Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Struktura wewnętrzna Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie opiera się na dwóch wydziałach:

Zgodnie z określonym przez Rektora ChAT schematem organizacyjnym Uczelni, na rzecz procesu dydaktycznego prowadzonego w uczelni działają dwie jednostki ogólnouczelniane:

Pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie działa:

 

Uniwersytet III wieku

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej jest pierwszą w Polsce i w tej części Europy placówką koncentrującą się na kształceniu, integracji i zmianie negatywnych stereotypów, dotyczących ludzi wyznających różny światopogląd religijny. Ważnym elementem naszej misji jest pielęgnowanie ducha ekumenicznego poprzez promowanie postaw tolerancji wobec innych wyznań chrześcijańskich oraz popularyzowanie wiedzy religijnej, dotyczącej szerokiego spektrum Kościołów mniejszościowych w Polsce i na świecie. Ekumeniczny …

Program Erasmus+

dr Jerzy Sojka Uczelniany koordynator ds. programu Erasmus+ w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Coordinator for the Erasmus+ Programme in Christian Theological Academy in Warsaw. E-mail: erasmus@chat.edu.pl   Program Erasmus powstał w 1987 roku jako europejski program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje …

Kalendarium roku akademickiego

Kalendarium roku akademickiego 2018/2019 na studiach I i II stopnia Semestr zimowy: 1 X 2018 – 16 II 2019 Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: 1 X 2018 – 26 I 2019 Przerwa świąteczna: 24 XII 2018 – 5 I 2019 (sekcja prawosławna do 8 I 2019) Sesja egzaminacyjna: 28 I – 9 II 2019 Przerwa zimowa: 11 – 16 II 2019 Semestr letni: 18 …

wróć do góry