Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Organizator konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny, Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej oraz Katedra Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej
Partner konferencji: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Patronat: JM Rektor ChAT dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT
Miejsce i czas konferencji: Aula Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  w Warszawie, 13-14 czerwca 2019, ul. Broniewskiego 48, Warszawa

Cele konferencji:
Zadaniem wychowania, jak pisał John Dewey w książce „Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education” (New York–London 1916, s. 223) jest wyzwalanie zdolności indywidualnych ku realizacji społecznych celów. Czy jednak jest to również stwierdzenie współcześnie obowiązujące?

Konferencja będzie stanowić okazję do zastanowienia się nad prawomocnością zabiegów intelektualnych (lub antyintelektualnych) mających miejsce we współczesnej szkole, instytucjach państwa i prawa zmierzających częstokroć do reductio ad absurdum lub ad nauseam prawd podstawowych. Celem konferencji jest podjęcie wspólnej refleksji nad kondycją współczesnego społeczeństwa oraz nad działaniami pozwalającymi na, z jednej strony wspieranie, z drugiej zaś wypieranie postaw odpowiedzialności obywatelskiej i budowania kultury dialogu. Punktem wyjścia dla namysłu nad tymi zagadnieniami będą europejskie doświadczenia zarówno pozytywne, jak i negatywne, dotyczące wspierania obywatelskiej odpowiedzialności, solidarności, wzajemnego szacunku dla różnorodności etnicznej, narodowej, językowej, religijnej i wyznaniowej. Chcemy wspólnie zastanowić się nad tym co stanowi wyzwanie współczesnego czasu: przyczynami rozproszenia tożsamości, relatywizmem i redukcjonizmem wartości, uprawomocnieniem obskurantyzmu. Chcemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie w jaki sposób pedagogika i inne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych mogą pomóc w naukowej diagnozie problemów – pozwalającej odróżnić fakty od imaginacji – ale również dostarczyć umiejętności uważnego wsłuchiwania się w różnorodne głosy krytycznej refleksji nad współczesną rzeczywistością społeczną.

  • Komitet organizacyjny:
   dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT
   prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
   dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
   dr Elżbieta Aleksiejuk
   dr Joanna Kluczyńska
   dr Karina Szafrańska
   ks. dr Artur Aleksiejuk
   dr Stefan T. Kwiatkowski
   dr Rafał Kubicki

Sekretarze konferencji:
dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska (przewodnicząca)
dr Elżbieta Aleksiejuk
dr Joanna Kluczyńska
dr Karina Szafrańska

Kontakt w sprawach organizacyjnych: 
dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska – k.dsierocinska@chat.edu.pl
dr Elżbieta Aleksiejuk – e.aleksiejuk@chat.edu.pl

   • Rada Naukowa konferencji:
    dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT
    prof. dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński
    Arkadiusz Walczak Dyrektor WCIES
    dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT
    prof. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Śliwerski
    prof. dr hab. dr h.c. multi Stefan M. Kwiatkowski
    prof. dr hab. dr h.c. Zbyszko Melosik
    prof. dr hab. Roman Leppert
    prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
    prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik
    dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
    dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
    dr hab. Justyna Nowotniak, prof. USz
    dr hab. Marek Piotrowski, prof. ChAT

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1 | 13 czerwca 2019 (AULA)

 • 9:00 Powitanie uczestników i otwarcie Konferencji JM Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT,
  Arkadiusz Walczak, Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń,

SESJA PLENARNA

 • 9:30-10:00 Zaufanie – zapomniana kategoria pedagogiczna. Przyczynek do dyskusji na kanwie fińskiego fenomenu edukacji dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • 10:00-10:30 Pedagogika humanistyczna wobec polilogu władzy  prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki
 • 10:30-11:00 Uniwersytet i odpowiedzialność akademicka w kulturze niepewności prof.  dr hab. dr h.c. Zbyszko Melosik,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 11.00-11.30 Odpowiedzialne zarządzanie uczelnią wyższą prof. dr hab. dr h.c. multi Stefan M. Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 11:30-11:45 Przerwa kawowa

SESJA PLENARNA

 • 11:45-12:15 Odpowiedzialność edukacji za fenomen pogranicza prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 • 12:15-12:45 Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 12:45-13:15 Instytucjonalna (nie)odpowiedzialność edukacji dorosłych w dobie wielkich migracji  prof. dr hab. Ewa Przybylska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 13.15-13.45 Dyskurs ustrojowy w Polsce od 2015 r. a postulaty Karty Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy    prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • 13:45-14:30 Przerwa obiadowa

SESJA PLENARNA

 • 14:30-15.00  Yuvala Noaha Harariego lekcja demokracji prof. dr hab. Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • 15:00-15.30 Praca nad relacjami podstawą odpowiedzialnych działań resocjalizacyjnych
  dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 15:30-16.00 Odpowiedzialność jako wyzwanie teorii i praktyki ewaluacji edukacyjnej
  dr hab. Justyna Nowotniak, prof. USZ, Uniwersytet Szczeciński
 • 16:00-16.30 Simurg. O znaczeniu organizacji i rozwoju wspólnoty w środowisku szkolnym dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • 16:30 Podsumowanie dnia 1.

KOLACJA DLA ZAPROSZONYCH GOŚCI

Dzień 2 | 14 czerwca 2019 (AULA)

 • 9:30 Otwarcie dnia 2. Konferencji dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT
 • 9.45-10.15  Demokracja lokalna wobec kryzysu systemu edukacji dr hab. Marek Piotrowski, prof. ChAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • 10:15-10.45 Pedagogiczna odpowiedzialność za budowanie pokoju dr hab. Agnieszka Piejka, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • 10.45-11:15 Właściwa rekrutacja do zawodu nauczyciela jako przejaw odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń dr Stefan T. Kwiatkowski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • 11.15-11.45 Odpowiedzialność za siebie i innych w rosyjskiej pedagogice humanistycznej połowy XIX wieku ks. dr Artur Aleksiejuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • 11.45-12.00 Przerwa kawowa
 • 12:00 -12.30 Wychowanie ku wolności i odpowiedzialności w ujęciu Wasilija Zieńkowskiego dr Elżbieta Aleksiejuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • 12:30-13:00 Wybrane aspekty społeczno-etycznej odpowiedzialności dorosłych wobec dzieci dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • 13:00-13.30 Czy możliwy jest demokratyczny dialog w kryzysie? Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne mgr Elżbieta Kucińska, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Kąt”
 • 13:30 Podsumowanie dnia 2.

ODWAGA ODPOWIEDZIALNOŚCI. PEDAGOGICZNE PYTANIA, REFLEKSJE I KRYTYCZNE ANALIZY DOTYCZĄCE ZNACZENIA DEMOKRACJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE – 13-14 czerwca 2019

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych: 

Organizator konferencji:

Partner konferencji: 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij