Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

ROZPRAWY
Jakub Slawik, Misja prorocka na podstawie Am 3,3-8 5
Kalina Wojciechowska, Typologiczna i metaforyczna symbolika czterech homoidów z czterema obliczami z Księgi Ezechiela 1,5-15.19-25 i czterech zoomorfów z Apokalipsy 4,6-8 21
ks. Bogusław Milerski, Etos pracy jako postać świadomości protestanckiej 45
Tadeusz J. Zieliński, Miejsce religii w porządku konstytucyjnym Wielkiej Brytanii 59
Karl-Christoph Epting, Wkład protestantyzmu w budowanie Europy dzisiaj 75
Włodzimierz Wołosiuk, Recytacja tekstów cerkiewno-słowiańskich w aspekcie historycznym i praktycznej interpretacji 85
ks. Jarosław Kadylak, Wielość w jedności. Elementy eklezjologii św. Ireneusza z Lyonu 115
Izabela Kochan, Rola aktywności religijnej w adaptacji do starości 133
Marcin Olszówka, Współczesne stosunki państwo-Kościół w Republice Greckiej 145
SYMPOZJUM
Konferencja z okazji 500. rocznicy urodzin Jana Kalwina w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 177
Alan P.F. Sell, Wyzwania Kalwina wobec Kościoła w XXI wieku 181
Jérôme Cottin, Ponowne odkrywanie Jana Kalwina we Francji w 2009 roku 209
ks. Paweł Andrzej Gajewski, Eklezjologia Jana Kalwina w podstawowych dokumentach doktrynalnych waldensów z lat 1560-1662 219
Martin Friedrich, Kalwin a jedność Kościoła. Ekumeniczne znaczenie Reformowanej Reformacji 233
ks. Rajmund Porada, Związek usprawiedliwienia i uświęcenia w myśli Jana Kalwina – perspektywa katolicka 247
Rafał Marcin Leszczyński, Cycerońskie wątki w „Nauce religii chrześcijańskiej” Jana Kalwina 263
Wojciech Kriegseisen, Ewangelicy reformowani jako czynnik w procesie modernizacji w Rzeczypospolitej szlacheckiej w drugiej połowie XVI w. i w Warszawie epoki stanisławowskiej 291
Krzysztof Dorosz, Przyjdź królestwo twoje. Refleksje na temat wiary i kultury 309
KRONIKA
Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa księdzu prof. dr. hab. Wacławowi Hryniewiczowi 323
Inauguracja roku akademickiego 2009-2010 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 345
wróć do góry