Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
mgr Elżbieta Byrtek – opiekun studentów niepełnosprawnych, na bieżąco zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb i problemów studentów niepełnosprawnych. Udziela wsparcia studentom niepełnosprawnym, podejmuje działania mające na celu stwarzanie warunków do pełnego udziału studentów niepełnosprawnych w procesie kształcenia, działa na rzecz likwidacji przeszkód i barier w Uczelni.

Student zgłaszający się po wsparcie za pośrednictwem opiekuna studentów niepełnosprawnych powinien przedstawić dokumenty potwierdzające jego sytuację zdrowotną.

W przypadku ubiegania się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student zobowiązany jest do dostarczenia do właściwego dziekanatu podstawowej jednostki organizacyjnej wniosku oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta..

„Bliżej rynku pracy” – program współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami aplikacyjnymi dostępnymi pod linkiem: http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy

kontakt: e.byrtek@chat.edu.pl

wróć do góry