Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Sprawozdanie z sympozjum o zagadnieniach państwowego i kościelnego prawa małżeńskiego zorganizowanego w ChAT (Warszawa, 26 marca 2014 r.)

Dzięki staraniom Katedry Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dnia 26 marca 2014 r. w siedzibie tej Uczelni przy ul. Miodowej 21c odbyło się ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce w kontekście wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego. Organizatorzy tego wydarzenia za cel debaty obrali prezentację prawa wewnętrznego i innych norm Kościołów chrześcijańskich dotyczących małżeństwa, zwłaszcza tych, które odznaczają się doniosłością dla wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego. Wyszli z założenia, iż znajomość małżeńskiego prawa kanonicznego (wewnętrznego) polskich Kościołów chrześcijańskich poza Kościołem Katolickim jest na gruncie naukowym i ogólnospołecznym nikła. Podczas sympozjum ukazano regulacje obowiązujące w Kościołach posiadających prawo stosowania wyznaniowej formy małżeństwa świeckiego czyli w 10 związkach wyznaniowych.

Powyższa problematyka jako mieszcząca się w obszarze prawa państwowego (w tym rodzinnego, prawa o aktach stanu cywilnego i wyznaniowego) jak i prawa kościelnego (kanonicznego), a przez to istotna dla ogółu obywateli państwa oraz administracji publicznej, znalazła zainteresowanie u przedstawicieli właściwych resortów. Z tego względu sympozjum uzyskało patronat honorowy ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał J.M. Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski wspólnie z uczestniczącymi w inauguracji Panem Ministrem Stanisławem Huskowskim – sekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Panem Ministrem Rafałem Magrysiem – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz J.E. Ks. bp. prof. zw. dr. hab. Wiktorem Wysoczańskim, zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego w RP, kuratorem Katedry Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego ChAT. W ślad za przemówieniem Rektora ChAT nastąpiło wystąpienie Pana Ministra R. Magrysia, który przedstawiając działalność MSW dotyczącą zwłaszcza problematyki aktów stanu cywilnego wyraził zainteresowanie dorobkiem sympozjum istotnym z punktu widzenia planowanej nowelizacji ustawodawstwa z tego zakresu. Pośród reprezentantów obu wymienionych resortów znalazł się również dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych dr Józef Różański, który także wziął udział w merytorycznej części spotkania.

Środowiska kościelne reprezentowane były m.in. przez następujących hierarchów: ks. bp. Marka Izdebskiego – zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, ks. bp. Janusza Narzyńskiego – b. zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. bp. Zdzisława Trandę – b. zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, ks. bp. dr. Edwarda Puśleckiego – honorowego zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, ks. dr. Mateusza Wicharego – zwierzchnika Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, ks. bp. dr. Marka Kamińskiego – zwierzchnika Kościoła Zielonoświątkowego w RP, ks. bp. Jana Cieślara – zwierzchnika Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i pastora Andrzeja Nędzusiaka przewodniczącego Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego w RP.

Na sympozjum złożyły się trzy sesje. W toku pierwszej, moderowanej przez ks. bp. prof. Wiktora Wysoczańskiego, przedstawiono prawo małżeńskie czterech Kościołów. Unormowania obowiązujące w Kościele Katolickim zaprezentował ks. prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski z Uniwersytetu Opolskiego, w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym ks. prof. dr Jerzy Tofiluk (ChAT) , w Kościele Ewangelicko-Augsburskim dr Michał Hucał (ChAT), zaś w Kościele Ewangelicko-Reformowanym ks. bp Zdzisław Tranda, emerytowany zwierzchnik tego Kościoła.

Drugiej sesji przewodniczył ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz – dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego na tej Uczelni. W omawianej części obrad ukazano normy prawa małżeńskiego kolejnych czterech Kościołów. Regulacje Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego przybliżył zebranym ks. superintendent Adam Kleszczyński, Kościoła Chrześcijan Baptystów mgr Dawid Breuer, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ks. mgr Andrzej Siciński, natomiast Kościoła Polskokatolickiego ks. dr Tadeusz Urban.

Obrady trzeciej sesji moderował ks. prof. dr hab. Dariusz Walencik, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Obejmowała ona zarówno prezentację dwóch innych Kościołów posiadających prawo procedowania formy wyznaniowej małżeństwa cywilnego, jak i dwa referaty ukazujące zagadnienia obejmujące szerszą problematykę natury prawnej. Prawo małżeńskie Kościoła Starokatolickiego Mariawitów scharakteryzował ks. dr Tomasz Mames (ChAT), a Kościoła Zielonoświątkowego zwierzchnik tego związku wyznaniowego ks. bp dr Marek Kamiński. Ostatnie referaty wygłosili: ks. prof. zw. dr hab. Ginter Dzierżon z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, który zaprezentował wywód pt. Realizacja warunków dotyczących nupturientów w przypadku zawierania małżeństwa przez katolika z wiernym Kościoła lub Wspólnoty nie mającej pełnej łączności z Kościołem katolickim (kan. 1125, n. 1-3 Kodeksu Prawa Kanonicznego) i prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (ChAT), koordynator sympozjum, który ukazał problematykę zatytułowaną Materie z zakresu wyznaniowej formy małżeństwa cywilnego wymagające regulacji prawa kościelnego.

Referaty przedstawione w toku wszystkich sesji spotkały się z żywą reakcją ze strony uczestników, co znalazło wyraz w przeprowadzonej – w dwóch częściach – wielowątkowej dyskusji z udziałem słuchaczy i prelegentów.

Omawiane spotkanie naukowe spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego, akademickiego, przedstawicieli administracji rządowej oraz kręgów kościelnych. Wśród dyskutantów i uczestników byli m. in. profesorowie: ks. Zbigniew Janczewski (UKSW), Karol Karski (ChAT), Janusz T. Maciuszko (ChAT), ks. Mirosław Michalski (ChAT), Andrzej Kluczyński (ChAT), Urszula Nowicka (UKSW), Janusz Osuchowski (UW), Jerzy Ostapczuk (ChAT), Michał Pietrzak (UW), ks. Tomasz Rakoczy (KULJPII), Paweł Sobczyk (UKSW), Jarosław Szymanek (UW), Kalina Wojciechowska (ChAT). Obecne było liczne grono innych pracowników naukowych a także doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Uniwersytetu Opolskiego.

Sprawozdawane sympozjum jest trzecią w ciągu ostatnich lat ogólnopolską konferencją naukową przygotowaną przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego ChAT. Na bazie dwóch poprzednich z lat 2008 i 2010 powstały publikacje: Bezstronność religijna, filozoficzna i światopoglądowa władz Rzeczypospolitej Polskiej(Warszawa 2009, ss. 207) i Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym (Warszawa 2012, ss. 251). Także i tym razem organizatorzy wyrazili zamiar opublikowania plonu sympozjum w formie książkowej.

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij