Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

We wtorek 9 października 2012 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się 58. uroczysta inauguracja roku akademickiego. Inauguracja wyjątkowa, ponieważ do tej pory ta jednowydziałowa uczelnia publiczna zyskała, obok fakultetu teologicznego, odrębną jednostkę, jaką jest Wydział Pedagogiczny.
Uroczystości rozpoczęto o godz. 10 od nabożeństwa ekumenicznego, celebrowanego przez trzech duchownych, którzy reprezentowali każdą z sekcji Wydziału Teologicznego ChAT. Ksiądz dr Adrian Korczago reprezentował Sekcję Teologii Ewangelickiej, ks. dr Artur Aleksiejuk – Sekcję Prawosławną, natomiast Sekcję Starokatolicką – ks. mgr Andrzej Gontarek z Kościoła Polskokatolickiego. Kazanie, w którym podkreślił, czym dla wszystkich pracowników i studentów jest nasza Uczelnia oraz jaką wartość posiadają studia realizowane w duchu tolerancji i ekumenizmu, wygłosił ks. Adrian Korczago. Oprawę muzyczną przygotował chór prawosławny pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka. Na koniec ekumenicznych modlitw, zgodnie z tradycją, błogosławieństwa zebranym udzielili zwierzchnicy trzech Kościołów – polskokatolicki biskup Wiktor Wysoczański, luterański biskup Jerzy Samiec oraz zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce – Ks. Metropolita Sawa (Michał Hrycuniak).
Na właściwą część obchodów inauguracji nowego roku akademickiego przybyli: J. E. Ks. Metropolita zw. prof. dr hab. Sawa – prawosławny Metropolita Warszawy i Całej Polski, bp Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Marek Izdebski – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp dr Edward Puślecki – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański – zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego i kierownik Sekcji Starokatolickiej, bp prof. dr hab. Marcin Hintz – biskup luterańskiej diecezji pomorsko-wielkopolskiej i jednocześnie kierownik Sekcji Ewangelickiej, bp dr Marian Duś – biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej Kościoła Rzymskokatolickiego oraz inni przedstawiciele środowisk kościelnych Polskiej Rady Ekumenicznej, a także innych Kościołów i wspólnot religijnych.
Wśród reprezentantów środowiska akademickiego Stolicy znaleźli się w szczególności rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Marcin Pałys i ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także przełożeni seminariów duchownych współpracujących z Uczelnią, w tym ks. prof. dr Jerzy Tofiluk – rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i ks. Piotr Nowak – rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Należy także podkreślić obecność dyrektora departamentu wyznań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Józefa Różańskiego.

Po raz pierwszy w prezydium auli akademickiej, zasiadły nowe władze ChAT, które sprawują swój urząd od 1 września 2012 r.: rektor Akademii ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski oraz prorektor bp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski. Towarzyszyli im dziekan Wydziału Teologicznego prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk wraz z prodziekanem prof. dr hab. Jakubem Slawikiem, a także dziekan Wydziału Pedagogicznego prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński wraz z prodziekan prof. dr hab. Renatą Nowakowską-Siuta.

Na początku inauguracji minutą ciszy uczczono zmarłych w ubiegłym roku akademickim dwóch wykładowców Uczelni: mgr Romana Gałana, specjalistę języka ukraińskiego i literatury staroruskiej oraz prof. dra Marka Ambrożego, pracownika Sekcji Starokatolickiej, wybranego na prorektora ChAT nowej kadencji, któremu śmierć uniemożliwiła objęcie urzędu.

W trakcie uroczystości przemówił rektor ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski. Zwrócił uwagę, że w tym roku przypada rocznica 90-lecia rozpoczęcia wykładania teologii ewangelickiej na Uniwersytecie Warszawskim i jest to wspaniała zachęta do poznania przeszłości Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i kreowania jej dalszej przyszłości w oparciu o tradycje i sprawdzone wzorce. Rektor stwierdził, że: podstawą działalności ChAT jest kształcenie i prowadzenie badań w zakresie teologii prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej. Należy jednak podkreślić, że w swojej działalności naukowej pracownicy wydziału teologicznego kierują się przede wszystkim krytycznym interesem poznawczym, odwołując się do dorobku tradycji teologicznych oraz do instrumentarium wielu pokrewnych dyscyplin naukowych. Współczesnej teologii nie można bowiem uprawiać bez dogłębnej znajomości literaturoznawstwa, filologii, historii, filozofii, sztuki czy pedagogiki. Stąd też wielu naszych pracowników ma interdyscyplinarne wykształcenie. Wydział Teologiczny posiada pełnie uprawnień akademickich. Forum debaty teologicznej jest „Rocznik Teologicznych ChAT”, wpisany na ministerialną listę czasopism punktowanych. O naukowej i wyznaniowej randze kształcenia teologicznego świadczy popularność studiów doktoranckich, które podejmują przedstawiciele wielu środowisk religijnych, także Kościoła rzymskokatolickiego. Akademia od wielu lat prowadzi kształcenie w zakresie nauk humanistycznych i pedagogicznych, obecnie działalność ta została wpisana w nową strukturę edukacyjną […] Wydziału Pedagogicznego. Ta niewielka jednostka organizacyjna uczelni wydaje uznane czasopismo naukowe, a jej pracownicy realizują dwa granty uzyskane w procedurze konkursowej Narodowego Centrum Nauki. Ks. prof. B. Milerski wspominał wielokrotnie w wystąpieniu szczególne znaczenie ChAT w integracji społecznej i międzywyznaniowej, która jest modelem kształtowania pluralistycznej wspólnoty społecznej, porównał ideę naszej uczelni do Uniwersytetu Humboldtowskiego, który był tworem marzeń o jedności i wspólnocie nauki oraz poszanowania indywidualności. Taka wielokulturowość i wielość poznania jest gwarantem poprawnego istnienia wspólnoty narodowej, w oparciu o uniwersalne wartości demokratyczne. Nie można więc rezygnować z kształcenia całościowego – jak podkreślał rektor. Nie można też kreować kształcenia w kierunku trendów gospodarczych czy rynku pracy, nie jest to wyłączna droga, która gwarantuje ukształtowanie człowieka na obywatela światłego i zaradnego życiowo.

W dalszej części uroczystości, zgodnie z tradycją ChAT, przedstawiciele przyjętych w tym roku studentów złożyli przysięgę i w ten sposób pełnoprawnie weszli do społeczności akademickiej. Immatrykulację przeprowadził prorektor bp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski. W imieniu studentów głos zabrał Tymoteusz Bujok, student V roku teologii. Pozdrowił on pierwszorocznych studentów, a następnie odwołał się w swojej krótkiej przemowie do idei sztandaru akademickiego jako historycznego symbolu oznaczającego właściwe miejsce i gwaranta swego rodzaju tożsamości.

Na koniec uroczystości wykład inauguracyjny pt. „Świętość jako realizacja wolności” wygłosił ustępujący rektor abp prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Mówił on o różnych aspektach wolności i świętości, ich utraty, utrzymania i zyskania właściwego miejsca, jakie mają wolność i świętość w teologii chrześcijańskiej oraz ekonomii zbawienia, która prezentowana jest w biblijnych obrazach i ramach. Zapewnienie życia w wolności lub jej przywrócenie jest celem różnorodnych zadań – raz wolności używa się do uzasadnienia rewolucji, przewrotów politycznych, działań wojennych. Świętość człowieka jest ideałem stawianym na kartach Nowego Testamentu i przez nauczanie Kościoła. Jest celem życia chrześcijanina. W przeszłości i obecnie wielokrotnie miały miejsce wypowiedzi w formie i różnych kontekstach, które traktowały Wolność i Świętość jako dwa różne, nawet sprzeczne ze sobą cele człowieka – powiedział. W wystąpieniu powołał się na liczne przykłady zaczerpnięte z Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, a także różnych innych fragmentów Starego i Nowego Testamentu.

Uroczystość inauguracji zakończyła się odśpiewaniem pieśni „Gaudeamus igitur”.

Tekst: Artur Jemielita (IV Ts)
Zdjęcia: Łukasz Troc

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij