Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kalendarium roku akademickiego

Kalendarium roku akademickiego 2017/2018
na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Semestr zimowy: 1 X 2017 – 18 II 2018
Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: 2 X 2017 – 26 I 2018
Przerwa świąteczna: 23 XII 2017 – 7 I 2018 (sekcja prawosławna do 9 I 2018)
Sesja egzaminacyjna: 29 I – 9 II 2018
Przerwa zimowa: 10 – 18 II 2018

Semestr letni: 19 II – 30 IX 2018
Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: 19 II – 15 VI 2018
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 1 – 15 III 2018
Przerwa świąteczna: 29 III – 4 IV 2018 (sekcja prawosławna do 10 IV 2018)
Przerwa majowa: 30 IV – 6 V 2018
Sesja egzaminacyjna: 18 – 30 VI 2018
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 10 – 20 IX 2018

Dyżury dziekańskie

WŁADZE WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

DZIEKAN

Prof. dr hab. Jerzy Ostapczuk
Dzień przyjęć: wtorek w godz.: 11:30 – 12:15

PRODZIEKAN

Prof. dr hab. Jakub Slawik
Dzień przyjęć: wtorek w godz.: 14:00 – 15:00

Dyżury nauczycieli akademickich

Dyżury nauczycieli akademickich w semestrze letnim 2017/2018

Dyżury nauczycieli akademickich w letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018

Dyżury nauczycieli akademickich są również dostępne w profilach poszczególnych wykładowców na stronie usosweb.chat.edu.pl

wróć do góry