Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Specjalność „pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną” jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego. Studia dają rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym zorientowane na konkretne działania z zakresu pedagogiki szkolnej, diagnozy i terapii pedagogicznej.

Przykładowe przedmioty: mediacje w pracy pedagoga szkolnego, terapia pedagogiczna i wspieranie rozwoju dziecka, terapia pedagogiczna w zakresie korekcji zachowań uczniów, trening umiejętności wychowawczych, diagnoza pedagogiczna, psychologia kliniczna, pedagogika szkolna i polityka oświatowa, prawo oświatowe z elementami prawa rodzinnego, praktyka zawodowa.

Po ukończeniu studiów absolwent m.in. rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój uczniów, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania ucznia, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania i terapii pedagogicznej.

Specjalność jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i terapeutycznych u dzieci i młodzieży również ze specyficznymi problemami w uczeniu się i o niepożądanym zachowaniu.

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego na wszystkich etapach kształcenia. Absolwent może podjąć pracę w szkole, poradni psychologiczno – pedagogicznej, placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo – wychowawczych (dom dziecka, internat, świetlica szkolna), w instytucjach pełniących nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa, w ośrodkach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, w ośrodkach wychowawczych, a także w jednostkach prowadzących badania praktyczne nad funkcjonowaniem systemu oświaty.

Absolwent posiada uprawnienia dotyczące wspierania całościowego rozwoju dzieci i młodzieży, terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi oraz z zaburzeniami zachowania, analizowania powiązań pomiędzy dyscyplinami naukowymi w zakresie nauk społecznych i humanistycznych oraz wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach terapeutycznych, a także w posługiwaniu się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania zachowań uczniów i wychowanków.

Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Studia realizowane będą w ramach Projektu „ChAT przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

PLAN STUDIÓW

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023: https://irk.chat.edu.pl

Zapraszamy!

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij