Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kalendarium roku akademickiego

Kalendarium roku akademickiego 2016/2017
na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Semestr zimowy: 1 X 2016 – 19 II 2017
Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: 3 X 2016 – 27 I 2017
Przerwa świąteczna: 23 XII 2016 – 8 I 2017
Sesja egzaminacyjna: 30 I – 10 II 2017
Przerwa zimowa: 11 – 19 II 2017

Semestr letni: 20 II 2017 – 30 IX 2017
Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: 20 II – 14 VI 2017
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 1 – 15 III 2017
Przerwa świąteczna: 13 – 18 IV 2017
Przerwa majowa: 1 V – 3 V 2017
Sesja egzaminacyjna: 19 – 30 VI 2017
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 15 – 30 IX 2017

Dyżury dziekańskie

WŁADZE WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

DZIEKAN

Prof. dr hab. Jerzy Ostapczuk
Dzień przyjęć: wtorek w godz.: 11:00 – 12:00

PRODZIEKAN

Prof. dr hab. Jakub Slawik
Dzień przyjęć: czwartek w godz.: 10:00 – 11:00

Dyżury nauczycieli akademickich

Dyżury nauczycieli akademickich w semestrze letnim 2016/2017

Dyżury nauczycieli akademickich w sesji letniej 2016/2017

Dyżury nauczycieli akademickich są również dostępne w profilach poszczególnych wykładowców na stronie usosweb.chat.edu.pl

wróć do góry