Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kalendarium roku akademickiego 2019/2020

Semestr zimowy: 1 X 2019 – 23 II 2020

  • Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: 1 X 2019 – 28 I 2020
  • Przerwa świąteczna: 23 XII 2019 – 6 I 2020 (sekcja prawosławna do 8 I 2020)
  • Sesja egzaminacyjna: 29 I – 11 II 2020
  • Przerwa zimowa: 12 – 23 II 2020

Semestr letni: 24 II – 30 IX 2020

  • Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: 24 II – 12 VI 2020
  • Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 1 – 15 III 2020
  • Przerwa świąteczna: 9 IV – 14 IV 2020 (sekcja prawosławna do 21 IV 2020)
  • Sesja egzaminacyjna: 15 – 27 VI 2020
  • Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 7 – 19 IX 2020

Dyżury dziekańskie

WŁADZE WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

DZIEKAN

Prof. dr hab. Jerzy Ostapczuk
Dzień przyjęć: wtorek w godz.: 10:00 – 10:45

PRODZIEKAN

Prof. dr hab. Jakub Slawik
Dzień przyjęć: wtorek w godz.: 13:10 – 14:00

Dyżury nauczycieli akademickich

Dyżury nauczycieli akademickich w roku akademickim 2018/2019 semestr letni

Dyżury nauczycieli akademickich dostępne są również w profilach poszczególnych wykładowców na stronie usosweb.chat.edu.pl

wróć do góry