Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • Zebranie Samorządu Studenckiego

  24 lutego 2020

  Na podstawie § 24. Regulaminu Samorządu Studenckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2019 r. zapraszam na wspólne posiedzenie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Zarządu Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego oraz Zarządu Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 12:00 w sali 103.

  Przewodniczący Rady Uczelnianej
  Samorządu Studenckiego ChAT
  (-) Sebastian Szymański

  Porządek obrad

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia

  18 lutego 2020

   

   

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia

   Organizator konferencji: Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – Katedra Pedagogiki Religii i Kultury, Polska Rada Ekumeniczna

  Miejsce konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 01-771 Warszawa, ul. Broniewskiego 48

  TERMIN KONFERENCJI: 27 lutego 2020 r.

   PROGRAM KONFERENCJI

  9.30-10.30 – Rejestracja uczestników (holl na parterze)

   10.30 – 10.45 – OTWARCIE KONFERENCJI (Aula)

  • JM Rektor ChAT ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT
  • ks. dr Grzegorz Giemza, Dyrektor Biura Polskiej Rady Ekumenicznej

  10.45-12.45 – OBRADY PLENARNE (AULA)

  • prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – Nauczanie religii a kwestia neutralności światopoglądowej i świeckości szkoły w Polsce
  • ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz – Próba krytycznego namysłu nad edukacją religijną współczesnej młodzieży
  • ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ – Udział pedagogiki religii w procesach kształtowania kompetencji moralnych
  • dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK – Edukacja religijna a rozwój podmiotowości jednostki w kontekście kultury postmodernistycznej. Implikacje pedagogiki tomistycznej i teorii morfogenezy
  • Dyskusja

  12.45-13.00 PRZERWA KAWOWA

  13.00-14.00 WYSTĄPIENIA W SEKCJACH

  Sekcja I i II (Aula): Orientacja na podmiot i inkluzję w teorii i praktyce kształcenia religijnego + Pedagogika religii a kształtowanie kompetencji etycznych uczniów

  •  dr hab. M. Piotrowski, prof. ChAT – Kryzys wartości postrzegany w kompetencjach matematycznych
  • ks. dr Artur Aleksiejuk – Struktura i podstawowe założenia humanistyczno-chrystocentrycznego modelu wychowania
  • dr Joanna Koleff-Pracka – Nauczanie religii w szkole w świetle współczesnych wyzwań wielokulturowości
  • dr Anna Sanecka – Wrocławska praktyka nauczania religii w niepublicznych przedszkolach i szkołach podstawowych. Perspektywa wielowyznaniowa i inkluzyjna
  • Dyskusja

  Sekcja III (Audytorium): Współczesne wyzwania edukacji religijnej i konsekwencje metodyczne

  •  dr Elżbieta Bednarz – Selekcja metod kształcenia w realizacji lekcji religii zgodnie z koncepcją tematyczno-problemową
  • dr Monika Humeniuk – Analiza wybranych treści ewangelikalnych podręczników do nauczania religii z perspektywy krytycznej pedagogiki religii
  • mgr Marcin Pietraszko – Zastosowanie LEGO® Education w opowieściach biblijnych
  • Dyskusja

  14.00-15.00 PRZERWA OBIADOWA

  15.00-16.00 WYSTĄPIENIA W SEKCJACH

  Sekcja I i II (Aula): Orientacja na podmiot i inkluzję w teorii i praktyce kształcenia religijnego + Pedagogika religii a kształtowanie kompetencji etycznych uczniów

  • dr Joanna Lewczuk, dr Anna Anyżewska – Wartość zdrowia zobowiązaniem etycznym – znaczenie przypisywane zdrowiu oraz inne czynniki kształtujące postawy prozdrowotne
  • dr Hanna Tranda – Edukacja religijna jako droga stymulowania rozwoju moralnego dzieci i młodzieży
  • ks. dr Tomasz Kopiczko – Teologiczno-pedagogiczne przesłanki procesu komunikacji w katechezie
  • mgr Emilia Węgrzyn – O podmiotowości w edukacji regionalnej – refleksje praktyka
  • Dyskusja

  Sekcja III (Audytorium): Współczesne wyzwania edukacji religijnej i konsekwencje metodyczne

  •  mgr Anna Tałałaj – Nauczanie religii oraz propagowanie wartości chrześcijańskich z wykorzystaniem TV i nowoczesnych środków multimedialnych na przykładzie Księgi Ksiąg
  • mgr Aneta Rayzacher-Majewska – Formacja nauczycieli religii a praca z uczniem ze spektrum autyzmu
  • mgr Joanna Rose – Program eTwinning jednym ze środków służących integracji społecznej w realizacji edukacji religijnej
  • Dyskusja

  16.00-16.30 (Aula) – REFERAT I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

  • J.M. Rektor ChAT, ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT – Emancypacja, adaptacja i interpretacja jako kategorie pedagogiki religii

  Partner Konferencji:

 • Korek dla Stasia

  12 lutego 2020

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  19 grudnia 2019

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa
  Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia

  Organizator konferencji: Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – Katedra Pedagogiki Religii i Kultury, Polska Rada Ekumeniczna
  Partner konferencji: Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Miejsce konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 01-771 Warszawa, ul. Broniewskiego 48
  TERMIN KONFERENCJI: 27 lutego 2020 r.
  TEMATYKA KONFERENCJI:
  Tematyka konferencji wpisuje się w ogólne założenia koncepcyjne współczesnej pedagogiki religii. Pragniemy omówić współczesne idee kształcenia religijnego w szkole oraz dokonać analizy praktyki edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów edukacji – ucznia i nauczyciela.
  Podstawą dociekań podczas konferencji będą problemy skupione wokół następujących zagadnień [sekcje tematyczne]:
  1. Orientacja na podmiot i inkluzję w teorii i praktyce kształcenia religijnego.
  2. Pedagogika religii a kształtowanie kompetencji etycznych uczniów.
  3. Współczesne wyzwania edukacji religijnej i konsekwencje metodyczne.
  Sekcja tematyczna: „Orientacja na podmiot i inkluzję w teorii i praktyce kształcenia religijnego” obejmuje zagadnienia:
  ♦ Idea inkluzyjnego kształcenia religijnego;
  ♦ Praktyka inkluzji w edukacji;
  ♦ Dowartościowanie i podmiotowe traktowanie ucznia.
  Proponowana sekcja tematyczna ma na celu zainspirowanie dyskusji dotyczącej rozwiązań, które – uwzględniając indywidualne różnice – dowartościowują uczniów oraz wzmacniają  efektywność inkluzyjnego kształcenia.
  Sekcja tematyczna: „Pedagogika religii a kształtowanie kompetencji etycznych uczniów” obejmuje zagadnienia:
  ♦ Kształtowanie kompetencji moralnych istotnych we współczesnym świecie;
  ♦ Kształcenie etyczne jako aspekt nauki religii.
  Proponowana sekcja tematyczna ma na celu zainspirowanie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z wychowaniem moralnym, kształtowaniem postaw i kompetencji etycznych w
  ramach edukacji religijnej w szkole.
  Sekcja tematyczna: „Współczesne wyzwania edukacji religijnej i konsekwencje metodyczne” obejmuje zagadnienia:
  ♦ Nauka religii w kontekście transformacji społeczno-kulturowej;
  ♦ Nauka religii w kontekście wyzwań środowiska szkolnego oraz nastawień religijnych uczniów i nauczycieli. Edukacja religijna musi sprostać obecnym wyzwaniom. Współczesny kryzys religijności młodzieży może być impulsem do weryfikacji treści, metod i form przekazu wykorzystywanych podczas lekcji religii w szkole. W tej części konferencji zapraszamy nauczycieli, rodziców, młodzież do dyskusji nad wyzwaniami edukacji religijnej.
  Rada Naukowa Konferencji:
  ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Bagrowicz; dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK; ks. prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek SJ; ks. dr hab. Bogusław Milerski, Rektor i prof. ChAT.
  Komitet Organizacyjny Konferencji:
  dr hab. Agnieszka Piejka; dr Elżbieta Bednarz; dr Joanna Koleff-Pracka; mgr Elżbieta Byrtek.
  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji: dr Elżbieta Bednarz
  Kontakt w sprawach organizacyjnych i wystąpień: e.bednarz@chat.edu.pl
  Sekretarz konferencji: mgr Elżbieta Byrtek

  Zaproszenie na konferencję naukową w ChAT

.

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij