Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
dr Jerzy Sojka

Uczelniany koordynator ds. programu Erasmus+ w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Coordinator for the Erasmus+ Programme in Christian Theological Academy in Warsaw.

E-mail: erasmus@chat.edu.pl

 

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako europejski program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem. Erasmus jest programem współpracy między uczelniami –skierowany do studentów i pracowników szkół wyższych. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach europejskich poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Zasady wymiany studenckiej reguluje Karta Studenta Erasmusa, której respektowanie deklarują uczelnie, który otrzymały Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), przyznaną również Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Program Erasmus+:

wróć do góry