Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

Absolwent „Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej” wyposażony jest w kompetencje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności umożliwiających podejmowanie działań z zakresu projektowania działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, diagnozowania zjawisk i problemów z obszaru resocjalizacji, komunikacji interpersonalnej w grupach dewiacyjnych, podstaw terapii dzieci, młodzieży i dorosłych, interwencji kryzysowej, mediacji oraz twórczego rozwiązywania problemów. Absolwenci studiów mogą pracować na stanowisku pedagoga-wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach resocjalizacyjnych, instytucjach penitencjarnych, służbie zdrowia, sądownictwie, policji oraz instytucjach profilaktycznych działających w środowisku otwartym (m. in. placówki wsparcia, interwencyjne, organizacje pozarządowe). Są przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej i podejmowania roli kierowniczej w placówkach wychowawczych, profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych.

Absolwent kierunku Pedagogika jest specjalistą w zakresie wybranych obszarów pedagogiki, edukacji społecznej i animacji kultury. Prezentuje postawę humanistyczną: otwartości, dialogu, szacunku i wrażliwości na potrzeby ludzi marginalizowanych, wykluczonych, wymagających wsparcia i pomocy. Charakteryzuje się postawą zaangażowaną i krytyczną, przeciwstawia się zagrożeniom rozwojowym, działa w imię solidarności i sprawiedliwości społecznej. Posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki społecznej. Jest przygotowany do wspierania rozwoju osób marginalizowanych, wykluczonych, wymagających wsparcia i pomocy. Profesjonalnie posługuje się metodami, technikami oraz procedurami organizowania optymalnych warunków edukacyjnych, socjalnych, kulturowych, aktywizacji społecznej, pomocy rozwojowej oraz wolontariatu. Odznacza się umiejętnością planowania i oceny programów pomocowych, projektów aktywizacji i rozwoju środowiska lokalnego, projektów edukacyjnych, terapeutycznych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem.

Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

PLAN STUDIÓW

Rekrutacja:

https://irk.chat.edu.pl/pl/offer/Rekrutacja_WNS_2020/programme/WNS-S2-PRiPS/

Kształcenie na specjalności realizowane jest również w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w wybrane dni tygodnia.

https://irk.chat.edu.pl/pl/offer/Rekrutacja_WNS_2020/programme/WNS-S2-PRiPSp

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij