. Akademia wspomaga studentów zagranicznych we wnioskowaniu do Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce o stypendia Rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Wsparcie studentów zagrożonych wykluczeniem nie ogranicza się tylko do pomocy finansowej, ale obejmuje także środki dydaktyczne (np. indywidualne plany studiów, kontynuacja studiów w ramach studiów na odległość). Te środki są istotne szczególnie dla zapewnienia równości kobiet (np. okres ciąży i macierzyństwa). Potwierdzeniem istniejącej wrażliwości Akademii na kwestie niedyskryminowania jest zlecony jej od 2008 roku przez Europejski Fundusz Społeczny (Kapitał ludzki) program „Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jako promotor integracji społecznej”.

Mobilność studentów i pracowników akademickich będzie wspierana przez istniejące partnerstwa ze szkołami wyższymi i europejskie kontakty Akademii. Akademia przedstawia kompletne informacje odnośnie istniejących programów studiów i możliwościach studiów za granicą. Dla wszystkich kierunków studiów zagraniczna mobilność przewidziana jest jako opcja. Wprowadzony przed dwoma laty system transferu punktów (ECTS) umożliwi uznanie przedstawionych przez studiujących wyników studiów. Przyjęci studenci uzyskają pomoc w integracji ze strony powołanych do tego celu pracowników administracyjnych i doradców do spraw studiów. Pomoc ta obejmować będzie zarówno zakwaterowanie, jak i kwestie kształcenia i planowania studiów. Zagraniczni studenci mogą uzyskać dodatkowe wsparcie w postaci opieki tutora. Mobilność studentów będzie stymulowana także przez kursy językowe, obligatoryjnie zawarte w programach studiów. Mobilność nauczycieli akademickich będzie wspierana przez stypendia indywidualne lub też w ramach istniejących partnerstw (Bonn, Berno, Ateny). Zagraniczne podyplomowe wyjazdy na studia będą traktowana jako obowiązkowe dla młodych pracowników. We wszystkich przypadkach Akademia umożliwia elastyczne kształtowanie okresu pobytu za granicą.

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij