Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • ADRESACI: Studia adresowane są dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie na kierunku psychologia lub wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna i posiadają przygotowanie pedagogiczne.
  • PODSTAWA PRAWNA ORGANIZACJI STUDIÓW: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 50 poz. 400). Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która ukończyła:
   1) studia magisterskie na kierunku psychologia albo studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
   2) studia magisterskie na kierunku psychologia albo studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
  • SYLWETKA ABSOLWENTA: Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat. Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.
   Absolwent może być zatrudniony w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, pomocy społecznej, może podjąć współpracę z zakładem opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.
  • CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają na uzyskanie kompetencji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej, teorii wczesnego wspomagania rozwoju, a także diagnozy i metod pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do:
   1. samodzielnego przeprowadzania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także diagnozy dziecka oraz oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań terapeutycznych, jak również dostosowania metod do jego potrzeb rozwojowych,
   2. prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców i opiekunów dziecka potrzebującego wczesnego wspomagania rozwoju,
   3. opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
   4. prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci z deficytami rozwojowymi w tym: z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, z dzieckiem z zaburzeniami wzroku i słuchu, z dzieckiem z zaburzeniami narządu ruchu, z dzieckiem z zaburzeniami sprzężonymi, z dzieckiem z autyzmem i z szerokim spektrum autyzmu, z dzieckiem z zaburzeniami mowy oraz dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi. 

NASI SPECJALIŚCI (więcej…)

TERMINARZ ZJAZDÓW 2018/19

PLAN STUDIÓW 2018/2019

EFEKTY KSZTAŁCENIA – WIEDZA – UMIEJĘTNOŚCI – KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • ORGANIZACJA STUDIÓW: Studia trwają 3 semestry i obejmują 390 godzin, w tym  150  godzin ćwiczeń praktycznych i praktyk metodycznych. Praktyka obejmuje trzy komponenty: proces diagnozowania (50 godzin), projektowanie terapii (30 godzin), prowadzenie zajęć terapeutycznych (60 godzin)
 • WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW: Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie praktyki metodycznej, uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów oraz pozytywne zdanie egzaminu końcowego.
 • OPŁATY:
  Opłata jednorazowa:                  4.800 zł.
  Opłata za semestr (w 3 ratach): 1.600 zł.
 
Kierownik Studiów Podyplomowych

dr Karina Szafrańska

mgr Alina Kozakowska

tel. +48 506 002 321

e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

wróć do góry

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij