Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

 

 • UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO!

  22 maja 2017

  Uprzejmie przypominamy o obowiązku wypełnienia ankiet dotyczących zrealizowanych zajęć dydaktycznych. Wasze oceny i opinie są podstawą zmian i ciągłego podnoszenia jakości nauczania. Ankieta jest całkowicie anonimowa – system nie przyporządkowuje udzielanych odpowiedzi do studenta w USOSweb.

  Ankiety semestru letniego będą dostępne w USOSweb do 22 czerwca 2017 r.

  Ponadto informujemy o konieczności wypełnienia indeksów zgodnie z kolejnością przedmiotów widocznych w zakładce -> oceny na indywidualnych kontach Studenta.

 • zmiana terminu prowadzonych zajęć

  22 marca 2017

  Zajęcia z dnia 28.03.2017 r. (wtorek) prowadzone przez dr. Wsiewołoda Konacha odbędą się w następującym terminie:
  – 27.03.2017 r. godz. 11.35-13.05 – Egzegeza Nowego Testamentu, IVTps + ITMp, aud. III;
  – 29.03.2017 r. godz. 9.30-11.00 – Egzegeza Nowego Testamentu IIITLp, aud. III.

 • odwołanie zajęć

  17 marca 2017

  W dniu 30.03.2017 r. (czwartek) ks. prof. dr hab. Marek Uglorz odwołuje swoje zajęcia dla studentów na kierunku teologia. Zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie po uprzednim uzgodnieniu ze studentami.

 • Ubezpieczenie

  2 listopada 2016

  Osoby zainteresowane Ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok akademicki 2016/2017
  proszone są o wpłatę kwoty na konto: 29 1240 1040 1111 0010 6345 5983 do  dnia 15 listopada 2016 r.
  Łączna składka za osobę bez roszczeń o wyczynowe uprawianie sportu wynosi 25,00 zł, natomiast z roszczeniem o wyczynowe uprawianie sportu – 33,00 zł.
  Przy dokonywaniu wpłaty należy podać: imię i nazwisko, numer albumu, datę urodzenia oraz nazwę Wydziału,
  ściśle według poniższego schematu:
  Jan Kowalski, nr albumu 122, data ur. 18.02.1999, WT- składka NNW

wróć do góry