Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kalendarium roku akademickiego

Kalendarium roku akademickiego 2018/2019 na studiach I i II stopnia

Semestr zimowy: 1 X 2018 – 16 II 2019
Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: 1 X 2018 – 26 I 2019
Przerwa świąteczna: 24 XII 2018 – 5 I 2019 (sekcja prawosławna do 8 I 2019)
Sesja egzaminacyjna: 28 I – 9 II 2019
Przerwa zimowa: 11 – 16 II 2019

Semestr letni: 18 II – 30 IX 2019
Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: 18 II – 15 VI 2019
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 1 – 15 III 2019
Przerwa świąteczna: 18 IV – 23 IV 2019 (sekcja prawosławna do 30 IV 2019)
Przerwa majowa: 1 V – 4 V 2019
Sesja egzaminacyjna: 17 – 29 VI 2019
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 9 – 21 IX 2019

 

Dyżury dziekańskie

WŁADZE WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

DZIEKAN

Prof. dr hab. Jerzy Ostapczuk
Dzień przyjęć: wtorek w godz.: 10:00 – 10:45

PRODZIEKAN

Prof. dr hab. Jakub Slawik
Dzień przyjęć: wtorek w godz.: 13:10 – 14:00

Dyżury nauczycieli akademickich

Dyżury nauczycieli akademickich w roku akademickim 2018/2019 semestr letni

Dyżury nauczycieli akademickich dostępne są również w profilach poszczególnych wykładowców na stronie usosweb.chat.edu.pl

wróć do góry