Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

Opracowanie programu kształcenia na kierunku pedagogika na specjalnościach: wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz wczesna edukacja i nowe media w edukacji

W ramach zadania  powstanie program kształcenia na kierunku pedagogika na dwóch nowych specjalnościach wykorzystujące najnowsze doświadczenia dydaktyczne w zakresie przekazywania wiedzy nauczycielskiej:

  • wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną
  • wczesna edukacja i nowe media w edukacji

Studia dostosowane do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym opracowane zostaną jako odpowiedź na problemy regionu – założenia skonsultowane z pracodawcami interesariuszami zewnętrznymi, dostosowane do potrzeb regionalnych w zakresie zatrudnienia nauczycieli wczesnej edukacji i ukierunkowane na wyposażenie studentów w umiejętności praktyczne w tym niezbędne do pracy nauczycielskiej i wychowawczej z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz dziećmi zdolnymi. Program uwzględniać będzie nowatorskie metody przekazywania wiedzy z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz nowatorskie wykorzystanie mediów i nowych środków dydaktycznych w zakresie metodyki wczesnej edukacji: klocki lego w nauczaniu matematyki, laboratorium fizyczne i chemiczne oraz przyrodnicze.

Realizację programu kształcenia na kierunku pedagogika na specjalnościach wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną i wczesna edukacja i nowe media w edukacji określa zadanie nr 2.

wróć do góry