Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

Realizacja programu kształcenia na kierunku pedagogika na specjalnościach: wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz wczesna edukacja i nowe media w edukacji

W ramach zadania  zajęcia dydaktyczne dla studentów na kierunku pedagogia w specjalnościach: wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną wczesna edukacja i nowe media w edukacji będą realizowane w trybie stacjonarnym w ChAT przez dydaktyków  w terminach wskazanych w harmonogramie. Kandydat wybiera jedną ze specjalności na etapie rekrutacji i otrzymuje dostęp do wypracowanych materiałów. Studenci będą także uczestniczyć w praktykach pedagogicznych i metodycznych. Na zakończenie programu zostanie zorganizowana prezentacja umiejętności metodycznych studentów w ramach otwartych drzwi projektu, dostępne dla wszystkich zainteresowanych zgodnie z postanowieniami stosownych aktów prawnych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych.

wróć do góry