Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obejmują:

1. Realizacja szkoleń w temacie:

 • Inwentaryzacja w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – prawo bilansowe a podatki w aktualnym stanie prawnym z uwzględnieniem KSR 11.
 • Fakturowanie w 2018 r. – szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur.
 • Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2018 r.
 • Podatkowe rozliczenie podróży służbowych oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobowych na przykładach praktycznych
 • Środki trwałe Specjalista ds. majątku trwałego.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFŚS 2019/2020
 • Inwentaryzacja ciągła
 • Podróże służbowe, wyjazdy i delegacje..
 • Czynności kancelaryjne. Instrukcja kancelaryjno-archiwalna…
 • Prawo pracy i wynagrodzenia najnowsze zmiany. Szkolenie – Najnowsze zmiany prawa pracy 2018/2019.
 • Najważniejsze dokumenty prawa pracy. Szkolenie: Dokumenty prawa pracy..
 • Czas pracy od A do Z.
 • Zamówienia publiczne do 30 tys. euro z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z RODO
 • Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych po nowelizacji
 • Przyjmowanie kandydatów-cudzoziemców na studia i ich obsługa
 • Uwierzytelnianie dokumentów uczelnianych
 • Prawne aspekty realizacji studiów podyplomowych w szkole wyższej po wejściu w życie Ustawy 2.0
 • Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w Ustawie 2.0 i w aktach wykonawczych
 • Nowa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie kształcenia i organizacji studiów wyższych
 • Podnoszenie jakości obsługi klienta-studenta. Zasady profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni
 • Procedury nadawania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego, w tym proponowane zmiany
 • Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu
 • Zasady tworzenia aktów normatywnych w uczelni na przykładzie aktów prawnych regulujących proces kształcenia
 • Coaching jako metoda efektywnego zarządzania zespołem. Szkolenie dla kierowników zespołów
 • Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dydaktycznych. E-learning na uniwersytecie…
 • ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW – NVC (POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY)
 • MS WORD – PROFESJONALNE WYKORZYSTANIE EDYTORA W NOWOCZESNYM BIURZE
 • MS EXCEL – EFEKTYWNA PRACA Z ARKUSZEM KALKULACYJNYM
 • MS EXCEL – ZASTOSOWANIE W FINANSACH I W ZARZĄDZANIU
 • MS EXCEL – TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE
 • TECHNIKI IMPROWIZACJI
 • Realizacja szkolenia w temacie: Przywództwo sytuacyjne Blancharda
 • Realizacja szkolenia w temacie: RODO ESSENTIAL
 • Realizacja szkolenia w temacie: Opracowanie rzeczowe dokumentów z wykorzystaniem UKD – poziom podstawowy
 • Realizacja szkolenia w temacie: Projektowanie i skład druk, publikacje i poprawność

2. Realizacja warsztatu w temacie:

 • Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz cudzoziemców
 • Rozmowa to przywilej
 • Mediacje

3. Kurs języka angielskiego/niemieckiego – nauka online – przez Skype

wróć do góry