Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Dyżury pracowników:
mgr Małgorzata Frysz – czwartek, godz. 9.30-10.15
mgr Walentyna Winiarska – poniedziałek, godz. 13.00-13.45
mgr Anna Mużdżak – poniedziałek, godz. 10.50 – 11.35
mgr Renata Rudnicka – środa, godz. 11:15-12:00
Lektoraty: 

Kursy języków obcych prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania przez cztery semestry w wymiarze 120 godzin łącznie na studiach dziennych. Kurs zakończony jest egzaminem. Celem zajęć jest rozwijanie znajomości języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. ukraiński) w zakresie czterech podstawowych umiejętności: czytania, słuchania, pisania i mówienia, z naciskiem położonym na umiejętność mówienia.Zajęcia w językach obcych:– Konwersatorium dla studentów III roku Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Międzykulturowej prowadzone w wymiarze 60 godzin rocznie na studiach dziennych. Założeniem zajęć jest dalsze doskonalenie umiejętności mówienia. Celem konwersatorium jest także wypracowanie umiejętności sprawnego wyrażania opinii i prezentowania stanowisk dotyczących problematyki społecznej i zagadnień z zakresu resocjalizacji.

– Translatorium dla studentów studiów II stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone w wymiarze 60 godzin rocznie na studiach dziennych. Zajęcia te mają rozwijać kompetencje językowe studentów w aspekcie leksykalnym i komunikacyjnym z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii w zakresie nauk o wychowaniu. Teksty wykorzystywane w czasie zajęć uwzględniają poszczególne działy pedagogiki.

– Zajęcia fakultatywne dla studentów III roku Teologii i Pedagogiki w zakresie literatury teologicznej prowadzone w wymiarze 60 godzin rocznie na studiach dziennych. Założeniem zajęć jest zwrócenie uwagi na pracę z tekstem , a także próby przekładu tekstu specjalistycznego o wyższym stopniu trudności. Zajęcia poszerzają znajomość słownictwa z zakresu teologii i przygotowują studentów do samodzielnej pracy z tekstami źródłowymi i opracowaniami niezbędnymi do napisania prac licencjackich i magisterskich.

– Studia Doktoranckie – Konwersatorium teologiczne w języku obcym.
Założeniem zajęć jest rozwijanie kompetencji w zakresie języka mówionego, wyrażania opinii i poglądów dotyczących tematyki teologicznej.

wróć do góry