Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Polska Rada Ekumeniczna, we współpracy ze szkołami wyższymi, od wielu lat organizuje konferencje dla nauczycieli religii i osób ze środowiska akademickiego zapraszając ich do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, przed jakimi stają Kościoły chrześcijańskie w Polsce. W tym roku, Polska Rada Ekumeniczna wraz z Wydziałem Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie, organizują Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Metodyczną: „EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii”. Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli religii i metodyków nauczania religii, badaczy zajmujących się pedagogiką religii i kultury, pedagogów zainteresowanych szeroko pojętą chrześcijańską edukacją proekologiczną, a także pozostałe osoby zaangażowane lub zamierzające zaangażować się w promocję chrześcijańskiej kultury proekologicznej. Konferencja jest połączona z VIII Ekumenicznym Forum Katechetycznym i została objęta patronatem Mazowieckiej Kurator Oświaty.

Problematyka ekologiczna jest obecnie ważnym obszarem naukowej refleksji pedagogicznoreligijnej i ekumenicznej. Obejmuje ona namysł teoretyczny i praktyczny nad istotą, celami i sposobami realizacji postawy troski o dobro i ochronę Bożego stworzenia. Szczególną rolę w popularyzacji postaw proekologicznych odgrywa także edukacja religijna. Swoim przekazem dociera ona bowiem do szerokiej grupy odbiorców i prezentuje, co na ten temat mają do powiedzenia Kościoły i tradycje chrześcijańskie. Głównym celem konferencji jest wskazanie na istotną rolę formacji proekologicznej w ramach chrześcijańskiej edukacji religijnej i ekumenicznej, a także eksploracja obszarów, które mogłyby być w tym zakresie inspirujące dla szeroko pojętej pedagogiki religii i kultury. Konferencja jest również zaproszeniem do debaty nad tym, w jaki sposób, najbardziej skutecznie i odpowiedzialnie, z pasją i poczuciem troski o teraźniejszość i przyszłość ludzkości, promować wśród chrześcijan postawy ekologiczne. Organizatorzy mają nadzieję na otwarty dyskurs w zakresie poszukiwania nowych obszarów i form współpracy środowisk zaangażowanych oraz niezaangażowanych religijne w dziele ochrony środowiska naturalnego.

Problematyka konferencji będzie skoncentrowana wokół następujących zagadnień:

 1. Edukacja ekologiczna w perspektywie chrześcijańskiej;
 2. Pedagogika religii i kultury wobec współczesnych zagadnień ekologii;
 3. Dobre praktyki w zakresie chrześcijańskiej edukacji proekologicznej;
 4. Popularyzacja chrześcijańskiej kultury proekologicznej;
 5. Współpraca z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi i placówkami edukacyjnymi.

Konferencja będzie obejmowała część panelową, pracę w sekcjach tematycznych i warsztaty metodyczne.

 • Sekcja I – Pedagogika religii wobec zagadnień ekologii

Pedagogika religii wobec współczesnych zagadnień ekologii obejmuje zagadnienia:

 • Kształtowanie kompetencji ekologicznych jako istotnych we współczesnym świecie;
 • Pedagogika religii włączająca zagadnienia społeczne;
 • Uwrażliwienie na komponent ekologii w edukacji religijnej.

Proponowana sekcja tematyczna ma na celu zainspirowanie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z wychowaniem ekologicznym, kształtowaniem postaw i stosunku do funkcjonowania w świecie przyrodniczym, jako istotnego komponentu pedagogiki religii.

 •  Sekcja II – Pedagogika kultury wobec zagadnień ekologii

Sekcja tematyczna: Pedagogika kultury wobec współczesnych zagadnień ekologii obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wartości wpisane w wychowanie ekologiczne;
 • Proekologiczny przekaz w kulturze współczesnej (sztuka, media);

Proponowana sekcja tematyczna ma na celu zainspirowanie dyskusji na temat kultury jako swoistego „nośnika” idei proekologicznych, wartości wpisujących się w wychowanie ekologiczne oraz wyzwań i dylematów związanych z tym procesem.

 • Sekcja III – Warsztaty metodyczne: współczesne wyzwania ekologii oraz ich konsekwencje metodyczne w edukacji religijnej

Proponowana sekcja tematyczna ma charakter warsztatowy i obejmuje następujące zagadnienia:

 • Prezentacja programów nauczania religii oraz przykładowych scenariuszy lekcji o tematyce proekologicznej;
 • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi i technik przekazu podczas lekcji religii;
 • Proponowana sekcja tematyczna ma także na celu wymianę doświadczeń i upowszechnianie „dobrych praktyk” w obszarze nauczania religii.

Termin konferencji: 20 maja 2021 roku.

Tryb konferencji: on-line na platformie komunikacyjnej ZOOM.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać do dnia 14 maja 2021 roku.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/SAwLnM5LR2LYwXM76

Wszelkie informacje na temat organizacji i programu konferencji będą na bieżąco udostępniane na stronach internetowych: www.ekokosciol.pl/ekopedagogicznie oraz www.chat.edu.pl/pedagogika/start, a także na stronie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/238738931307833

Rada Naukowa Konferencji:

 • prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 • bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie),
 • abp prof. ChAT dr hab. Jakub Kostiuczuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie),
 • prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie),
 • ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum w Krakowie),
 • ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie),
 • prof. ChAT dr hab. Agnieszka Piejka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie),
 • ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. Sadowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący:

 • ks. dr Artur Aleksiejuk (ChAT)

Członkowie:

 • prof. WSTS dr Elżbieta Bednarz (ChAT, WSTS),
 • mgr Elżbieta Byrtek (ChAT,PRE),
 • ks. mgr Michał Dmitruk (PRE),
 • ks. dr Grzegorz Giemza (PRE),
 • Weronika Kluza (PRE),
 • dr Joanna Koleff-Pracka (ChAT),
 • prof. ChAT dr hab. Agnieszka Piejka (ChAT).

ZAPROSZENIE.PDF

PROGRAM KONFERENCJI

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij