Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wiktor Wysoczański urodził się 24 marca 1939 roku w Wysocku Wyżnem w rodzinie ziemiańskiej. Jest profesorem zwyczajnym doktorem habilitowanym nauk teologicznych w zakresie teologii starokatolickiej, Zwierzchnikiem i ordynariuszem Diecezji Warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, członkiem Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, prezesem Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików, kierownikiem Sekcji Teologii Starokatolickiej ChAT, wiceprezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, współprzewodniczącym Zespołu ds. Dialogu Ekumenicznego między Kościołem Polskokatolickim i Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce, członkiem Komisji ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną i członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Internationale Kirchliche Zeitschrift”. W 1975 roku na VI Synodzie Ogólnopolskim Kościoła Polskokatolickiego został wybrany  biskupem. W roku 1983 otrzymał sakrę biskupią z rąk arcybiskupa Utrechtu Marinusa Koka. W latach 1987-1990, 1996-2002 i 2008-2012 był prorektorem ds. naukowych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a latach 1990-1996 i 2002-2008 pełnił funkcję rektora ChAT. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1969), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), Medalem Edukacji Narodowej (1993) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1999). W 1999 roku otrzymał najwyższe akademickie wyróżnienie – doktorat honoris causa Uniwersytetu w Bernie. Był organizatorem i uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Jest tłumaczem zachodnioeuropejskiej literatury starokatolickiej. Opublikował ponad 300 opracowań i artykułów naukowych.  Ważniejsze prace i publikacje naukowe bpa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego:

 • System zwierzchnictwa państwowego nad związkami wyznaniowymi w Polsce 1918-1939, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1969, z. 2, s. 67-97.
 • Sytuacja prawna i kierunki działalności Polskiej Rady Ekumenicznej, „Posłannictwo” 1969, nr 1, s. 25-47.
 • Prawo wewnętrzne Kościołów i wyznań nierzymskokatolickich w PRL, Warszawa 1971.
 • Die altkatholischen Kirchen, w: pod red. Gerharda Bassaraka, Ökumene in Polen, Berlin 1971.
 • Z problematyki prawnej stosunku Państwo-Kościół w Szwajcarii, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1972, z. 2, s. 171-189.
 • Starokatolicka wspólnota kościelna, „Posłannictwo” 1973, nr 1-2, s. 3-24.
 • Starokatolicyzm w Szwajcarii. Powstanie, rozwój i stan obecny, „Kalendarz Katolicki 1974”, s. 89-113.
 • Kościoły Starokatolickie zrzeszone w Unii Utrechckiej, „Kalendarz Katolicki 1975”, s. 80-104.
 • Ekumeniczne znaczenie Kongresów Starokatolików, „Kalendarz Katolicki 1976”, s. 93-109.
 • Kościoły starokatolickie w Polsce, „Kalendarz Katolicki 1977”, s. 169-185.
 • Polski nurt starokatolicyzmu, Warszawa 1977.
 • The Participation of the Polish Churches of the Union of Utrecht in the Doctrinal Dialogue with Other Catholic Churches, PNCC Studies, Scranton 1980, s. 50-59.
 • Konfessionelle Verbände in der Volksrepublik Polen, die nich zum Polnischen Ökumenischen Rat gehören, „Informations-Bulletin”, nr 8, Warszawa 1980, s. 9-28.
 • Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego oraz innych Kościołów i związków wyznaniowych chrześcijańskich w Polsce 1939-1945, „Posłannictwo” 1981, nr 3-4, s. 3-20; PNCC Studies. A publication of Studies Devoted to the Polish National Catholic Church (vol. 2), The Policies of the Hitlerian Occupier Towards the Polish National Catholic Church and Religious Denominations in Poland 1939-1945, s. 42-63.
 • Kościół Polskokatolicki w PRL, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1981, z. 1, s. 99-196.
 • Starokatolicyzm polski i jego miejsce w Unii Utrechckiej w latach 1897-1944. Geneza oraz podstawowe zagadnienia prawno-ustrojowe i doktrynalne(rozprawa doktorska, Warszawa 1982).
 • Udział polskich Kościołów Unii Utrechckiej w dialogu doktrynalnym z innymi Kościołami katolickimi, „Kalendarz Katolicki 1982”, s. 95-106.
 • Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne wobec PNKK w II Rzeczypospolitej, „Kalendarz Katolicki 1983”, s. 83-101.
 • Kościół Polskokatolicki w latach 1944-1975. Sytuacja prawna, podstawowe założenia ustrojowe, teologiczne i społeczne oraz działalność w kraju i za granicą (rozprawa habilitacyjna, Warszawa 1984).
 • Rodowód, sytuacja prawna i dzieje Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1922-1944, „Posłannictwo” 1984, nr 3-4, s. 3-31.
 • Dialog starokatolicko-prawosławny, jego przebieg i dotychczasowe wyniki, „Posłannictwo” 1986, nr 1-2, s. 5-29.
 • Biskup Franciszek Hodur jako starokatolik, „Posłannictwo” 1986, nr 3-4, s. 61-77.
 • Stosunek bpa Leona Grochowskiego do Polski i Kościoła Polskokatolickiego ze szczególnym uwzględnieniem sprawy jego autokefalizacji i przynależności do Unii Utrechckiej, „Posłannictwo” 1987, nr 1-2, s. 5-24.
 • Proces kanonicznego usamodzielnienia się Kościoła Polskokatolickiego w Polsce i jego pozycja w Unii Utrechckiej, „Posłannictwo” 1988, nr 1-4, s. 3-16.
 • Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików w życiu kraju, „Kalendarz Katolicki 1989”, s. 99-108.
 • Patriotische, kirchenrechtliche und doktrinäre Bände der Polnischen Nationalen Katholischen Kirche in den USA und Kanada mit der Polnisch-Katholischen Kirche in Polen, „Internationale Kirchliche Zeitschrift” 80 (1990), s. 16-39.
 • Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Polen unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage, „Österreichisches Archiv für Kirchenrecht” 1991, nr 1-2, s. 145-161.
 • Urs Küry, Kościół Starokatolicki. Historia, nauka, dążenia, Tłumaczenie i opracowanie naukowe pod kierunkiem bpa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego, Warszawa 1996.
 • Prawo Kościołów i związków nierzymskokatolickich w Polsce (wspólnie z prof. Michałem Pietrzakiem), Warszawa 1998.
 • Dzieje Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w latach 1989-2004, w: 50 lat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 1954-2004, Warszawa 2005, s. 83-102.
 • Die Polnisch-Katholische Kirche als Mitglied der Utrechter Union: Entstehung, Geschichte, Rechtslage, „Internationale Kirchliche Zeitschrift” 3 (2005), s. 157-201.
 • Geneza i pozycja kanonicznoprawna Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w: Studia nad ustrojoznawstwem i administracją,  Siedlce 2007, s. 105-129.
 • Historyczne, teologiczne i prawnokościelne podłoże powstania starokatolicyzmu, w: Wiara i poznanie,  Białystok 2008, s. 643-692
 • Wpływ Konkordatu z 1993 r. na sytuację prawną Kościołów i innych związków wyznaniowych mniejszościowych, w: Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji,  Warszawa 2008, s. 69-85.
 • Kościół Polskokatolicki, w: W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie,  Kraków 2009, s. 143-165.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij