Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na sympozjum na temat:

Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych:
od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych

15 marca 2018 r. (czwartek)

Organizatorzy:

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Polska Rada Ekumeniczna
Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

Patronat honorowy:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Minister Cyfryzacji
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja wprowadzająca

Prawo do prywatności znajduje rosnące zainteresowanie prawodawców i nauki prawa, ale także Kościołów i innych związków wyznaniowych. W ostatnich latach sądy administracyjne w Polsce miały okazję do określenia zasadniczych linii orzeczniczych w związku z obowiązującą już od 20 lat ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Znacznie większym wyzwaniem może być dla Kościołów i innych związków wyznaniowych w naszym kraju rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. Zgodnie z art. 91 tego aktu wspólnoty religijne, które na dzień wejścia w życie rozporządzenia nie będą stosowały szczegółowych zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz nie wprowadzą specjalnego organu nadzorczego w tym zakresie, będą podlegały kognicji publicznego organu nadzoru.

Celem sympozjum jest zaprezentowanie obecnych i planowanych rozwiązań prawnych, poglądów i doświadczeń różnych związków wyznaniowych w zakresie prawa do prywatności, jak również zagadnień związanych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Sympozjum stanowić będzie okazję do zaprezentowania referatów dotyczących tak aspektów historycznych tajemnicy spowiedzi i rozmów duszpasterskich czy prowadzenia ksiąg metrykalnych w przeszłości, jak również aktualnych zagadnień przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe oraz kolizji wolności sumienia i wyznania oraz prawa do prywatności – tak w Polsce, jak i z perspektywy unijnej i międzynarodowej.

Sympozjum będzie okazją do zaprezentowania po raz pierwszy norm prawnych i stanów faktycznych przez przedstawicieli mniejszościowych związków wyznaniowych w Polsce. Szczególnie istotny w tym kontekście będzie udział dyskutantów z Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, które podjęły wspólne prace nad przygotowaniem się do zmian prawa unijnego, jak również z Kościoła Katolickiego. Sympozjum stworzy także możliwość do zgłoszenia wniosków de lege ferenda dotyczących ochrony tajemnicy spowiedzi (względnie tajemnicy duszpasterskiej) oraz konkretyzacji ochrony danych osobowych w kontekście konstytucyjnie chronionych autonomii i niezależności związków wyznaniowych.

Zaproszenie do udziału w sympozjum kierowane jest w szczególności do specjalistów prawa wyznaniowego, kościelnego (kanonicznego) oraz administracyjnego (ochrona danych osobowych), duchownych i innych reprezentantów związków wyznaniowych wszystkich religii i konfesji, przedstawicieli administracji publicznej, adwokatów, radców prawnych, teologów i religioznawców, studentów prawa, teologii, religioznawstwa, politologii oraz wszystkich innych osób zainteresowanych kwestią prawa do prywatności w związkach wyznaniowych.
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu mieszczącego się w tematyce sympozjum proszone są do dnia 20 stycznia 2018 r. o przesłanie tytułu referatu oraz krótkiego biogramu (w tym bieżącej afiliacji akademickiej lub kościelnej/wyznaniowej) do sekretarza sympozjum: dr Michał Hucał na adres mailowy: konferencje.prawniczeChAT@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa

By utrwalić dorobek sympozjum, planowane jest wydanie wygłoszonych w jego trakcie wypowiedzi wraz z głosami wyrażonymi w przeprowadzonej dyskusji.

Sympozjum odbędzie się w siedzibie ChAT przy ul. Miodowej 21c w Warszawie.

Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne. Organizator nie przewiduje honorariów za referaty oraz pokrycia kosztów podróży uczestników sympozjum. Zainteresowanym uczestnikom będą wydawane zaświadczenia o udziale.

Program sympozjum w pliku word
Program sympozjum w pliku pdf

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij