Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Spis treści

Artykuły
Klaus Koenen, War die Frau von En-Dor (1Sam 28) eine Hexe? 477
Jakub Slawik, Wczesny i późny biblijny język hebrajski: o możliwościach chronologicznego wyjaśniania różnic językowych w Biblii Hebrajskiej 497
Artur Aleksiejuk, Metropolita Sawa (Michał Hrycuniak),
Świętego Klemensa z Aleksandrii pogląd na apokatastazę
523
Wilhelm Schwendemann, Reformation – Annäherung an das Wesen – tliche. Überlegungen zu den Grundfesten christlichen Glaubens 545
Reformacja – w poszukiwaniu tego, co istotne. Rozważania na temat fundamentów chrześcijańskiej wiary (tłumaczenie) 564
Michael Meyer-Blanck, Schule als Ort von Seelsorge? 583
Włodzimierz Wołosiuk, Aleksander Archangielski – kompozytor, dyrygent, człowiek 601
Wiktor Wysoczański, Z badań nad polskim nurtem starokatolicyzmu 637
Recenzje
Barton, John. 2014. Ethics in Ancient Israel. Oxford: Oxford University
Press. 336 stron (Jakub Slawik)
657
The Orders of St. John and their ties with polish territories. 2014.
Scientifi c Editors Przemysław Deles, Przemysław Mrozowski.
Warsaw: Aex Redia Publishing House of the Royal Castle
in Warsaw – Museum. 362 strony (bp Andrzej F. Dziuba)
683
Academie Historique de l’Ordre de Malte. Premiers textes normatifs
des Hospitaliers. 2013. Paris. 150 stron (bp Andrzej F. Dziuba)
691
Kronika
1) Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie (Jerzy Ostapczuk)
697
2) Kazanie z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017
(abp Jakub (Kostiuczuk))
699
3) Przemówienie Rektora ChAT wygłoszone podczas inauguracji roku
akademickiego 2016/2017 (Bogusław Milerski)
703
4) Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa
Jego Świątobliwości Janowi X (Jerzy Ostapczuk)
709
5) Medale za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie wręczone w 2016 roku (Jakub Slawik)
719
6) Wykopaliska w Jerozolimie (marzec-kwiecień 2016)
(Jakub Slawik)
721
wróć do góry