Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

ROZPRAWY
Iwona Slawik, Jakub Slawik, Homoseksualizm problemem Kościoła? 9
Dominik Nowak, Ktizeologiczny wymiar uzdrowienia w szabat kobiety owładniętej duchem niemocy (Łk 13, 10-17) 71
Jerzy Ostapczuk, Stan zachowania cerkiewnosłowiańskich rękopiśmiennych Ewangelii 89
Wsiewołod Konach, Zagadnienie zbawienia człowieka na podstawie perykopy Łk 13,22-30 115
ks. Marian Bendza, Reforma monastycyzmu wschodniego (bizantyjskiego) w Kościele unickim 141
Tadeusz J. Zieliński, Trzy systemy prawnej ochrony wolności religii o zasięgu międzynarodowym 163
ks. Stanisław Głaz, Rodzina – miejsce realizacji świętości człowieka 179
Krzysztof Leśniewski, Trójca Święta w teologicznej refleksji Jürgena Moltmanna 195
ks. Jarosław Kadylak, Asceza i jej wpływ na kształtowanie duchowości prawosławnej 209
Borys Przedpełski, Kontrowersje wokół jansenizmu 233
Galia Simeonova-Konach, Z dziejów bułgarskiego ruchu kościelnego w XIX wieku. Narracje i fakty (Autokefalia. Unici. Konstantynopolitańskie konteksty polityczne) 257
Anna Kryszczuk, Refleksja nad cierpieniem w „Księdze Hioba” oraz „Rymach duchowych” Sebastiana Grabowieckiego 279
Mirosław Białous, Opatrzność Boża w teologii Kościoła prawosławnego 293
RECENZJE
Maciej Potz, Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2008, ss. 278. (Tadeusz J. Zieliński) 317
Aleksander Gomola, Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne, Biblos, Tarnów 2010, ss. 269 (Kalina Wojciechowska) 323
KRONIKA
Inauguracja roku akademickiego 2010-2011 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 333

 

wróć do góry