Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Kierownik Studium:
Pracownicy:

Lektoraty:

  • Kursy języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski) prowadzone są przez cztery semestry w wymiarze 120 godzin łącznie na studiach dziennych I stopnia. Kursy zakończone są egzaminem. Celem zajęć jest wyrobienie i rozwijanie kompetencji językowo-komunikacyjnych  w zakresie  podstawowych sprawności: rozumienia, pisania i mówienia. Zajęcia służą podnoszeniu stopnia wrażliwości językowej i kształceniu kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych i nieformalnych.

Zajęcia w językach obcych:

  • Lektura Tekstów Teologicznych w Języku Obcym (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski). Konwersatorium prowadzone jest przez dwa semestry w wymiarze 60 godzin łącznie na studiach dziennych II stopnia dla studentów Wydziału Teologicznego. Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy w zakresie leksyki profesjonalnej oraz udoskonalanie kompetencji umożliwiających efektywne posługiwanie się literaturą fachową w języku obcym. Konwersatorium przybliża studentom literaturę teologiczną w języku obcym, uczy analizy tekstów pod kątem filologicznym, poszerza znajomość słownictwa z zakresu teologii, przygotowuje studentów do samodzielnej pracy z tekstami źródłowymi i opracowaniami.
  • Konwersatorium Teologiczne w Języku Obcym (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski). Zajęcia prowadzone są w wymiarze 30 godzin na roku I, II, i III studiów doktoranckich (studia III stopnia). Celem przedmiotu jest uzyskanie zaawansowanych kompetencji językowych w aspekcie leksykalnym i komunikacyjnym z uwzględnieniem terminologii z zakresu nauk teologicznych.  Nabyte kompetencje językowe umożliwiają wykorzystanie materiałów obcojęzycznych  w przygotowaniu dysertacji, śledzenie literatury światowej związanej z podjętym przez słuchacza studiów doktoranckich problemem badawczym, a także udział w krajowym i zagranicznym życiu naukowym.
wróć do góry